Søg
 

Klinisk basisuddannelse

Klinisk basisuddannelse i Region Sjælland starter otte gange om året: Den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj, 1.august, 1. september, 1. oktober og 1. november.

Region Sjællands opslår Klinisk basisuddannelse (KBU) via basislaege.dk og udbyder endvidere KBU via kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland​. Uddannelsen foregår på hhv. Sjællands Universitetshospitaler Køge og Roskilde, samt Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse. Inden for Psykiatrien foregår basisuddannelsen i Roskilde, Slagelse, og Vordingborg. 

Læs mere på regionens hjemmeside om Sygehuse i Region Sjælland og Psykiatrien Region Sjælland.

Kliniske basisforløb på Sjællands Universitetshospitaler Køge og Roskilde

På Sjællands Universitetshospital indledes de fleste kliniske basisforløb med 6 måneder på en af følgende afdelinger i:

  • Akutafdelingen, Køge
  • Kirurgisk Afdeling, Køge eller Nykøbing F.
  • Neurologisk Afdeling, Roskilde
  • Urologisk Afdeling, Roskilde

De sidste 6 måneder finder sted i enten almen praksis, i Psykiatrien eller i en anden somatisk afdeling. 
Via nedenstående links kan du finde yderligere information om klinisk basisuddannelse på afdelingerne på Sjællands Universitetshospital:
Køge, Roskilde

Kliniske basisforløb på Holbæk Sygehus

På Holbæk Sygehus indledes de fleste kliniske basisforløb med 6 måneder i Akutafdelingen, men der udbydes også forløb der starter på Medicinsk, Kirurgisk eller Ortopædkirurgisk Afdeling. Også her finder de sidste 6 måneders ophold sted enten i almen praksis, i Psykiatrien eller i en anden somatisk afdeling. Via dette link kan du finde yderligere information om klinisk basisuddannelse på afdelingerne på: Holbæk Sygehus

Kliniske basisforløb på Slagelse og Nykøbing F. sygehuse

I Slagelse og Nykøbing F. indledes de fleste kliniske basisforløb ligeledes med 6 måneders ophold i Akutafdelingerne, men det er også her muligt at starte i en anden somatisk afdeling. Via nedenstående links kan du finde yderligere information om de forskellige kombinationer, der udbydes på de enkelte enheder: Slagelse, Nykøbing F.

Basiskundskaber i akut visitation og behandling sikres, uanset hvor og i hvilken kombination ansættelsen finder sted.

Kliniske basisforløb i Psykiatrien

Region Sjælland tilbyder 8 kliniske basisuddannelsesforløb, hvori der indgår psykiatri. De 8 forløb er fordelt på de tre voksenpsykiatriske enheder med henholdsvis tre i Øst, tre i Vest og to i ​​Syd. Læs mere på Psykiatrien Klinisk Basisuddannelse, Region Sjælland. 

Fælles for de kliniske basisforløb i Region Sjælland

Efter de første seks måneders sygehus ophold, fortsætter basisuddannelse enten i praksis (90 pct.), i psykiatrien eller på en ny somatisk afdeling (10 pct.). For forløb, der fortsætter i almen praksis, tilstræbes det, at almen praksis ligger i umiddelbar nærhed af sygehusets optageområde.

Alle forløb tilrettelægges individuelt i samarbejde med dine vejledere, så du får mulighed for at opnå alle de nødvendige kompetencer uanset hvor du er ansat. På sygehusenes og psykiatriens hjemmesider kan du (via ovenstående link) søge yderligere oplysninger om de enkelte sygehuse, afdelinger, specialer, antal senge, personale og lignende. 

Klinisk basisuddannelse i Region Sjælland og Region Øst

Videreuddannelsen i Region Sjælland koordineres i Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse, der sammen med Videreuddannelsessekretariatet i Region Hovedstaden er organiseret i Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst.
På Region Øst Sekretariatets hjemmeside finder du blandt andet
Uddannelsesprogram for KBU i Region Øst.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Uddannelse / KBU læger findes yderligere information om samt bekendtgørelse og målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse.
Via den elektroniske logbog.net får du overblik over din uddannelse, får godkendt kompetencer samt ansøger Sundhedsstyrelsen direkte om 'Ret til selvstændigt virke'. 

I forbindelse med din første ansættelse bliver du oprettet i Evaluer.dk, og du får en kode til programmet. Her skal du evaluere de afdelinger, du har arbejdet på. Evalueringerne bruges af afdelingerne, sygehuset og Region Sjælland til at gøre uddannelsen bedre. 

Obligatoriske kurser

Under basisuddannelsen skal du gennemføre en række obligatoriske kurser, som du vil blive tildelt i din ansættelse – i alt ca. 12 dage. Dit første kursus er 'Akutbehandling og patienttransport'. Derefter følger kurset 'Læring i klinikken' og 'Patientkommunikation'. Kurserne udbydes lokalt i Region Sjælland via HR Uddannelse og Udvikling (HRUU). Se kursusudbud og kursusprogram på afdelings hjemmeside HRUU.
 Det almenmedicinske uddannelsesnetværk afholder endvidere 3 KBU-temadage i løbet af din praksisansættelse.

Foruden de obligatoriske kurser har du mulighed for at søge tilskud til andre kurser via lokale puljer til uddannelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.11
Opdateret
25.02.21
Link til denne side: