Søg
 

Næstved Sygehus

Næstved Sygehus

​​​ Specialiserede funktioner på Næstved Sygehus​​​

 

 Anæstesiologi 

Regionsfunktioner:

 • Behandling af komplekse kroniske non-maligne smertetilstande af mere end seks måneders varighed, hvor: (1) monofaglig terapi ikke har haft effekt, og (2) patienten er diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer, og (3) der er alvorlig konsekvens for arbejdsliv og hverdagsliv, og (4) de kroniske smerter har udløst sociale og psykologiske problemer, som nødvendiggør en multidisciplinær indsats.egioBehandling af komplekse kroniske non-maligne smertetilstande af mere end seks måneders varighed, hvor: (1) monofaglig terapi ikke har haft effekt, og (2) patienten er diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer, og (3) der er alvorlig konsekvens for arbejdsliv og hverdagsliv, og (4) de kroniske smerter har udløst sociale og psykologiske problemer, som nødvendiggør en multidisciplinær indsats.

  Intern medicin: Lungesygdomme

 Regionsfunktioner:

 • Udredning og stadieinddeling af patienter med begrundet mistanke om lungekræft eller begrundet mistanke om lungehindekræft.
 • Tuberkulose, ekskl. tuberkulose hos patienter med HIV. (Varetages kun kontrol af behandling og smitteopsporing i samarbejde med regional TB-koordinator)
 • Pleurodesebehandling af gentagne effusioner i pleura.

 Højt specialiserede funktioner:

 • Pulmonal eller ekstrapulmonal sarkoidose herunder sarkoidose i CNS, hvor der er behov for en multidisciplinær tilgang eller behandling med biologiske lægemidler. (Varetages ikke behandling med biologiske lægemidler eller CNS-involvering)
 • Sjældne interstitielle lungesygdomme samt idiopatisk lungefibrose (Varetages kun kontrol og behandling ad idiopatisk lungefibrose, hvor sikker UIP-mønster er fundet på HRCT).

 Klinisk biokemi

Regionsfunktioner:

 • Trombofili og blødningsdiagnostik: Individuel udredning og diagnostik af yngre patienter med trombosesygdomme, initial diagnostik af blødningsforstyrrelser og efterfølgende stillingtagen til viderevisitering til hæmofilicentre samt rådgivning vedrørende indikation for og valg af antitrombotiske midler og behandling af blødningstilstande, herunder behandlingsmonitorering af nye peroale antikoagulantia (NOAKs).
 • Tolkning og rådgivning vedrørende paraproteinæmi ved myelomatose, makroglobulinæmia, Waldenström, MGUS og amyloidose: Screening, monitorering og kvantiteringsundersøgelser.

 Klinisk fysiologi og nuklear medicin

 Regionsfunktioner:

 • PET-skanning ved dosisplanlægning ved stråleterapi.

 Klinisk immunologi

 Regionsfunktioner:

 • § 6-ansvar i henhold til Blodforsyningsloven, fremstilling af blodkomponenter og undersøgelse af donorblod (blodtype) samt smitteundersøgelser af bloddonorer.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende standardiserede immunhæmatologiske undersøgelser (antistofidentifikation, DAT, udredning af AIHA mm).
 • Transfusionsmedicinsk rådgivning samt tolkning af hæmostaseanalyser med henblik på risikovurdering og behandling af blødende patienter og/eller patienter i risiko for transfusionskrævende blødning.
 • § 4 ansvar i forhold til Vævsloven, bankvirksomhed vedr. celler og væv, undtagen æg- og sædceller samt smitteundersøgelser af vævs-/celledonorer.
 • Vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer, transfusionspatienter, familieudredninger og screening for HLA antistoffer. (Varetages kun screening for HLA antistoffer) (Opstart af analyser 1. kvartal 2019)
 • Vævstypning ved HLA-associerede sygdomme.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende blodtypebestemmelse og smittescreening (HIV, hepatitis B og syfilis) af gravide.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende genomisk blodtypebestemmelse af patienter og donorer samt på maternelt plasma. (Varetages kun på maternalt plasma) 
 • Tolkning og rådgivning vedrørende føtomaternel blødning og profylakse mod alloimmunisering.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende autoimmunanalyser ved komplekse autoimmuntilstande.
 • Tolkning og rådgivning vedrørende in vivo aktivitet af terapeutiske antistoffer/fusionsproteiner samt aktivitet af patientantistoffer rettet mod denne gruppe lægemidler i forhold til komponenter. (Opstart af analyser 1. kvartal 2019)
 • Tolkning og rådgivning vedrørende behandling med monoklonale antistoffer. (Opstart af analyser 1. kvartal 2019)
 • Tolkning og rådgivning vedrørende immundefektsygdom.

 Klinisk onkologi

Regionsfunktioner:

 • Hoved- og halskræft (ekskl. skjoldbruskkirtelkræft), strålebehandling og medicinsk behandling. (Varetages kun strålebehandling)
 • Lungekræft, strålebehandling, også i kombination med kurativt intenderet medicinsk behandling, samt behandling med targeterede stoffer til dissemineret sygdom.
 • Brystkræft, medicinsk behandling af primært inoperable, samt strålebehandling.
 • Tyktarmskræft med oligo-metastaser.
 • Endetarmskræft, strålebehandling og medicinsk behandling.
 • Bugspytkirtelkræft, medicinsk behandling.
 • Kræft i urinblæren, strålebehandling og medicinsk behandling.
 • Prostatakræft, herunder strålebehandling, ikke-hormonmodulerende medicinsk behandling, metastatisk kastraktionsrefraktær prostatakræft og kurativ hormonmodulerende behandling.
 • Maligne hæmatologiske sygdomme, strålebehandling.
 • Alle kræftformer, palliativ strålebehandling.

Neurologi  

 Regionsfunktioner:

 • Hjerneskaderehabilitering, herunder rehabilitering efter hjertestop samt andre ikke-progredierende neurologiske lidelser med svære motoriske, sensoriske eller kognitive udfald med behov for individuel tilrettelagt rehabiliteringsindsats.
 • Neurorehabilitering ved svære ikke-progredierende neuropatier og Guillian Barrés sygdom (GBS).

 Oftalmologi

 Regionsfunktioner:

 • Invasiv behandling af sygdomme i glaslegeme og nethinde.
 • Anti-VEGF-behandling af våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD), diabetisk makula ødema, retinal venetrombose (RVO) mv.
 • Årehindebetændelse, diagnostisk og behandling.
 • Tårevejskirurgi.
 • Kirurgisk behandling af åbne øjenskader i øjets forreste afsnit.
 • Børne- og handicapoftalmologi, hvor der er behov for diagnostisk afklaring ved hjælp af specielt apparatur eller særlig faglig kompetence.

 Patologisk anatomi og cytologi

 Regionsfunktioner:

 • Tolkning og rådgivning vedrørende obduktion af fostre, spædbørn og placenta (kun placenta). ​

 Urologi

 Regionsfunktioner:

 • ESWL-behandling (trykbølgestenknusning).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.05.12
Opdateret
05.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00
 

 Oversigtslinks