Søg
 

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 3

Obligatorisk kursus for læger i hoveduddannelse

Målgruppe
Uddannelsessøgende læger ansat i hoveduddannelse.

VIGTIG! Kurset skal afvikles i det sidste år af hoveduddannelsen til speciallæge.

Tilmelding
Du tilmelder dig SOL 3 kurset via dette link -  SOL 3 - Generel tilmelding. 

Tilmeldingen sker via den fællesregionale database, og det vil ikke være muligt at ønske en specifik dato for dit SOL 3 kursus. Du vil blive fordelt af de regionale kursusadministratorer, og der er garanti for, at du vil få dit SOL 3 kursus inden udgangen af din hoveduddannelse.

Det er vigtigt at oplyse dit arbejdssted på kursustidspunktet (sidste år af din hoveduddannelse) for at opnå den optimale holdinddeling på kurset.

Du vil senest 9-12 måneder før kursusstart få en bekræftelse pr. mail på, hvilket kursus du er tildelt. Når du får din bekræftelse på kursusperioden, skal du selv kontakte den afdeling, hvor du er ansat på kursustidspunktet, for at kunne få fri til kurset.

Formål
Formålet med SOL 3 kurset er at give deltagerne en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger. Herunder, at give deltagerne kendskab til:
- forandringsprocesser
- organisation
- ledelse
- kultur
- gruppeprocesser og samarbejde
- egen rolle

SOL 3 kurset er opbygget som et laboratorium, som giver rum for læring. Denne opbygning kræver aktiv deltagelse for at deltagerne kan få det maksimale udbytte af kurset.

Baggrund
Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse indgår i den række af generelle tværfaglige kurser, som har til formål at sikre, at speciallægens generelle kompetence omfatter:

"Evnen til at mestre en flerhed af roller og egenskaber - lægefaglige teknikker, pædagogik, ledelse, kommunikation, samarbejde m.v."

Undervisere
Fremgår af program der sendes til kursisterne inden kursusstart. Der er tre undervisere, heraf én lægefaglig, som er kursusleder. 

Program
​​​Rammeprogram

Varighed
Totalt 4 dage - 3 dages internat med 2 overnatninger samt 1 opfølgningsdag cirka 1 uge senere.
Overnatning er uden beregning for deltagerne.

Deltag​erantal
Max 24

Sted
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

Kursusmateriale
Du vil inden kursusstart få adgang til kursets elektroniske holdside, hvorfra du selv skal hente forberedelsesmateriale til kurset.

Kursusafgift
Ingen - dækkes centralt

Afmelding
Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil tilmeldingsfristen. Ved afbud efter tilmeldingsfristen gør vi opmærksom på, at din afdeling kan blive opkrævet et afmeldelsesgebyr.

Afbud indtil 1½ måned for kursusstart vil blive faktureret 25% af kursusprisen. Afbud indtil 10 dage før kursusstart vil blive faktureret 50% af kursusprisen. Afbud herefter vil blive faktureret 100%.

Kursusadministrator
Joan Igel Nielsen
e-post: jine@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Dennis Erntgaard
e-post: deer@regionsjaelland.dk​​

Kursusansvarlig
Ann Maria Kromann Halse
e-post: amha@regionssjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.01.12
Opdateret
14.04.21
Link til denne side: