Søg
 

Klinisk basisuddannelse: Holbæk Sygehus

Vælger du KBU-forløb på Holbæk Sygehus er der flere kombinationer at vælge imellem.

De fleste KBU-forløb starter i Akutafdelingen, men det er også muligt at starte i en anden klinisk afdeling fx medicinsk, ortopædkirurgisk eller kirurgisk afdeling. Se beskrivelse af afdelingerne nedenfor. 

Klinisk basislæge i Akutafdelingen

Som KBU-læge i Akutafdelingen vil du altid have mulighed for at blive superviseret af en mere erfaren læge, der ligeledes er ansat i afdelingen. Disse erfarne læger er døgnet rundt til stede i afdelingen og har, ud over supervision af de kliniske basislæger, blandt andet også til opgave at visitere patienterne videre i forløbet.

Akutafdelingen rummer foruden fælles akutmodtagelse for alle specialer også en skadestue for tilskadekomne og modtagelse af multitraumatiserede patienter. Afdelingen modtager således patienter med akut sygdom, traumer eller lettere skader. Efter primær undersøgelse og behandling visiteres patienterne til sygehusets specialer eller andre relevante samarbejdspartnere.

Integreret i Akutafdelingen er der etableret en akut diagnostisk enhed (ADE) bestående af 18 pladser, hvor patienter indlægges mhp. behandling, udredning og observation af både kirurgiske og medicinske sygdomme, der med fordel for patienterne kan håndteres i ADE sammenhæng. Dette giver mulighed for, at uddannelsessøgende læger i forbindelse med deres ophold på Akutafdelingen også bliver fortrolige med stuegangsfunktion.

Uddannelse og arbejdsmiljø

Den kliniske basisuddannelse i en akutafdeling bør vælges af læger, der ønsker at arbejde i et akut uddannelsesmiljø.

Akutafdelingen på Holbæk Sygehus prioriterer uddannelse og forskning højt.

Se Akutafdelingens seneste inspektorrapport på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Inspektorrapport 160517

Kontaktpersoner

Uddannelsesansvarlig overlæge:


 

Klinisk basislæge i Kirurgisk Afdeling

I Holbæk Kirurgisk Afdeling modtages ikke-selekterede akutte kirurgiske patienter, som indlægges via Akutafdelingen. Vi har desuden en større selektiv kirurgisk udrednings- og behandlingsfunktion.

Afdelingen råder over i alt 38 sengepladser fordelt på 26 senge på kirurgisk akutafsnit og 12 senge til elektiv kirurgi.

Vi har på ugebasis rådighed over 14 operationslejer, 21 endoskopilejer og 12 ambulatoriestuer, og vi er en naturlig del af sygehusets traumeteam.

Vi her derfor et spændende og bredt kirurgisk arbejdsområde med adskillelige spændende funktioner.

Når du vælger KBU hos os, vil du starte med dagfunktion med deltagelse i stuegang, assistere til operationer, deltage i ambulatorie-driften, få mulighed for at overvære endoskopier og udføre småindgreb i vores dagkirurgi og først efter grundig introduktion indgå i vores 8-skiftede vagthold, hvor der altid vil være en ældre kollega i tilstedeværelsesvagt.

Uddannelse og arbejdsmiljø

Kirurgisk Afdeling har eget lille learning-center med bl.a. laparoskopi- og endoskopiudstyr, så har du en drøm om at blive kirurg, er KBU hos os en god mulighed for at afprøve specialet og egne evner.

I afdelingen er ansat 15 speciallæger og 10 læger under videreuddannelse. Det giver gode muligheder for læring under supervision, og vi har naturligvis uddannelsesplan, introduktionsprogram og klinisk vejleder parat til dig, ligesom du vil blive tilbudt deltagelse i forskningsaktivitet.

Seneste inspektorraport kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Inspektorrapport 120109

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge:


 

Klinisk basislæge i Medicinsk Afdeling

Holbæk Medicinsk Afdeling er en af Danmarks største medicinske afdelinger. Vi råder over 165 sengepladser og diverse ambulatorier, som er fordelt på specialafsnit for hvert 7 interne medicinske specialer: kardiologi, lungemedicin, geriatri, endokrinologi, nefrologi, rheumatologi og gastroentorologi.

 Vi har således et spændende og bredt intern medicinsk arbejdsområde sammen med adskillige specielle funktioner.

Når du vælger KBU hos os, vil du få dagfunktion i ét af vores specialer og først efter grundig introduktion indgå i vores fælles medicinske vagt, hvor der altid vil være en ældre kollega i tilstedeværelsesvagt.

Uddannelse og arbejdsmiljø

I afdelingen er ansat 28 speciallæger og 18 læger under videreuddannelse. Det giver gode muligheder for læring under supervision, og vi har naturligvis uddannelsesplan, Introduktionsprogram og klinisk vejleder parat til dig, ligesom du vil tilbudt deltagelse i forskningsaktivitet.

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge:

Klinisk basislæge i Ortopædkirurgisk Afdeling

Holbæk Ortopædkirurgisk Afdeling modtager ikke-selekterede og akutte ortopædkirurgiske patienter, som indlægges via Akutafdelingen. Vi har desuden en større elektiv udrednings- og behandlingsfunktion.

Vi råder over i alt 39 sengepladser fordelt på 4 afsnit. Afsnittene er opdelt med fortrinsvis hoftefraktur-, hoftealloplastik-, andre akutte ortopædkirurgiske patienter inkl. amputationer og revisioner.

Vi har på ugebasis rådighed over 15 operationslejer og 5 ambulatoriestuer, og vi er en del af sygehusets traumeteam.

Vi har således et spændende og bredt ortopædkirurgisk arbejdsområde med adskillige specielle funktioner.

Når du vælger KBU hos os, vil du starte med dagfunktion med deltagelse i stuegang, assistere til operationer, deltage i ambulatorie-driften, få mulighed for at overvære artroskopier og udføre småindgreb i vores dagkirurgi og først efter grundig introduktion indgå i vores 8-skiftede vagthold, hvor der altid vil være en ældre kollega i tilstedeværelsesvagt.

Uddannelse og arbejdsmiljø

I afdelingen er ansat 16 speciallæger og 7 læger under videreuddannelse. Det giver gode muligheder for læring

under supervision, og vi har naturligvis uddannelsesplan, Introduktionsprogram og klinisk vejleder parat til dig, ligesom du vil tilbudt deltagelse i forskningsaktivitet.

Seneste inspektorraport kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Inspektorrapport 25. august 2014

Kontaktperson

Uddannelsesansvarlig overlæge

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.11
Opdateret
07.10.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland
 
Kontaktpersoner
Sekretariat, PUK, DYNAMU og Stabsfunktioner
 

 Klinisk basisuddannelse