Søg
 

Psykiatrien Region Sjælland

Regionsfunktioner - Voksenpsykiatri

Regionsfunktioner - Voksenpsykiatri
Demens med svær adfærdsforstyrrelse, skizofreni og skizofrenilignende tilstande hos ældre, affektive lidelser hos ældre samt angst- og tvangslidelser hos ældre.
 

Skizofreni og skizofrenilignende tilstande.

Psykiatrien Øst
Distriktspsykiatrien Roskilde

Affektive lidelser samt manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse. 

Psykiatrien Vest
Distriktspsykiatrien Slagelse

Angst- og tvangslidelser.

Psykiatrien Øst
Psykiatrisk Klinik - Roskilde

Spiseforstyrrelser. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevante somatiske specialer. Afdeling for Børne – og Ungdomspsykiatri
Center for Spiseforstyrrelser U2 - Roskilde
Center for Spiseforstyrrelser, klinik – Roskilde

Personlighedsforstyrrelser eller patienter med svær selvskadende adfærd eller svær udadreagerende adfærd.

Psykiatrien Øst
Psykiatrisk Klinik – Roskilde

Sexologisk lidelse, hvor patienten
har behov for behandling i sygehusvæsenet. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevante somatiske specialer.

Psykiatrien Øst
Sexologisk Regionsklinik

Retspsykiatri. Diagnostik og behandling af patienter, der har en retslig foranstaltning. Afdeling for Retspsykiatri
Retspsykiatrisk afsnit SL8SL9,  SL10 og SL11 - Slagelse
Oligofreni med samtidig psykisk lidelse (udviklingshæmmet og samtidig alvorlig psykisk lidelse)

Psykiatrien Vest
Distriktspsykiatrien Slagelse
(Oligofreni)

ADHD. Varetages i tæt samarbejde med Børne‐ og Ungdomspsykiatrien.

Psykiatrien Øst
Distriktspsykiatrien Køge

Diagnosticering af psykiske
udviklings- og adfærds-forstyrrelser, der ikke er blevet diagnosticeret i barndommen, herunder autisme og Aspergers Syndrom. Funktionen varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri.

Psykiatrien Øst
Distriktspsykiatrien Køge

Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger (e.g. militær, politi, beredskab, sundhedspersoner mv.) eller andre tilsvarende belastning

Psykiatrien Vest
Regionsfunktion for PTSD - Slagelse

Traumatiserede flygtninge, herunder flygtninge med PTSD

 

 

Psykiatrien Vest
Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Køge, Slagelse og Vordingborg

Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet vedrørende behandling af patienter med graviditetsønske, gravide og ammende

Psykiatrien Øst
Distriktspsykiatrien Roskilde
Højt specialiseret funktion - Voksenpsykiatri
Særligt farlige psykotiske
patienter, jf. lov om tvang i
psykiatrien
(HØJT SPECIALISERET
FUNKTION)
Retspsykiatrisk afd.
Sikringsafdelingen
 

Regionsfunktioner - Børne- og Ungdomspsykiatri

Regionsfunktioner - Børne-og Ungdomspsykiatri
Skizofreni hos børn og unge
12 år og ældre
 
 
 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 - Roskilde

Affektive lidelser, angst og OCD

 

 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 - Roskilde

Psykiatriske tilstande med komplicerende mental retardering, hvor udredning og/eller behandling er særlig vanskelig fx pga. adfærdsproblemer eller kommunikative vanskeligheder. 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 - Roskilde

Komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourettes syndrom. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Børnepsykiatrisk afsnit U3 - Roskilde

Spiseforstyrrelser hos patienter på 12 år og ældre. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale.

Afdeling for Børne – og Ungdomspsykiatri
Center for Spiseforstyrrelser U2 - Roskilde
Center for Spiseforstyrrelser, klinik - Roskilde

Spæd- og småbørnspsykiatri, 0-3 år (inkl.). Spæd- og småbørnspsykiatri omfatter 0-3 årige børn med psykiske forstyrrelse, 0-3 årige børn af psykisk syge forældre samt gravide med svær psykisk sygdom (med henblik på forberedelse af behandlingsalliance). Funktionen skal varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale.

Afdeling for Børne – og Ungdomspsykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Roskilde

Somatoforme tilstande. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale. Afdeling for Børne – og Ungdomspsykiatri
Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.04.16
Opdateret
21.09.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00
 

 Oversigtslinks