Søg
 

Klinisk basisuddannelse: Sjællands Universitetshospital, Roskilde

På Sjællands Universitetshospital, Roskilde foregår den kliniske basisuddannelse på Neurologisk Afdeling og på Urologisk Afdeling. Læs mere om afdelingerne herunder.

Urologisk Afdeling, Roskilde Sygehus


Klinisk basislæge på Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, dækker de fleste neurologiske funktioner i Region Sjælland. Hos os møder man altså både almindelige neurologiske patienter og mere sjældne tilstande. Mange af vores indlagte patienter har desuden betydelig medicinsk komorbiditet.

Afdelingen er et team af 26 speciallæger, ca. 20-25 yngre læger, plejepersonale, sekretærer, talepædagoger, neuropsykologer og tilknyttet træningspersonale. Vi er en dynamisk afdeling i udvikling. Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø med fokus på faglighed, kollegialitet og uddannelse af såvel yngre læger som medicinstuderende.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 heldøgnssenge:
  • Akut neurologisk sengeafsnit, N61, med i alt 33 sengepladser
  • Neurovaskulært Center, N80, med i alt 26 apopleksi-sengepladser
 • Ambulatoriet, hvor der ses patienter til 1. ambulante undersøgelse og efterfølgende kontroller. Der er specialambulatorier for multipel sklerose, epilepsi, bevægeforstyrrelser, ALS, søvnforstyrrelser og demens (hukommelsesklinik)
 • Ambulante behandlerrum til varetagelse af infusionsbehandlinger og botulinumtoksinbehandling
 • Neurofysiologisk Center, hvor der udføres EEG, evoked potentials, EMG, nerveledningsundersøgelser og ultralydsundersøgelser af halskar

Arbejds- og vagtstruktur 

 • :

  • 00

  • Aftennattevagter, hverdag fra 15.30-9.00, weekend fra 15.30-9.30

 • Bagvagt, speciallæge eller senior hoveduddannelseslæge, hverdag 9.00-18.00

 • Trombolysevagt, speciallæge eller senior hoveduddannelseslæge, alle dage 8.30-8.30, fungerer som bagvagt for forvagterne efter kl. 18.00

 • TIA-vagt, speciallæge eller senior hoveduddannelseslæge, hverdag 8.30-20.00, vurderer akutte TIA- og ”minor stroke”-patienter

 • Tilsyn:

  • Planlagte tilsyn ved trombolysevagt

  • le

 • Stuegang:

  • Hverdage: 4-5 læger på N80 og 4 læger på N61, min. 1 speciallæge hvert

  • sted

  • Weekend: 2 læger på N80 og 2 læger på N61, 1 senior-læge og 1 junior-læge hvert sted

 • Ambulatoriet:

  • Almene forundersøgelse med udpeget speciallæge-supervisor

  • Subspecialeambulatorier med supervision internt i subspecialet

 • Kliniske basislæger indgår i forvagtslaget, går stuegang og indgår i mindre omfang i ambulatoriet

Kontaktpersoner

 

Klinisk basislæge på Urologisk Afdeling

Det urologiske speciale varetager den kirurgiske udredning, behandling, kontrol og forebyggelse af medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer.

KBU-lægen indgår i forvagtslaget. Der er vagtfællesskab med Kirurgisk Afdeling og Plastkirurgisk Afdeling.

KBU-lægens arbejde består i:

 • Vagtarbejde, hvor man modtager akutte patienter inden for primært det urologiske område. Herudover tilses de indlagte patienter ved behov og der assisteres til operationer
 • Journalskrivning på urologiske patienter indlagt til planlagt operation (FUS-funktion)

Derudover har man almindelig dagarbejdsfunktion, hvor man deltager i planlagte operationer og flexcystoskopier. Der er god mulighed for, under supervision, selv at få instrumenterne i hånden.​

Uddannelse og arbejdsmiljø
 

Afdelingen er kendt for at være et godt uddannelsessted både for studenter og yngre læger. Vi har læger i introduktionsstilling samt hoveduddannelse og studenter på 2. semester, kandidatdelen. Afdelingen er også kendt for sin gode omgangstone og vi lægger vægt på, at man føler sig tryg og godt tilpas i udførelsen af sin lægegerning.

Kontaktperson
 

Uddannelsesansvarlig overlæge Nina Råe Rasmussen, nrho@regionsjaelland.dk


  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.11
Opdateret
25.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland
 
Kontaktpersoner
Sekretariat, PUK, DYNAMU og Stabsfunktioner
 

 Klinisk basisuddannelse