Søg
 

Klinisk basisuddannelse: Nykøbing F. Sygehus

På Nykøbing F. Sygehus kommer du som klinisk basislæge til at møde mange forskellige patienttyper i forreste linje.

Klinisk basisuddannelse, Nykøbing F. Sygehus

Klinisk basisuddannelse på Nykøbing F. Sygehus

I den kliniske basisuddannelse får du på Nykøbing F. Sygehus meget at vælge imellem. Din første ansættelse kan være på en af følgende afdelinger:

 • Akutafdelingen

 • Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Medicinsk Afdeling

 • Kirurgisk Afdeling

Vejledning og uddannelse

Din hovedvejleder er ansat i den samme afdeling som dig, følger din uddannelse og gennemfører de strukturerede samtaler, som indgår i læings- og evalueringssituationer. Din vejleder er enten 1. reservelæge eller speciallæge. Derudover modtager du vejledning i det daglige arbejde fra en akutlæge, eller en anden mere erfaren kollega samt fra andre personalegrupper. 

Introduktion

På din første arbejdsdag bliver du introduceret til sygehuset ved en fællesintroduktion. I de første uger er der kurser i vores IT system Sundhedsplatformen, samt en dag omkring 'Den kritisk syge patient' og hjertestop. På afdelingerne er der derudover et introduktionsprogram hvor du får kendskab til, hvordan arbejdet er organiseret, og hvilke patienttyper du vil møde.

Se også www.komsydpå.dk 

Vi tilbyder

 • At du ser masser af patienter og opnår de relevante kompetencer 

 • At du kan få 'hands on' på mange kliniske færdigheder

 • Opdateret uddannelseslaboratorium med mange fantomer og mulighed for simulationstræning

 • Mulighed for udfordringer efter eget ønske, herunder deltagelse i mindre forskningsprojekter

 • Et læringsmiljø i udvikling. Sygehuset arbejder efter evalueringsmetoder kendt fra Oxfords – Changing the culture

 • De 7 lægeroller - som akademiker og administrator får du mulighed for at medvirke i den faglige udvikling i afdelingen og sikre, at administrationen omkring patientbehandlingen bliver udført​

 • At du kan øve dig i procedurer i vores undervisningslaboratorium


 

Ansættelsesforhold

Løn

Du ansættes under yngre lægers overenskomst suppleret med lokalt løntillæg, samt et kompetencetillæg, hvis du har særlige kvalifikationer. 

Kurser

Ud over de obligatoriske kurser er der mulighed for op til 3 betalte kursusdage pr. halvår for KBU læger og 4 kurser pr. halvår for hoveduddannelseslæger samt introduktionslæger. Kontakt uddannelsessekretariatet for yderligere information herom.

Bolig og transport

Oplysning vedrørende tilbud om bolig og personalehotel ved Nykøbing F. Sygehus fås hos:

Nykøbing Falster boligformidling, Tlf.: 56 51 50 50, E-post: nfs-boligformidling@regionsjaelland.dk

Se også www.komsydpå.dk 

Direkte bustransport til Nykøbing F. Sygehus


Der går alle hverdage bustransport fra hjørnet af Vestersøgade og Kampmannsgade til Nykøbing F. Sygehus t/r:

Køreplan 
Morgen 
Afgang fra Kbh.:              6.10
Ankomst til Nyk.F.:         7.45

Afgang fra Nyk.F.:           9.10
Ankomst til Kbh.:            10.50

Eftermiddag
Afgang fra Kbh.:             13.30
Ankomst til Nyk.F.:         15.25

Afgang fra Nyk.F.:           15.45
Ankomst til Kbh.:            17.30

Dette er med forbehold i forhold til trafikken! 

Pris
En enkelt tur med bussen koster 50,- kr. Proceduren vil være, at brugerne af bussen køber et 10-turs klippekort til en værdi af 500,- kr. i kiosken på Nykøbing Sygehus. Det er ikke muligt at få refunderet klip. 

Kontakt uddannelsessekretariatet for yderligere info herom.

Uddannelseskonsulent​ Natascha Bigler Ladegård, Tlf. 93 57 40 06, E-post: nalad@regionsjaelland.dk

Overlæge Hanne Blæhr Jørsboe: E-post: hbjo@regionsjaelland.dk​Ortopædkirurgisk Afdeling

Som KBU-læge på Ortopædkirurgisk Afdeling vil du deltage i skadestuearbejdet, arbejdet på sengeafsnittene, ambulant opfølgning af skadepatienter, samt som assistent ved operationer. Du vil lære de gængse undersøgelsestekniker og behandling af et bredt udvalg af skader og alle de patienter, der søger skadestuen. Du lærer hurtigt at diagnosticere ortopædkirurgiske lidelser - specielt akutte tilstande, og vil opleve hvordan du meget hurtigt - med oplæring og backup - bliver "rigtig læge" og udvikler dine evner som samarbejder, kommunikator, leder, underviser og fagprofessionel. Du deltager aktivt i traumemodtagelse i et tværfagligt teamwork med mange beslutninger.

Er du interesseret i kirurgi, kan du benyttet de operationer, du deltager i (større frakturer, kunstige hofter og knæ og lignende), til at lære en del af de kirurgiske delfærdigheder, som en kommende kirurg benytter.

På Ortopædkirurgisk Afdeling modtager du endvidere læring i de krav og formalia, der knytter sig til lægelig videreuddannelse, samt i hvordan du lærer og i fremtiden bliver speciallæge.

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge Ditte Brander


 

Akutafdelingen

Akutafdelingen er en samlet afdeling for behandling af skader hos børn, vokse og akutte indlæggelser af voksne inden for specialerne intern medicin, kirurgi, og ortopædkirurgi. Som læge i KBU modtager og stabiliserer du patienten superviseret af erfaren læge, laver foreløbig behandlingsplan, følger op på undersøgelsesresultaterne og dokumenterer din behandling sammen med patienten i en elektronisk journal. Akutlægerne er tilstede 24/7.​

Du vil som KBU læge få mulighed for at:

 • Se patienter fra alle tre akutte specialer ud fra ABCD-princippet i samarbejde med akutsygeplejerskerne

 • Bliver superviseret i tæt kontakt med akutlæger evt. mellemvagter / speciallæger fra relevante specialer

 • I samarbejde med uddannelsesansvarlig overlæge deltage i og bidrage til teoretisk og casebaseret undervisning

 • Deltage i administrative opgaver herunder kvalitetssikring og evt. mindre forskningsprojekter

I akutafdelingen vil der også være KBU læger fra andre afdelinger, der fungerer som forvagter for specialerne.

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge Pedro Miguel Gondar Marques dos Santos 
Medicinsk Afdeling


På medicinsk afdeling vil du primært arbejde i medicinsk sengeafdeling, hvor der bliver gået stuegang, lavet superviserede patientplaner og stuelæge arbejde. Derudover vil du deltage i ambulatoriefunktion og have mulighed for at være med i endoskopieafsnittet (gastro- og koloskopi) - kun i observerende funktion. Du kan også være med ved ekkokardiografi, evt. med "hands on", men oplæring kan ikke forventes. Der vil være mulighed for at følge med til hjertestop, men du får ikke behandleransvar.

Du vil som KBU læge få mulighed for at:

 • Se patienter fra kardiologi, lungemedicin, gastromedicin, endokrinologi og geriatri
 • Blive superviseret af erfarne speciallæger i medicinske sygdomme
 • Deltage og bidrage til teoretisk undervisning
 • Deltage i mindre forskningsopgaver i afdelingens projekter

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge Helle Nielsen 


 

Kirurgisk Afdeling

Når du er ansat i Kirurgisk Afdeling, får du 'hands on'. Du vil:

 • Deltage i arbejdet på operationsgangen

 • På sammedags-kirurgisk afsnit kan du foretage mindre indgreb assisteret af 1. reservelæge eller speciallæge

 • På endoskopiafsnit kan du lære om endoskopi og kigge med

 • Deltage i det almindelige arbejde på sengeafsnit og akutafdeling med journalskrivning og stuegang

 • Til konferencer fremlægges sygehistorier, og du bidrager til den ugentlige undervisning om kirurgiske sygdomme og problemstillinger

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge Henrik Møller

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
25.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland
 
Kontaktpersoner
Sekretariat, PUK, DYNAMU og Stabsfunktioner
 

 Klinisk basisuddannelse