Søg
 

Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus

​Specialiserede funktioner på Holbæk Sygehus

 

 Anæstesiologi

 Regionsfunktioner:

 • Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn < 2 år såfremt: (1) Akutte og elektive mindre operative indgreb fx operation for phimosis, appendicitis, hernie, torsio testis,
  tonsillektomi, tårevejssondering, ledpunktur, simple frakturer og fjernelse af hudtumorer, (2) ASA ≤ 2. 
 • Anæstesi til børn ≥ 2 år og < 10 år såfremt: (1) Større kirurgi fraset thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi, transplantationer og kirurgi til børn med multitraumer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer (2) ASA ≤ 2. 
 • Anæstesi til personer ≥ 10 år og ASA > 3 fraset ved thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer.
 • Behandling af komplekse kroniske non-maligne smertetilstande af mere end seks måneders varighed, hvor: (1) monofaglig terapi ikke har haft effekt, og (2) patienten er diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer, og (3) der er alvorlig konsekvens for arbejdsliv og hverdagsliv, og (4) de kroniske smerter har udløst sociale og psykologiske problemer, som nødvendiggør en multidisciplinær indsats.

 Gynækologi og obstetrik 

 Regionsfunktioner:

 • Vulvodyni.
 • Voldtægtsofre og seksualiseret vold, både mænd og kvinder.
 • Gravide med truende for tidlig fødsel (fra 28 + 0 til uge 31 +6).

  Intern medicin: Geriatri

 Regionsfunktioner:
 
 • Ældre patienter med en kombination af svimmelhed, instabilitet og faldproblematik, som trods udredning på hovedfunktionsniveau er uafklarede og hvor der er mistanke om vestibulær og/eller autonom dysfunktion.

 Intern medicin: Kardiologi

 Regionsfunktioner:

 • Synkopediagnostik.

  Intern medicin: Nefrologi

​​​​​​​​ Regionsfunktioner:

 • Patienter med akut nyreinsufficiens, hvor årsagen til dette ikke umiddelbart er kendt.

 Højt specialiserede funktioner:

 • Udredning og godkendelse af donorer og recipienter ved nyretransplantation på voksne (400 pt.).

 • Behandling af sjældne og alvorlige komplikationer til uræmi, såsom calcifylaxis og sclerosende peritonitis. (Varetages kun behandling, og ikke vurdering eller behandlingsplan)

 Ortopædisk kirurgi

 Regionsfunktioner:

 • Recidiv af rotator cuff læsion uden behov for senetransposition eller graft.
 • Recidiv af skulderinstabilitet uden behov for knogletransposition.
 • Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom.
 • Behandling af umiddelbart reponerbare hofteluksationer samt hoftedysplasi som kan behandles konservativt.

 Pædiatri

 Regionsfunktioner:

 • Initial behandling af meget præmature børn (gestationsuge 28+0-31+6).
 • Udredning, herunder endoskopi, og behandling af ukomplicerede tilfælde af kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.05.12
Opdateret
05.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00
 

 Oversigtslinks