Søg
 

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL1

Obligatorisk kursus for læger i hoveduddannelse

Målgruppe
Uddannelsessøgende læger ansat i hoveduddannelse i Region Sjælland.

Formål
At deltagerne får et basalt kendskab til det danske sundhedsvæsens funktion belyst ved lokale eksempler.
At deltagerne støttes i at få en regional identitetsfølelse.

Indhold
Kurset indeholder:

  • Grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på decentralt niveau.
  • Det regionalt politiske system og den plitiske beslutningsproces på decentralt niveau.
  • Økonomiske styringsforhold på decentralt niveau.
  • De væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på decentralt niveau.
  • Forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger på decentralt niveau.

Program
Program

Undervisere
Fremgår af program, der fremsendes til kursisterne inden kursusstart.

Kursussekretær
Joan Igel Nielsen
e-post: jine@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Ann Maria Kromann Halse
e-post: amha@regionsjaelland.dk

Kursusansvarlig
Ann Maria Kromann Halse
e-post: amha@regionsjaelland.dk

Varighed
2 dage

Tidspunkt

2020
27. - 28. januar 2020
20. - 21. april 2020 - Aflyst
14. - 15. september 2020
2. - 3. november 2020

2021
25. - 26. januar 2021
12. - 13. april 2021
6. - 7. september 2021
1. - 2. november 2021

Deltagerantal
Max 30

Sted
Hotel Scandic Ringsted
Nørretorv 57
4100 Ringsted

Kursusafgift
Ingen

Tilmeldingsfrist
Kurset er obligatorisk for læger ansat i hoveduddannelse.

Tilmelding skal ske via nedenstående link
www.evaluer.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.01.12
Opdateret
07.05.20
Link til denne side: