Søg
 

Specialiserede funktioner

​Undersøgelse og behandling af sjældnere sygdomme og sygdomme med komplicerede forløb 

Region Sjælland er i Specialeplan 2017 godkendt til at varetage en række specialiserede funktioner, disse er oplistet nedenfor under hvert enkelt sygehus.

Inden for en række funktioner er Region Sjælland alene godkendt til at varetage den indledende diagnostik eller dele af behandlingen, her sikres de sammenhængende patientforløb via formaliseret samarbejde med et af de højt specialiserede hospitaler.

Højt specialiseret behandling af Region Sjællands borgere varetages i vidt omfang på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet eller andre af de højt specialiserede hospitaler, primært i Hovedstaden. Alle henvisninger ud af regionen, skal altid igennem Region Sjællands henvisningssystem, for at sikre det rette fordeling i arbejdsopgaverne.

​ ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.05.12
Opdateret
05.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00