Søg
 

Forskning - ny viden og netværk

Læs om Forskningsenheden i Det Nære Sundhedsvæsen og dens primære forskningsområder.

Forskningsenheden i Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) har til opgave at forske og udbrede ny viden om sundheds-, sygdoms-, uligheds- og teknologi-problematikker inden for primær sektoren og det tværsektorielle samarbejde. Det sker gennem et nært samarbejde med almen praksis, kommuner, DNS’ administration og de kliniske enheder i regionen. 

Forskningsenheden bidrager til implementering af forskningsresultater, dels gennem kollaborativ og implementeringsforskning, dels som brobyggere mellem forskning og regionens øvrige funktioner.

Forskningsenheden består af en professor og flere seniorforskere, og har en bred tværfaglig sammensætning, idet forskerene har baggrunde indenfor antropologi, sociologi, almen medicin, sygepleje og kommunikation.

Udover at være en del af Forskningsenheden indgår forskerne også i nationale forskningsmiljøer på Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet samt i internationale forskningsmiljøer.


Forskningsområder

Aktuelt forsker enheden indenfor følgende områder: 

  • Digitalisering 
  • Medikalisering
  • Mænds sundhed
  • Rettidig opsporing af kræft
  • Soma og psyke
  • Tværsektorielt samarbejde
  • Unge og seksuel sundhed
  • Ulighed i sundhed

Forskningsnetværk

Forskningsenheden i Det Nære Sundhedsvæsen er ansvarlig for Region Sjællands Forskningsnetværk rettet mod den primære og tværsektorielle sundhedsforskning. 

Der afholdes to netværksmøder årligt.

Formål 

Hovedformålet med netværket er at skabe rum for fælles viden, deling af viden, udvikling af relationer og skabelse af nye samarbejdsflader for primærsektor- og tværsektoriel sundhedsforskning. 

Et andet formål med netværket er, at bidrage til større synlighed og opmærksomhed omkring primærsektor og tværsektoriel sundhedsforskning i Region Sjælland. 

Målgrupper

Forskningsnetværkets målgruppe er aktive forskere og forskningsgrupper, der forsker indenfor primærsektor og det tværsektorielle felt i Region Sjælland.

Netværket er også relevant for kommunale og regionale aktører, som understøtter sundhedsforskning i primærsektor og det tværsektorielle felt eller som ønsker, at basere projekter og andre tiltag på forskningsdata og/eller –metoder fra dette forskningsområde.

Læs om netværket (pdf)​

Strategisk samarbejde

Roskilde Universitet

Region Sjælland har et samarbejde med Roskilde Universitet om at styrke sundhed, forskning, uddannelse og den regionale udvikling af Region Sjælland.

Et fokusområde i aftalen er sundhed og trivsel, hvor parterne vil samarbejde om forskning, innovation og fælles løsninger til sundheds- og velfærdsområdet i regionen med henblik på at sikre patienter og borgere i Region Sjælland de bedste sundhedstilbud.

Københavns Universitet

Region Sjælland har et mangeårigt samarbejde om forskning i almen medicin med Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet. 

Samarbejdet har fokus på at skabe et stærkt og sammenhængende miljø for forskning i almen praksis i Region Sjælland, hvor forskningsprojekter, der kobler klinik og forskning skal, være med til at forbedre behandlingen af patienterne.


Oprettet
16.08.22
Opdateret
29.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87