Søg
 

Sundhedsfaglige Råd

De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland varetager opgaver i forbindelse med udvikling inden for pågældende specialer.

De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland består af en række fagpersoner fra regionens sygehuse og psykiatri og andre relevante grupper f.eks. praktiserende læger og speciallæger.
De Sundhedsfaglige Råd varetager opgaver i forbindelse med udvikling inden for pågældende specialer, herunder:

  • Klinisk vejledninger og patientforløbsbeskrivelser
  • Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed
  • Sundhedsplatformen
  • Organisation og specialeplanlægning
  • Visitation

De Sundhedsfaglige Råd fungerer som rådgivende organ i forhold til Regionsrådet, Region Sjællands Direktion, øvrige ledelsessystemer og Det Regionale Kvalitetsråd.

Se kommissorium Kommissorium for tværregionalt samarbejde

De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland medvirker således til, at sikre en høj kvalitet og entydig sundheds- og tværfaglig rådgivning samt formidling inden for hvert speciale. De Sundhedsfaglige Råd fungerer på tværs af regionens sygehuse og geografier og repræsenterer relevante sundhedsfaglige områder. Foruden De Sundhedsfaglige Råd har Region Sjælland også en række Sundhedsfaglige komiteer.Overblik over De Sundhedsfaglige Råd

Akutmedicin

Formand
Vicedirektør Thomas Houe
Nykøbing F. Sygehus
thoho@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Peter Hallas
Holbæk Sygehus
phaa@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Planlægningskonsulent Katrine Manja Burmann Hansen
Nykøbing F Sygehus
katmha@regionsjaelland.dk

Anæstesiologi

Formand 
Vicedirektør Susanne Lønborg Friis
Sjællands Universitetshospital
slf@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Birgitte Marie Bonne Schousboe
NSR - Slagelse Sygehus
bisch@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Overlæge Tine Sigsgaard
tisi@regionsjaelland.dk

Arbejdsmedicin

Formand
Ledende overlæge Ann Lyngberg
Holbæk Sygehus
alyng@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Jonas Winkel Holm
Holbæk Sygehus
jcho@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ulla Forslund Eriksen, Holbæk Sygehus
ufe@regionsjaelland.dk

Børne- og ungdomspsykiatri

     

Formand
Vicedirektør Søren Rask Bredkjær
Psykiatrien
srbe@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Jesper Pedersen
Afd. for Børne- og Ungdomspsyk.
jpee@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Kvalitetschef Tom Johansen
Psykiatrien
tojo@regionsjaelland.dk

Dermato-venerologi

Formand
Ledende overlæge Gregor Jemec
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
gbj@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Anja Manby Kramper
amkr@regionsjaelland.dk

Sekretær
Diana Nielsen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
vwd@regionsjaelland.dk

 

Diagnostisk radiologi

Formand
Vicedirektor Henrik Stig Jørgensen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
henjor@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Karina Vinum
Sjællands Universitetshospital
kbu@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Pernille Melchiorsen, Næstved Sygehus
pmi@regionsjaelland.dk

Gynækologi og obstetrik

Formand
Vicedirektør Susanne Friis Lønborg
Sjællands Universitetshospital 
slf@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Lisa Maria Bang
Holbæk Sygehus
lmba@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset

Konsulent Anja Manby Kramper
amkr@regionsjaelland.dk
Sekretær
Overlæge Tine Sigsgaard
Sjællands Universitetshospital
tisi@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Formand
Vicedirektør Knut Borch-Jonhsen
Holbæk Sygehus
knbo@regionsjaelland.dk

Næstformand
Eva Merete Lerche-Black
specialeansvarlig overlæge
Næstved Sygehus
emle@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Dorte Kornelius Nielsen
Holbæk Sygehus
dkni@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Formand
Kst. vicedirektør Anne Grete Larsen
Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse
agla@regionsjaelland.dk

Næstformand
Specialeansvarlig overlæge Lone Glamstrup Madsen
logm@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset

Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Chefsekretær Susanne Laursen Brok
NSR - Slagelse Sygehus
sbrok@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Geriatri

Formand
Konstitueret ledende overlæge Anne Grethe Larsen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
agla@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Solvejg Henneberg
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
sogp@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Konsulent Annemette Rasmussen
Slagelse Sygehus
anrasm@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Hæmatologi

Formand
Ledende overlæge
Mikkel Helleberg Dorff
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
mihd@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Christian Poulsen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
cbpo@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Elin Roland Kriegher
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
elrk@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

     
   

Formand
Overlæge Lothar Weise (konstitueret)
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
low@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Toke Seierøe Barfod 
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
tosb@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Anja Manby Kramper
nwh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Anne La Cour, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
alco@regionsjaelland.dk

 

Intern medicin: Kardiologi

Formand
Vicedirektør og ledende overlæge Thomas Houe
Nykøbing F. Sygehus
thoho@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Matias Greve Lindholm
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
mgl@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Planlægningskonsulent Katrine Burmann Hansen
Nykøbing F. Sygehus
katmha@regionsjaelland.dk   

Intern medicin: Lungesygdomme

     
   

Formand
Vicedirektør Inge Paamejer
Nykøbing Falster Sygehus
ipa@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Peder Fabricius
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
pgf@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Anja Manby Kramper
amkr@regionsjaelland.dk

Sekretær
Planlægningskonsulent Katrine Burmann Hansen
Nykøbing F. Sygehus
katmha@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Nefrologi

   

Formand
Specialeansvarlig overlæge Michael Munch
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
mmu@regionsjaelland.dk

Næstformand
Specialeansvarlig overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard
Holbæk Sygehus
nlo@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Christina Rasmussen 
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
hcra@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Reumatologi

   

Formand
Ledende overlæge Bo Jannik Ejbjerg
Sjællands Universitetshospital, Køge
bjej@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Marcin Szkudlarek 
Sjællands Universitetshospital, Køge 
msz@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Gitte Hvid Hansen
Sjællands Universitetshospital, Køge
ghha@regionsjaelland.dk 

Karkirurgi

   

Formand
Ledende overlæge Mona Skarbye
Slagelse Sygehus
mskb@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Saeid Haghgozar Shahidi, Slagelse Sygehus
shsh@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledende lægesekretær Rikke Fog Nielsen
Slagelse Sygehus 
rikn@regionsjaelland.dk

Kirurgi

Formand
Vicedirektør Knut Borch-Johnsen
Holbæk Sygehus
knbo@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Mona Skarbye
Slagelse Sygehus
mskb@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Janne Bøgh Andersen
Holbæk Sygehus
jbae@regionsjaelland.dk

Klinisk biokemi

   

Formand
Vicedirektør Henrik Stig Jørgensen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
henjor@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Poul Bjerrum
Holbæk Sygehus
pjbj@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Annemette Rasmussen
Næstved Sygehus
anrasm@reigonsjaellend.dk

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

     
   

Formand
Ledende overlæge Bente Sonne
Næstved Sygehus
besn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overbioanalytiker Lone Fugl Harkønen
Næstved sygehus
ifhr@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Vakant

Klinisk immunologi

   

Formand
Ledende overlæge Keld Homburg
Næstved og Slagelse Sygehuse
kmhm@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Susanne Gjørup Sækmose
Næstved Sygehus
sugs@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Anja Manby kramper
amkr@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledelseskonsulent Sanne Bjergskov Andersen
sba@regionsjaelland.dk

Klinisk mikrobiologi

   

Formand
Ledende overlæge Ulrich Stab Jensen
Slagelse Sygehuse
ulsj@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Jørgen Engberg
Næstved og Slagelse Sygehuse
jheg@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Anja Manby Kramper
amkr@regionsjaelland.dk

Sekretær
Xiaohui Chen Nielsen
Næstved og Slagelse Sygehuse
xcn@regionsjaelland.dk 

 

Klinisk onkologi

   

Formand
Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen
Sjællands Universitetshospital
mnsv@regionsjaelland.dk 

Næstformand
Specialeansvarlig overlæge Kenneth Francis Hofland
Stråleterapien i Næstved
kefh@regionsjaelland.dk 

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Sekretær Charlotte Kjær-Olsen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
chak@regionsjaelland.dk

Klinisk patologi

Formand
Ledende overlæge Birgit Meinecke-Hansen Nørnberg,
Sjællands Universitetshospital 
bmn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende Overbioanalytiker Majbritt Wagner-Eckert
Sjællands Universitetshospital
mek@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Vakant

Neurologi

   

Formand
Ledende overlæge Jesper Gyllenborg
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
jgy@regionsjaelland.dk

Næstformand
Vakant

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Tanja Bo
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
twb@regionsjaelland.dk 

Oftalmologi

Formand
Ledende overlæge Ditte Erngaard
Næstved Sygehus
der@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Anja Bate
Næstved Sygehus 
ajah@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Karen Drejer, Næstved Sygehus
kdne@regionsjaelland.dk 

Ortopædisk kirurgi

   

Formand
Vicedirektør Lone Bjørklind
Holbæk Sygehus
lonbj@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Thomas Michael Nissen-Juul Sørensen
Sjællands Universitetshospital, Køge
tnse@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledende lægesekretær Susanne Pernille Slej
Holbæk Sygehus
spsl@regionsjaelland.dk  

Oto-rhino-laryngologi

   

Formand
Vakant

Næstformand
Professor, overlæge, dr. med, ph. d. Preben Homøe
Næstved/Slagelse Sygehus
prho@regionsjaelland.dk 

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Gitte Krøyer, Sjællands Universitetshospital, Køge
gkr@regionsjaelland.dk

Plastik- og mammakirurgi

   

Formand
Konstitueret ledende overlæge Jette
Bisgaard Løvenwald
SUH, Roskilde
jbl@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Jørgen Kim Petersen
Ringsted Sygehus 
jkpt@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledende lægesekretær Helle Prüssing
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
hfpr@regionsjaelland.dk

Pædiatri

   

Formand
Vicedirektør Charlotte Bøll Larsen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
chbl@regionsjaelland.dk

Næstformand
Jonas Wallentin Manthorpe
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
jowm@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Anja Manby Kramper
amkr@regionsjaelland.dk

Sekretær
Konsulent Stine Lindhardt Roe Bossen
sboss@regionsjaelland.dk

Tand, mund og kæbekirurgi

   

Formand
Ledende overlæge Michael Skøien With
Næstved Sygehus
misw@regionsjaelland.dk

Næstformand
Sygeplejerske Tina Tari Schneefeldt
Næstved Sygehus
tinsch@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Katrine Prisak Jakobsen
katjak@regionsjaelland.dk

Sekretær
Vakant

Urologi

     
   

Formand 
Ledende overlæge Claus Dahl
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
cdh@regionsjaelland.dk 

Næstformand
Ledende oversygeplejerske Mette Aronsson Thornbjerg
Sjællands Universitetshospital
methor@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Pia Bakkegaard Hansen
pbhs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledende lægesekretær Margit Winberg
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
margw@regionsjaelland.dk

Voksenpsykiatri

   

Formand
Vicedirektør Søren Rask Bredkjær
Psykiatrien
srbe@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Michael Lau Bech-Hansen
Psykiatrien Øst
mlb@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Kvalitetschef Tom Johansen
Psykiatrien
tojo@regionsjaelland.dk

  ​
Oprettet
22.12.11
Opdateret
12.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00