Søg
 

Slagelse Sygehus

Slagelse Sygehus

 

 

​​Specialiserede funktioner på Slagelse Sygehus 

 
 

 Anæstesiologi

 Regionsfunktioner:
 
 • Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn < 2 år såfremt: (1) Akutte og elektive mindre operative indgreb fx operation for phimosis, appendicitis, hernie, torsio testis, tonsillektomi, tårevejssondering, ledpunktur, simple frakturer og fjernelse af hudtumorer, (2) ASA ≤ 2.
 • Anæstesi til børn ≥ 2 år og < 10 år såfremt: (1) Større kirurgi fraset thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi, transplantationer og kirurgi til børn med multitraumer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer (2) ASA ≤ 2.
 • Anæstesi til personer ≥ 10 år og ASA > 3 fraset ved thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer.
 
 

Gynækologi og obstetrik

 Regionsfunktioner:
 
 • Gravide med misbrug og/eller psykiatrisk komorbiditet fraset gravide i monoterapi med SSRI i stabil fase.
 • Gravide med mental udviklingshæmning.  
 • Gravide med epilepsi, der kræver flerstofsbehandling, eller som oplever anfald under graviditeten.
 • Gravide med ustabil thyreoideasygdom samt gravide  med forekomst af thyreoidea receptor antistoffer (TRAb positive).
 • Gravide med monochoriotiske gemelli.
 • Gravide med truende for tidlig fødsel (fra 28+0 til uge 31+6).
 • Gravide med svær præeklampsi eller HELLP.
 

Endokrinologi 

 

 Regionsfunktioner:

 • Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus (incidens 400 pt./prævalens 400 pt.): Varetages i tæt samarbejde med gynækologi-obstetrik (monitoreres).
 • Diagnostik af insulinomer og andre mere sjældne årsager til hypoglykæmi (incidens 230 pt./prævalens 2.000 pt.). Varetages i tæt samarbejde med kirurgi.
 • Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte (incidens 100 pt.). Varetages i tæt samarbejde med gynækologi-obstetrik.
 • Hyperthyreose som ikke responderer på standardbehandlingen (incidens 100 pt./prævalens 500 pt.).
 • Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofyse- og hypothalamus sygdomme (incidens 200 pt./ prævalens 2000 pt.). Vedligeholdelsesbehandling kan foregå på hovedfunktionsniveau.
 
 

 Intern medicin: Reumatologi

 
 Regionsfunktioner: 
 
 • Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit med: (1) Alvorlige komplikationer, fx kutan vaskulit og/eller (2) svær behandlelig sygdom, fx utilfredsstillende effekt af 3 biologiske lægemidler inden for 1 år (prævalens 400 pt.). Udvalgte patientgrupper kan følges på hovedfunktionsniveau med opfølgning og kontrol på regionsfunktionsniveau ved behov.
 

 Klinisk biokemi

 
 Regionsfunktioner:  
 
 • Medikamentmonitorering ved specielle, sjældent anvendte farmaka som eksempelvis psykofarmaka/antiepileptika.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende autoimmunanalyser ved komplekse autoimmuntilstande. 
 

 Klinisk mikrobiologi

 
 Regionsfunktioner:
 
 • Regional koordinerende enhed for MRSA.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende kvantitativ behandlingsmonitorering for HIV. 
 • Tolkning og rådgivning vedrørende kvantitativ behandlingsmonitorering for hepatitis.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende kvantitativ behandlingsmonitorering for CMV og EBV.
 

 Ortopædkirurgi

 
 Regionsfunktioner:  
 
 • Sekundær rekonstruktion af flexorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm og hånd.
 • Reumakirurgi og alloplastikker.
 • Recidiv ved Dupuytrens kontraktur.
 • Kirurgisk behandling af carpale luksationer/carpal instabilitet, carpale frakturer, distal radioulnarleds instabilitet, ulnocarpal impingement, scaphoideumfraktur.

 

Pædiatri

 
 Regionsfunktioner:
 
 • Initial behandling af meget præmature børn (gestationsuge 28+0-31+6).
 • Ukompliceret juvenil idiopatisk artrit og ledsymptomer i mere end 4 uger, hvor traume eller infektion er udelukket.
 • Mistanke om bindevævssygdom.
 • Børn af kvinder med alkohol- og stofmisbrug.
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.05.12
Opdateret
05.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00
 

 Oversigtslinks