Søg
 

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL1

Obligatorisk kursus for læger i hoveduddannelse

Målgruppe
Uddannelsessøgende læger ansat i hoveduddannelse i Region Sjælland.

SOL 1 kurset tages - som udgangspunkt - i egen region. Vær derfor opmærksom på, at du tilmelder dig et kursus i den region du er ansat på afviklingstidspunktet.

Tilmelding for læger ansat i Region Sjælland ​- SOL 1 - Region Sjælland​​

Læger ansat i Region Hovedstaden kan tilmelde sig her ​- SOL 1 - Region Hovedstaden​

Formål
At deltagerne får et basalt kendskab til det danske sundhedsvæsens funktion belyst ved lokale eksempler.
At deltagerne støttes i at få en regional identitetsfølelse.

Indhold
Kurset indeholder:

  • Grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på decentralt niveau.
  • Det regionalt politiske system og den plitiske beslutningsproces på decentralt niveau.
  • Økonomiske styringsforhold på decentralt niveau.
  • De væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på decentralt niveau.
  • Forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger på decentralt niveau.

Program
Program

Undervisere
Fremgår af program, der fremsendes til kursisterne inden kursusstart.

Kursusadministrator
Joan Igel Nielsen
e-post: jine@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Lotte Stattau
e-post: losta@regionsjaelland.dk​

Kursusansvarlig
Ann Maria Kromann Halse
​e-post: amha@regionsjaelland.dk

Varighed
2 dage

Tidspunkt

2021​
6. - 7. september 2021
1. - 2. november 2021

2022
24. - 25. januar 2022
4. - 5. april 2022
26. - 27. september 2022
21. - 22. november 2022

Deltagerantal
Max 30

Sted
Hotel Scandic Ringsted
Nørretorv 57
4100 Ringsted

Kursusafgift
Ingen

Tilmeldingsfrist
Kurset gennemføres i begyndelsen af hoveduddannelsen til speciallæge.​

Tilmelding skal ske via nedenstående link
www.evaluer.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.01.12
Opdateret
20.04.21
Link til denne side: