Søg
 

Regionalt obligatoriske kurser

Region Sjælland afholder introdage samt lokale og regionale temadage i både KBU, intro- og hoveduddannelse.


Der er åbnet for deltagelse i kursus- og uddannelsesaktiviteter, konferencer mv. Det betyder følgende: 
 

Som normalt er det de enkelte ledelser, der – under hensyntagen til den nødvendige drift og afvikling af ventelister – prioriterer, om der er tid og ressourcer til at deltage på kursus- og uddannelsesaktiviteter, konferencer mv. i Region Sjælland. Det forudsættes, at krav til afstand, hygiejne mv. altid følges. 

I forhold til deltagelse på eksterne aktiviteter skal det altid vurderes, at de gennemføres på en sundhedsfaglig måde. 

Hvor det er muligt, sker deltagelse i kursus- og uddannelsesaktiviteter, konferencer mv. virtuelt. ​ 

I Region Sjælland indkaldes du automatisk til de nationalt obligatoriske kurser i KBU- og introuddannelsen. Kurserne i hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig.
 
Disse dage er obligatoriske, og du indkaldes automatisk 3 mdr. før kurset.
 
Alle uddannelsessøgende læger skal være opmærksomme på, at uddannelsesansvaret er uddannelseslægens eget, hvorfor du skal orientere dig om, hvilke kurser der er obligatoriske i dit uddannelsesforløb. Som KBU-læge skal du huske at melde barsel, orlov samt længerevarende sygdom til både HR Uddannelse og HR – både ved start og ved ophør. Ellers er der risiko for at du ryger ud af det automatiske tilmeldingssystem.
 
Regionale temadage for KBU-læger
 
2021
Kursusdatoer: 7., 9., 17., og 22. september 2021.
Kursussted: Roskilde Kongrescenter


Kursusbeskrivelse

Program

Antibiotika - God klinisk anvendelse i almen praksis

For KBU-læger i Region Sjælland.

2021
26. august 2021
28. oktober 2021
7. december 2021

2022
25. februar 2022
8. april 2022
10. juni 2022
26. august 2022
28. oktober 2022
13. december 2022

Kursussted:
Næstved Sygehus, Foredragssalen, Herlufsvænge 14B, 4700 Næstved 

Kursusbeskrivelse​

 

Introdage for nyansatte I- og H-læger i almen medicin

2021 
Kursusdato: 14. september 2021
Kursussted: Regionshuset, Sorø
For læger ansat 3. kvartal 2021

Kursusdato: 9. december 2021
Kursussted: Regionshuset, Sorø
For læger ansat 4. kvartal 2021

2022

Kursusdato: 10. marts 2022
Kursussted: Regionshuset, Sorø
For læger ansat 2. kvartal 2021

Kursusdato: 2. juni 2022
Kursussted: Regionshuset, Sorø
For læger ansat 2. kvartal 2021

Kursusdato: 14. september 2022
Kursussted: Regionshuset, Sorø
For læger ansat 3. kvartal 2021

Kursusdato: 1. december 2022
Kursussted: Regionshuset, Sorø
For læger ansat 4. kvartal 2021


Kursusbeskrivelse

Program​


Regional temadag for hoveduddannelseslæger i almen medicin

Dagen er obligatorisk for hoveduddannelseslæger i almen medicin. Du vil modtage en invitation ca. 3 måneder før afholdelse og er automatisk tilmeldt dagen.

Kursusbeskrivelse

Regional temadag for intro- og hoveduddannelseslæger i almen medicin

Dagen er obligatorisk for intro- og hoveduddannelseslæger i almen medicin. Du vil modtage en invitation ca. 3 måneder før afholdelse og er automatisk tilmeldt dagen.

2021
Kursusdato: 19. november 2021
Kursussted: EMMAUS kursuscenter, Haslev 

Kursusbeskrivelse

Lokale temadage for intro- og hoveduddannelseslæger i almen medicin


Dagen er obligatorisk for intro- og hoveduddannelseslæger i almen medicin. Du vil modtage en invitation ca. 3 måneder før afholdelse og er automatisk tilmeldt dagen.

2021

Praksisområde Nord
Kursusdato: 25. oktober 2021
Kursussted:  Comwell Sorø   

Praksisområde Syd 
Kursusdato: 11. marts 2021
Kursussted: Comwell Sorø
  
Kursusdato: 29. oktober 2021
Kursussted: Comwell Sorø  
 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.12.15
Opdateret
11.06.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR Uddannelse og Udvikling
Herlufsvænge 14B
4700 Næstved


21 32 04 64