Søg
 

Pulje til ph.d. studerende

Tidlig Opsporing har oprettet en pulje, som har til formål at støtte op om ph.d. forskningsprojekter, som ligger inden for Tidlig Opsporings indsatsområder.

Ung mand studerer
​Ung mand studerer

​Tidlig Opsporing udspringer af folketingsprogrammet "Jo før - jo bedre". Folketingsbeslutningen betyder, at regionerne får et årligt beløb, der skal anvendes til at give de praktiserende læger redskaber til udredning af patienter med uklare symptomer:

  • ved at bibringe de praktiserende læger den nyeste viden om tidlig opsporing af kræft
  • sikre  at der er effektive udregningsforiløb. Dette skal ske via bl.a. en bred uddannelsesindsats, som skal styrke den faglige og organisatoriske viden i almen praksis samt
  • styrke dialogen mellem almen praksis og sygehusene. 

I Region Sjælland arbejder vi med treårige handleplaner. Den nuværende læger fra midt 2019 - midt 2022. I handleplan er beskrevet, at Tidlig Opsporing i Region Sjælland arbejder med følgende indsatsområder: 

  •  kompegenceudvikling af almen praksis
  •  borgerrettede indsatser
  •  forskning
  •  kommunikation. 

Se handleplanen her.  

For at styrke forskningen er der nu under Tidlig Opsporing oprettet en pulje til ph.d. studerende, som har til formål at støtte op om ph.d. forskningsprojekter, som ligger inden for Tidlig Opsporings prioriterede indsatsområder. Nedenfor finder du beskrivelse af puljen, ansøgningsskema og regnskabsinstruksen, så du kan se, hvilke krav der bliver sat, hvis du får midler fra puljen.

Pulje til støtte for ph.d. studerende

Ansøgningsskema til "Pulje til støtte for ph.d. studerende".

Regnskabsinstruks

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.02.20
Opdateret
27.02.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87