Søg
 

Klinisk basisuddannelse: Sjællands Universitetshospital, Køge

På Sjællands Universitetshospital, Køge foregår den kliniske basisuddannelse på Akutafdelingen og i enkelte tilfælde på andre afdelinger. Læs mere om afdelingerne herunder.

Køge

Klinisk basisuddannelse i Akutafdelingen

Køge Akutafdeling modtager patienter med akut sygdom eller tilskadekomst. Afdelingen omfatter således både skadestuefunktion, modtagelse og observationsafsnit. Efter primær undersøgelse færdigbehandles hovedparten af patienterne i Akutafdelingen. Øvrige patienter visiteres til sygehusets specialer eller andre relevante samarbejdspartnere.

Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem forskellige personalegrupper, hvor læger i klinisk basisuddannelse indgår som en vigtig partner.

Arbejdet som læge i klinisk basisuddannelse

Alle læger i klinisk basisuddannelse i Akutafdelingen vil arbejde som modtagelæge i tæt samarbejde med læge- og sygeplejekolleger. Der er konstant mulighed for supervision og faglig sparring fra en mere erfaren læge fra Akutafdelingen.

Alle akut syge og tilskadekomne patienter modtages i Akutafdelingen. KBU lægerne får derfor et bredt erfaringsgrundlag inden for modtagefunktion og skadebehandling.

Modtagelægens arbejde består i en systematisk ABCDE tilgang og stabilisering af patienterne, samt akut diagnosticering således, at patienten sikres korrekt visitering til relevant speciale. Endvidere består arbejdet i at dokumentere undersøgelser og resultater i den elektroniske patientjournal SP - Sundhedsplatformen.

Både skade- og modtageområdet er præget af alvorlige akutte tilstande. Det kræves, at lægen i klinisk basisuddannelse kan lide at løse opgaver i et højt flow og endvidere at man er rolig, robust og omstillingsparat.

Uddannelse og arbejdsmiljø

Akutafdelingen prioriterer faglighed, uddannelse og udvikling i et arbejdsmiljø, hvor der er plads til smil og hjælpsomhed overfor kolleger således, at kvalitet, service og patienttilfredshed bliver vores ansigt udadtil.

Lægerne i klinisk basisuddannelse vil opleve en uddannelsesfokuseret hverdag, hvor supervision, vejledning og faglig diskussion er væsentlige elementer.

Traditionel katedralundervisning er trådt i baggrunden og der fokuseres i stedet på refleksion over den kliniske situation samt planlagt fast simulations- og scenarietræning. Akutafdelingen ønsker at give KBU lægen et solidt fundament for livslang læring.

Vores læringsmiljø stimulerer KBU lægen til at være aktiv, selvstændig og opsøgende. Akutafdelingen er under stadig udvikling, og det er derfor vigtigt, at medarbejderne i afdelingen er engagerede og bidrager med nye ideer.     

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak:
Tlf. 47 32 14 05, E-post: agmo@regionsjaelland.dkFik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.11
Opdateret
25.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland
 
Kontaktpersoner
Sekretariat, PUK, DYNAMU og Stabsfunktioner
 

 Klinisk basisuddannelse