Søg
 

Sjællands Universitetshospital, Køge

​​​Specialiserede funktioner på Sjællands Universitetshospital, Køge

 

Anæstesiologi 

 Regionsfunktioner:

 • Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn < 2 år såfremt: (1) Akutte og elektive mindre operative indgreb fx operation for phimosis, appendicitis, hernie, torsio testis,
  tonsillektomi, tårevejssondering, ledpunktur, simple frakturer og fjernelse af hudtumorer, (2) ASA ≤ 2.
 • Anæstesi til børn ≥ 2 år og < 10 år såfremt: (1) Større kirurgi fraset thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi, transplantationer og kirurgi til børn med multitraumer eller
  andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer (2) ASA ≤ 2.
 • Anæstesi til personer ≥ 10 år og ASA > 3 fraset ved thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer.
 • Behandling af komplekse kroniske non-maligne smertetilstande af mere end seks måneders varighed, hvor: (1) monofaglig terapi ikke har haft effekt, og (2) patienten er diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer, og (3) der er alvorlig konsekvens for arbejdsliv og hverdagsliv, og (4) de kroniske smerter har udløst sociale og psykologiske problemer, som nødvendiggør en multidisciplinær indsats.

  Intern medicin: Endokrinologi

 Regionsfunktioner:

 • Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus
 • Patienter med primær hyperparathyreoidisme, hvor operation ikke kan gennemføres, og hvor langtidsmedicinsk behandling forventes.
 • Mb. Paget.
 • Graviditetsinduceret og andre sjældne former for osteoporose hos kvinder < 60 år og osteoporose hos mænd.
 • Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison.
 • Klinefelters syndrom.
 • Behandlingskrævende sent debuterende testosteronmangel.
 • Bariatrisk kirurgi: visitation og postoperativ kontrol i minimum to år efter operation.
 • Gravide med tidligere bariatrisk kirurgi.

  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

 Regionsfunktioner:

 • Komplicerede tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom, herunder: (1) Patienter, som ikke responderer på standardbehandling samt hvor colectomi overvejes hos patienter med colitis ulcerosa, (2) Sjældne ekstraintestinale komplikationer, (3) Crohns sygdom med komplicerede fistler, (3) Gravide med svær akut colitis ulcerosa eller kompliceret Crohn’s sygdom, (4) Kompliceretrecidiverende pouchit.
 • Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C for patienter med klinisk betydende leversygdom.
 • Autoimmune leversygdomme, der responderer på standardbehandling og er uden komplikationer, herunder: (1) Autoimmun hepatitis (AIH), (2) Primær biliær cirrose (PBC), (3) Primær skleroserende cholangitis (PSC), (4) Autoimmun cholangitis.
 • Non-cirrotisk portal- og miltvenetrombose med afklaret udløsende årsag og uden kompliceret blødning.
 • Avanceret enteroskopi herunder ballon-endoskopi (tyndtarmsdiagnostik/behandling).
 • Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene fx rendez-vous, spyglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi.

Højt specialiserede funktioner:

 • Korttarmssyndrom med behov for længerevarende eller permanent parenteral ernæring samt vanskelige malabsorptionstilstande.

  Intern medicin: Reumatologi

 Regionsfunktioner:

 • Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit med: (1) Alvorlige komplikationer, fx kutan vaskulit og/eller (2) svær behandlelig sygdom, fx utilfredsstillende effekt af 3 biologiske lægemidler inden for 1 år.
 • Inflammatoriske bindevævssygdomme i rolig fase, herunder: (1) Primære vaskulitsygdomme, hvor der ikke er involvering af indre organer (prævalens 300 pt.), (2) Mixed connective tissue disease og essentiel kryobulinæmi (prævalens 400 pt.), (3)systemisk lupus erythematosus med kroniske følgetilstande som fx let nefropati, men uden aktiv nefriti.
 • Artritis urica med svært behandlelig sygdom og vedvarende aktiv artrit, eventuelt med nefropatis.
 • Specialiseret rehabilitering ved svær behandlelig aktiv inflammatorisk ledsygdom med betydeligt funktionstab, og hvor relevant anti-inflammatoriske behandling ikke tåles, ikke har effekt eller er kontraindiceret.
 • Patienter med svære non-inflammatoriske rygsmerter med og uden udstråling til ekstremiteter, hvor tidligere intervention med genoptræning og relevant smertestillende behandling ikke har medført bedring, og hvor der er: (1) Vedvarende påvirket funktionsniveau med relevante kliniske objektive fund og/eller billeddiagnostiske fund, (2) Risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet.

Kirurgi

Regionsfunktioner: 

 • Anlæggelse af stents i spiserøret, herunder selvekspanderende metalstents (SEMS).
 • Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil.
 • Operation for gastro-oesophageal refluks. 
 • Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene fx rendez-vous, spyglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi. 
 • Operation for parastomihernier.
 • Giganthernier (hernier > 10 cm. i diameter).
 • Tarmresektion ved Crohns sygdom.
 • Akut og elektiv colectomi ved colitis ulcerosa.
 • Avanceret enteroskopi herunder ballon-endoskopi (tyndtarmsdiagnostik/behandling).
 • Endoskopiske procedurer med fjernelse af større bredbasede tumorer fx TEM og EMR procedurer.
 • Komplicerede analfistler, som ikke kan behandles med løs Seaton-sutur herunder høje transsfinkteriske fistler, suprasfinkteriske fistler, recidiverende fistler, fistler ved Crohns sygdom.
 • Splenektomi, hæmatologiske milte.

Højt specialiserede funktioner:

 • Store hiatushernier og paraesophageale hernier
 • Konstruktion og rekonstruktion af ileo-analt reservoir (J-pouch)(tyndtarm). (Varetages kun udredning og kontrol)
 • Kirurgi for analinkontinens, herunder: (1) Rekonstruktioner/sphincterplastik, (2) Kunstig sphincter, (3) Sakralnervestimulation. (Varetages kun sakralnervestimulation)

 Ortopædisk kirurgi

 Regionsfunktioner:

 • Revisionskirurgi på forreste korsbånd hos voksne
 • Artroskopisk kirurgi i hofteleddet
 • Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, triple-atrodeser, ankelatrodeser). Komplicerede ligamentrekonstruktioner (operationer hvor ligament(er) på fod/ankel rekonstrueres ved anden metode end simpel suturering).
 • Operationer, der inkluderer en kombination af artrodeser, osteotomier, senetranspositioner og tåalloplastikker.
 • Recidiv af rotator cuff læsion uden behov for senetransposition eller graft.
 • Recidiv af skulderinstabilitet uden behov for knogletransposition.
 • Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom.
 • Cervikale degenerative ryglidelser, (1) Osteochondrotisk cervikal rodkompression, (2) Cervikal diskusprolaps. (Forventet opstartsdato oktober 2017)
 • Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter, herunder arkolytisk spondylolistese grad I-II (dekompression og spondylodeser > 3 niveauer) hos voksne.
 • Vertebro- og kyphoplastik.

Højt specialiserede funktioner:

 • Kirurgisk behandling af særligt komplekse frakturer, fx calcaneus- og talusfrakturer. (Fraset patienter der skal behandles på level 1 Traumecenter)
 • Kompleks primær hofte- eller knæalloplastik.
 • Revisionshoftealloplastik med stort knogletab.
 • Revisionsknæalloplastik med stort knogletab eller huddefekt.
 • Rekonstruktion af instabilt knæ, herunder PCL, LCL eller MCL isoleret eller i kombination.
 • Operation ved vanskeligt korrigerbare deformiteter ved neuromuskulære fodlidelser og rekonstruktion af Charcot deformiteter.

 Oto-rhino-laryngologi

 Regionsfunktioner:

 • Neuro-otologisk/vestibulogisk udredning og behandling af komplicerede tilfælde med uafklaret diagnose eller ved svigt af primær behandling.
 • Indledende audiologisk udredning af voksne patienter mhp. vurdering af muligheden for cochlear implant.
 • Audiologisk udredning af børn under 3 år.​​
 • Operation for otosclerosis med stapedotomi.
 • Operation af børnecholesteatomer samt akut mastoidektomi.
 • Implantation af knogleforankret ydre høreapparat. (opstartsdato uafklaret)
 • Operation af aquisit øregangsatresi.
 • Operation af øregangscholesteatom.
 • Operation af invert papillom, som er biopsiverificeret ikke-invasiv.
 • Plastisk operation af ydre næse.
 • Operation for larynxpapillomer.
 • Laryngoplastikker.
 • Voice-analyser m.v. til diagnostik af stemmelidelser.
 • Thyreoideakirurgi.
 • Spytkirtelkirurgi og -skopi.
 • Operation af kongenitte cyster og -fistler.
 • Zenkers divertikel.
 • Operativ behandling af større hoved-halstraumer, herunder stiktraumer, bløddelstraumer og ansigtsfrakturer, der er mere omfattende end næse-fraktur og ukompliceret fraktur af corpus og arcus zygomaticus. Omfatter ikke hoved-halstraumer på baggrund af skud- og eksplosionstraumer, ansigtsfrakturer med påvirket sammenbid, involvering af orbita, ethmoid eller cerebrum.

Højt specialiserede funktioner:

 • Nydiagnosticerede patienter med hyperplastisk slimhinde eller leukoplakier på stemmelæberne samt reducerede eller ophævede randkant-svingninger (mistanke om T1a glottis-cancer, carcinoma in situ eller dysplasi).

 Tand-, mund- og kæbekirurgi

Regionsfunktioner: 

 • Rekonstruktiv kæbekirurgi (600 pt.) ved: (1) Mangelfuld udvikling, manglende tandanlæg eller lang tids tandløshed, (2) Følger efter osteomyelitis, (3) Følger efter alvorlige traumer, (4) Følger efter cyster og benigne tumorer. 
 • Kæbefrakturer.
 • Ukomplicerede vækstbetingede kæbeanomalier med behov for ortodontisk-kirurgisk behandling.
 • Kæbeledslidelser, herunder mindre invasive procedurer som artrocentese og artroskopi.
 • Sanering af infektiøse foci i tænder og kæber ved organtransplantation, hjerteklapkirurgi, højdosis kemoterapi, stråleterapi for hoved- og halscancer eller efter højdosis medicinsk behandling grundet øget risiko for osteonekrose.
 • Odontogent betingede infektioner og abcessudvikling med påvirket almentilstand.
 • Forandringer i mundslimhinden, herunder bulløse og ulcerative mundslimhindelidelser, nonhomogene leukoplakier, erythroplakier, eksotiske infektioner, orofacial granulomatosis, granulomatøs cheilitis, GVH, medicinsk inducerede stomatitter ved malign sygdom samt tumorer i ganen og lignende tilstande.
 • Kompliceret dentoalveolær kirurgi.

Højt specialiserede funktioner:

 • Implantatbehandling efter strålebehandling og ved systemiske tilstande.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.05.12
Opdateret
05.11.21
Link til denne side: