Søg
 

Sundhedsfaglige Råd

De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland varetager opgaver i forbindelse med udvikling inden for pågældende specialer.

De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland består af en række fagpersoner fra regionens sygehuse og psykiatri og andre relevante grupper f.eks. praktiserende læger og speciallæger.
De Sundhedsfaglige Råd varetager opgaver i forbindelse med udvikling inden for pågældende specialer, herunder:

  • Klinisk vejledninger og patientforløbsbeskrivelser
  • Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed
  • Sundhedsplatformen
  • Organisation og specialeplanlægning
  • Visitation

De Sundhedsfaglige Råd fungerer som rådgivende organ i forhold til Regionsrådet, Region Sjællands Direktion, øvrige ledelsessystemer og Det Regionale Kvalitetsråd.

Se kommissorium Kommissorium for tværregionalt samarbejde

De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland medvirker således til, at sikre en høj kvalitet og entydig sundheds- og tværfaglig rådgivning samt formidling inden for hvert speciale. De Sundhedsfaglige Råd fungerer på tværs af regionens sygehuse og geografier og repræsenterer relevante sundhedsfaglige områder. Foruden De Sundhedsfaglige Råd har Region Sjælland også en række Sundhedsfaglige komiteer.Overblik over De Sundhedsfaglige Råd

Akutmedicin

     

Formand
Vicedirektør Peder Gunnar Fabricius
Nykøbing F. Sygehus
pgf@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Peter Hallas
Holbæk Sygehus
phaa@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Peter Jimi Krøyer Schliemann
pejs@regionsjaelland.dk

Sekretær
Planlægningskonculent Jens Findahl Kongsted
Nykøbing F Sygehus
jenko@regionsjaelland.dk  

Anæstesiologi

Formand 
Vicedirektør Susanne Lønborg Friis
Sjællands Universitetshospital
slf@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Birgitte Marie Bonne Schousboe
NSR - Slagelse Sygehus
bisch@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Christian Hald Jensen
chhal@regionsjaelland.dk

Sekretær
Chefsekretær/Studiesekretær Marianne Ran Spuur
Sjællands Universitetshospital
mspu@regionsjaelland.dk

Arbejdsmedicin

Formand
Ledende overlæge Ann Lyngberg
Holbæk Sygehus
alyng@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Jonas Winkel Holm
Holbæk Sygehus
jcho@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Anders M. H. Westh
amwe@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ulla Forslund Eriksen, Holbæk Sygehus
ufe@regionsjaelland.dk

Børne- og ungdomspsykiatri

     

Formand
Vicedirektør Søren Rask Bredkjær
Psykiatrien
srbe@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Jan Birnbaum Kristensen
Afd. for Børne- og Ungdomspsyk.
janbk@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk  

Sekretær
Kvalitetschef Tom Johansen
Psykiatrien
tojo@regionsjaelland.dk

Dermato-venerologi

Formand
Ledende overlæge Gregor Jemec
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
gbj@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Diana Nielsen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
vwd@regionsjaelland.dk

 

Diagnostisk radiologi

Formand
Vicedirektor Henrik Stig Jørgensen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
henjor@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Karina Vinum
Sjællands Universitetshospital
kbu@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Anders M. H. Westh
amwe@reigonsjaelland.dk

Sekretær
Pernille Melchiorsen, Næstved Sygehus
pmi@regionsjaelland.dk

Ernæring

     

Formand
Vicedirektør Inge Paamejer
Nykøbing Falster Sygehus
ipa@regionsjaelland.dk 

Næstformand
Diætist Malene Lyngesen
Sjællands Universitetshospital, Køge
mlyg@regionsjaelland.dk   

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Specialkonsulent Lise Meinicke Hagelund
Nykøbing F. Sygehus
lihag@regionsjaelland.dk 

Gynækologi og Obstetrik

Formand 
Vicedirektør Susanne Lønborg Friis
Sjællands Universitetshospital
slf@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Lisa Maria Bang
Holbæk Sygehus
lmba@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Anders M. H. Westh
amwe@regionsjaelland.dk

Sekretær
Chefsekretær/Studiesekretær Marianne Ran Spuur
Sjællands Universitetshospital
mspu@regionsjaelland.dk

Infektionshygiejne

Formand 
Vicedirektør Henrik Jørgensen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
slf@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Ulrich Stab Jensen
Slagelse Sygehus
ulsj@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Christian Anders Hald Jensen
chhal@regionsjaelland.dk

Sekretær
Chefsekretær Pernille Melchiorsen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
pmi@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Formand
Dan Brun Petersen
Holbæk Sygehus
dabp@regionsjaelland.dk

Næstformand
Eva Merete Lerche-Black
specialeansvarlig overlæge
Næstved Sygehus
emle@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk  

Sekretær
Mette Vedersø
Holbæk Sygehus
metve@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Formand
Vicedirektør Anne Grethe Larsen
Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse
agla@regionsjaelland.dk

Næstformand
Specialeansvarlig overlæge Lone Glamstrup Madsen
logm@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset

Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Konsulent Anders Tvilum
Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse
atvi@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Geriatri

Formand
Vicedirektør Anne Grethe Larsen

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

agla@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Solvejg Henneberg
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
sogp@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Chefkonsulent Kirsten Margrethe Kuhn Iversen
Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse
kii@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Hæmatologi

Formand
Ledende overlæge
Mikkel Helleberg Dorff
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
mihd@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Christian Poulsen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
cbpo@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Elin Roland Kriegher
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
elrk@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

     
   

Formand
Overlæge Lothar Weise (konstitueret)
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
low@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Toke Seierøe Barfod 
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
tosb@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Christian Hald Jensen
chhal@regionsjaelland.dk

Sekretær
Anne La Cour, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
alco@regionsjaelland.dk

 

Intern medicin: Kardiologi

Formand
Vicedirektør og ledende overlæge Peder Gunnar Fabricius
Nykøbing F. Sygehus
pgf@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Matias Greve Lindholm
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
mgl@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Christian Hald Jensen
chhal@regionsjaelland.dk

Sekretær
Planlægningskonsulent Jens Findahl Kongsted
Nykøbing F. Sygehus
jenko@regionsjaelland.dk  

Intern medicin: Lungesygdomme

     
   

Formand
Vicedirektør Inge Paamejer
Nykøbing Falster Sygehus
ipa@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Bue Fogh Juvik
Sjællands Universiteshospital, Roskilde Medicinsk Afdeling
rbju@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Funktionschef Anja Manby Kramper
amkr@regionsjaelland.dk

Sekretær
Specialkonsulent Lise Meinicke Hagelund
Nykøbing F. Sygehus
lihag@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Nefrologi

   

Formand
Konstitueret Vicedirektør (lægefaglig) Henrik Møller
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
henmo@regionsjae​lland.dk​

Næstformand
Konstitueret specialeansvarlig overlæge Anne Mette Debout
Holbæk Sygehus
amfi@re​gionsjaelland.dk​

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Chefsekretær/Studiesekretær Marianne Ran Spuur
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
mspu@regionsjaelland.dk

Intern medicin: Reumatologi

   

Formand
Vicedirektør helle Charlotte Gaub
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
hcg@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Kim Holmsted
Holbæk Sygehus
khod@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Jarl Damgaard Iversen
jaive@regionsjaelland.dk

Sekretær
Projektsekretær Merete Sømark
Sjællands Universitetshospital, Køge
mnj@regionsjaelland.dk

Karkirurgi

   

Formand
Specialeansvarlig overlæge Helle Lange, SUH Roskilde
hlng@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Saeid Haghgozar Shahidi, Slagelse Sygehus
shsh@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Jarl Damgaard Iversen
jaive@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledende lægesekretær Anita Bredahl Christensen, SUH Roskilde
abch@regionsjaelland.dk

Kirurgi

Formand
Vicedirektør Dan Brun Petersen
Holbæk Sygehus
dabp@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Mona Skarbye
Slagelse Sygehus
mskb@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Pernille Scheiltved Breel
Holbæk sygehus
psb@regionsjaelland.dk

Klinisk biokemi

   

Formand
Vicedirektør Henrik Stig Jørgensen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
henjor@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Fie Juhl Vojdeman
Holbæk Sygehus
fiv@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Carina Holm Lindberg
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
chli@regionsjaelland.dk

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

     
   

Formand
Ledende overlæge Bente Sonne
Næstved Sygehus

besn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overbioanalytiker Lone Fugl Harkønen
Næstved sygehus
ifhr@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Vakant

Klinisk immunologi

   

Formand
Ledende overlæge Keld Homburg
Næstved og Slagelse Sygehuse
kmhm@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Susanne Gjørup Sækmose
Næstved Sygehus
sugs@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Ledelseskonsulent Sanne Bjergskov Andersen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
sba@regionsjaelland.dk

Klinisk mikrobiologi

   

Formand
Ledende overlæge Ulrich Stab Jensen
Slagelse Sygehuse
ulsj@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Jørgen Engberg
Næstved og Slagelse Sygehuse
jheg@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Anne Githa Holm
Næstved og Slagelse Sygehuse
an@regionsjaelland.dk 

 

Klinisk onkologi

   

Formand
Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen
Sjællands Universitetshospital
mnsv@regionsjaelland.dk 

Næstformand
Specialeansvarlig overlæge Kenneth Francis Hofland
Stråleterapien i Næstved
kefh@regionsjaelland.dk 

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk

Sekretær
Sekretær Charlotte Kjær-Olsen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
chak@regionsjaelland.dk

Klinisk patologi

Formand
Vakant

Næstformand
Vakant

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm​@regionsjaelland.dk​


Sekretær
Vakant

Neurologi

   

Formand
Konstitueret Vicedirektør (lægefaglig) Henrik Møller
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
henmo@regionsjae​lland.dk​

Næstformand
Ledende overlæge Benedikte Wanscher, NSR
bewa@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Specialkonsulent Jarl Damgaard Iversen
jaive@regionsjaelland.dk

Sekretær
Tanja Bo
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
twb@regionsjaelland.dk 

Oftalmologi

Formand
Ledende overlæge Ditte Erngaard
Næstved Sygehus
der@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Anja Bate
Næstved Sygehus 
ajah@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Ledende lægesekretær Mia Schnidt Gadegaard, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
miaga@regionsjaelland.dk 

Ortopædisk kirurgi

   

Formand
Vicedirektør Gitte Jensen-Fangel
Holbæk Sygehus
gjensj@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Thomas Michael Nissen-Juul Sørensen
Sjællands Universitetshospital, Køge
tnse@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledende lægesekretær Susanne Pernille Slej
Holbæk Sygehus
spsl@regionsjaelland.dk  

Oto-rhino-laryngologi

   

Formand
Vakant

Næstformand
Professor, overlæge, dr. med, ph. d. Preben Homøe
Næstved/Slagelse Sygehus
prho@regionsjaelland.dk 

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Gitte Krøyer, Sjællands Universitetshospital, Køge
gkr@regionsjaelland.dk

Palliation

   

Formand
Vicedirektør Henrik Jørgensen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus
henjor@regionsjaelland.dk

Næstformand
Specialeansvarlig overlæge Poul Lunau Christensen
Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
pol@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Gitte Redkjær
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus
gr@regionsjaelland.dk

Plastik- og mammakirurgi

   

Formand
Ledende overlæge Volker-Jürgen Schmidt
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
vosc@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Jette Bisgaard Løvenwald
jbl@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Ledende lægesekretær Helle Prüssing
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
hfpr@regionsjaelland.dk

Pædiatri

   

Formand
Vicedirektør Charlotte Bøll Larsen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
chbl@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Malene Boas
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
mboa@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

 

Sekretær
Konsulent Stine Lindhardt Roe Bossen
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
sboss@regionsjaelland.dk

Tand, mund og kæbekirurgi

   

Formand
Ledende overlæge Michael Skøien With
Næstved Sygehus
misw@regionsjaelland.dk

Næstformand
Sygeplejerske Tina Tari Schneefeldt
Næstved Sygehus
tinsch@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Vakant

Urologi

     
   

Formand 
Ledende overlæge Hans-Erik Wittendorff Jespersen
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
hwje@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende oversygeplejerske Mette Aronsson Thornbjerg
Sjællands Universitetshospital
methor@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Chefkonsulent Troels Busk Hoff
tbuh@regionsjaelland.dk

Sekretær
Ledende lægesekretær Margit Winberg
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
margw@regionsjaelland.dk

Voksenpsykiatri

   

Formand
Vicedirektør Søren Rask Bredkjær
Psykiatrien
srbe@regionsjaelland.dk

Næstformand
Ledende overlæge Per Balling
pebl@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Vivi Møller
vm@regionsjaelland.dk 

Sekretær
Kvalitetschef Tom Johansen
Psykiatrien
tojo@regionsjaelland.dk

  ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
22.12.11
Opdateret
28.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00