Søg
 

Klinisk immunologi

Formand
Ledende overlæge Keld Homburg, Næstved og Slagelse Sygehuse kmhm@regionsjaelland.dk

Næstformand
Overlæge Susanne Gjørup Sækmose, Næstved Sygehus sugs@regionsjaelland.dk

Kontaktperson fra Regionshuset
Konsulent Anja Manby kramper
amkr@regionsjaelland.dk

Sekretær
Vakant

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.08.13
Opdateret
19.11.19
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsfaglige Råd
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00