Søg
 

Læring i klinikken

Kurset er obligatorisk for basislæger i første halvdel af den kliniske basisuddannelse.

Målgruppe
Basislæger. Kurset tildeles af CUK, Region Sjælland i relation til påbegyndt basisuddannelse. 

Forberedelse
Kursisten skal orientere sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og finde relevant materiale om den kliniske basisuddannelse, videre- og speciallægeuddannelsen.

Formål
I relation til de 7 lægeroller er formålet - at bibringe lægen de redskaber og metoder, der i høj grad kan anvendes i den kliniske dagligdag og dermed understøtte lægens muligheder for erhverve og vise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling.

Mål
At basislægen tilegner sig grundlæggende viden om læreprocesser, kompetenceudvikling og læringsrammer.

At basislægen kan identificere mulige læringssituationer i den kliniske hverdag og forholder sig reflekterende til egen læring.

Indhold

  • Uddannelsesplaner

  • Identifikation af læringssituationer i klinik praksis.

  • Skolastisk vs. Klinisk læring.

  • Mål for den kliniske basisuddannelse og de 7 lægeroller.

  • Videnssøgning i klinikken. Læreprocesser og læringsredskaber.

  • Læringsrammer

  • Formalia i forhold til speciallægeuddannelsen.

  • Akademiker i klinikken.

  • Karriereplanlægning.

  • Identitet som læge

Kursets metoder
Kurset forudsætter en høj grad af deltageraktivitet.
Oplæg, øvelse, diskussion.

Undervisere
Læger med klinisk og pædagogisk erfaring og viden. Konsulenter med pædagogisk viden og erfaring.

Kursussekretær 
Helle Dorthe Andersen
e-post: heande@regionsjaelland.dk​

Uddannelseskonsulent 
Lotte Stattau
Mail: losta@regionsjaelland.dk

Uddannelseskonsulent
Dennis Erntgaard
Mail: deer@regionsjaelland.dk

Kursusansvarlig
Ann Maria Kromann Halse
Mail: amha@regionsjaelland.dk

Kursets varighed og organisation
Kurset har en varighed på 2 hele kursusdage i umiddelbar forlængelse af hinanden. Kurset afvikles som eksternatkursus og er fælles for alle nyansatte læger i klinisk basisuddannelse i Region Sjælland.

Tidspunkt

13. -14. januar 2021 
8. - 9. februar 2021 
10. - 11. marts 2021 
27. - 28. april 2021
10. - 11. maj 2021
8. - 9. juni 2021
10. - 11. august 2021
20. - 21. september 2021
12. - 13. oktober 2021
10. - 11. november 2021​

Kursusafgift
Ingen.

Tilmelding
Tildeling af kurset sendes direkte til kursisterne.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.01.12
Opdateret
21.12.20
Link til denne side: