Søg
 

Nationalt obligatoriske lægekurser

Alle læger der ønsker at søge autorisation til selvstændigt virke og senere hen anerkendelse som speciallæge, skal ifølge bekendtgørelse 1257 vedr. uddannelse af speciallæger gennemføre de af Sundhedsstyrelsen fastsatte obligatoriske kurser.

CUK

Som følge af COVID-19 meddeles at:

 
Regionerne har  med virkning fra 10. marts 2020 besluttet at aflyse al regional kursus- og uddannelsesaktivitet. Derudover skal deltagelse i alle kurser, seminarer, konferencer, kongresser mv. aflyses og der må ikke tilmeldes nye i 1. halvår 2020.
 
Det betyder at i Region Sjælland er alle nationalt og regionalt obligatoriske lægekurser på KBU, i Introforløb og Hoveduddannelsesforløb er  aflyst til og med juni måned.
 
For nærmere beskrivelse af omstændighederne henviser vi dels til www.laegeuddannelsen.dk og til Region Sjællands Koncern Intra.
 
Alle som er tilmeldt kursus i 1. halvår 2020 vil få direkte besked om aflysning på deres mail.
 

I Region Sjælland indkaldes du automatisk til de nationalt obligatoriske kurser i KBU- og introuddannelsen. Kurserne i hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig.

Alle uddannelsessøgende læger skal være opmærksomme på, at uddannelsesansvaret er uddannelseslægens eget, hvorfor du skal orientere dig om, hvilke kurser der er obligatoriske i dit uddannelsesforløb. Som KBU-læge skal du huske at melde barsel, orlov samt længerevarende sygdom til både HRUU og HR – både ved start og ved ophør. Ellers er der risiko for at du ryger ud af det automatiske tilmeldingssystem.

Akutbehandling og patienttransport
4 dage - Slagelse Sygehus, Akutafdelinger

Uddannelsesforløb:
1. måned i KBU


Læring i klinikken / Pæd. I
2 dage - ZBC Roskilde

Uddannelsesforløb:
2. eller 3. måned i KBU


Patientkommunikation
3 dage (internat) - Scandic Roskilde

Uddannelsesforløb:
2. halvår i KBU


Vejledning i klinikken / Pæd. II
2 dage - Scandic Ringsted

Uddannelsesforløb:
Introduktionsuddannelsen


Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 1
2 dage - Scandic Ringsted

Uddannelsesforløb:
Hoveduddannelsen


Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 2
 (udbydes af SST)
3 dage (internat) - Park Inn, København

Uddannelsesforløb:
Hoveduddannelsen


Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 3
3 dage (internat) + 1 opfølgningsdag - Glostrup Park Hotel

Uddannelsesforløb:
Hoveduddannelsen


Forskningstræningskursus Teori Modul I (udbydes af KU)
3 dage - Panum Instituttet, København

Uddannelsesforløb:
Hoveduddannelsen


Forskningstræningskursus Teori Modul II
6 valgfrie dage - Scandic Ringsted

Uddannelsesforløb:
Hoveduddannelsen


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.01.12
Opdateret
07.05.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
HR Uddannelse og Udvikling
Herlufsvænge 14B
4700 Næstved


21 32 04 64