Søg
 

Patientkommunikation

Obligatorisk kursus for læger i klinisk basisuddannelse.

Målgruppe
Læger ansat i klinisk basisuddannelsesstilling ved sygehusene i Region Sjælland. Tilbydes også tredjelands læger. 

Forudsætning
Deltagerne skal regne med at bruge tid på obligatorisk hjemmeopgave undervejs. 

Formål
Formålet med kurset er at sikre basislægernes muligheder for at erhverve de i målbeskrivelsens læringsmål 10 opstillede kompetencer vedrørende kommunikation. Kurset udgør sammen med selvstændigt klinisk arbejde læringsrammen for dette læringsmål. Kurset udgør fem dage, heraf en dags kursus i akut kommunikation. (Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse)

NB! Den ene dag i akut kommunikation afholdes i forbindelse med kursus i Akut behandling og ambulancetransport.

Mål

  • At deltagerne får forståelse af, hvilken betydning kommunikation har for alle professionelle relationer
  • At udvikle de deltagende lægers færdigheder i at kommunikere med patienter, pårørende og samarbejdspartnere.
  • At øge deltagernes forståelse af psykologiske og sociale faktorers betydning for kommunikation
  • At øge deltagernes evne til at forholde sig reflekterende til de følelsesmæssige reaktioner, der opstår i samtaler med patienter, pårørende og kolleger - både hos deltageren selv og samtalepartneren
  • At udvikle de deltagende lægers færdigheder i kommunikation med samarbejdspartnere i den akutte situation
  • At udvikle de deltagende lægers forståelse af og færdigheder i kommunikation med patienten med depressive tilstande og angstsymptomer.

Indhold
Kommunikation relateret til patienter, pårørende og samarbejdspartnere.
Program​​

Undervisningsform
Oplæg, videobaserede øvelser, diskussion, hjemmeopgave og feedback. Der forventes en høj grad af deltageraktivitet.

Undervisere
Læger med klinisk og kommunikativ erfaring og viden. Konsulenter med kommunikativ erfaring og viden. 

Kursussekretær
Helle Dorthe Andersen
e-post: heande@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Lotte Stattau
e-post: losta@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Dennis Erntgaard
e-post: deer@regionsjaelland.dk

Kursusansvarlig
Ann Maria Kromann Halse
e-post: amha@regionsjaelland.dk

Varighed 
3 dage ​

Tidspunkt

25. - 27. januar 2021
2. - 4. marts 2021
7. - 9. april 2021
4. - 6. maj 2021
1. - 3. juni 2021
17. - 19. august 2021
14. - 16. september 2021
12. - 14. oktober 2021
9. - 11. november 2021
1. -3. december 2021

Kursusafgift
Ingen 

Tilmelding
Kurset er obligatorisk og tildeles læger ansat i klinisk basisuddannelse i Region Sjælland.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.01.12
Opdateret
21.12.20
Link til denne side: