Søg
 

Forskningstræning for læger i hoveduddannelsen, overbygningskursus

Teori Modul II

Forskningstræning for læger i hoveduddannelsen- Overbygningskurser: Teori Modul I og II

Om forskningstræning som led i hoveduddannelsen

Som uddannelsessøgende læge i hoveduddannelsen skal du have forskningstræning, medmindre du har en ph.d., dr.med. eller anden dispensationsmulig uddannelse. Se mere herom på laegeuddannelsen.dk. Den obligatoriske forskningstræning har en varighed af 20 normale arbejdsdage.
 

Praktisk del - 10 dage

Den praktiske del er på 10 dage og skal bestå af individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt relateret til din kliniske praksis. Der er tale om problemformulering, vejledning, litteratursøgning og sammenskrivning, der skal udmunde i en rapport. Projektet skal tilknyttes en vejleder på dit ansættelsessted, der skal godkende din rapport. Din vejleder kan honoreres for op til 10 timer for sit arbejde, se mere herom på laegeuddannelsen.dk.
 

Teoretisk del - 10 dage

Den teoretiske del er 10 dage og skal indeholde:
 
Modul I – 3 dage
Et obligatorisk introduktionskursus, hvor basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning og litteratursøgning bliver gennemgået. Kurset afholdes på Københavns Universitet og tilmelding sker på laegeuddannelsen.dk.
 
Modul II – 6 dage
6 dage, du selv sammensætter ud fra følgende muligheder:
  Forskningstrænings-kursusdage og seminarer arrangeret af dit speciale og/eller
  Seminardage tilrettelagt som teoridage sammen med din vejleder og/eller
  Region Sjællands overbygnings-kurser ”Teori Modul II”-kurser
 
Evaluering - 1 dag
Evaluering består af 1 dag med mundtlig fremlæggelse af dit projekt og evaluering heraf.
 

Koncern  HR - Uddannelse og Udvikling, Region Sjælland udbyder for Sundhedsstyrelsen overbygningskurser – Teoretisk del: Modul II

Region Sjælland udbyder fem forskellige Modul II kurser. Forudsætningen for at deltage på et eller flere af disse kurser er, at du har deltaget på Modul I, det obligatoriske introduktionskursus. Kurserne skal finde sted i 2.-3. år af hoveduddannelsen og henvender sig bredt til uddannelsessøgende læger indenfor alle specialer.
 

Formål

Formålet med kurserne er, at deltagerne kan anvende forskning samt opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater, således at forskningsresultaternes kliniske anvendelse dokumenteres. Kurserne har desuden til formål at inspirere og støtte deltagerne til at igangsætte et egentligt forskningsprojekt eller til at fortsætte med en formel forskeruddannelse.
 

Indhold

Kurserne behandler almene metodologiske problemstillinger og spørgsmål knyttet til den videnskabelige proces. De er overbygningskurser til Modul I ’Introduktionskursus i forskningstræning’.

Du kan vælge imellem følgende kurser:

Kursus A:
Fra idé til projekt - 2 dage -  Kursusbeskrivelseprogram

Kursus B:
Basal statistik (her skal medbringes egen pc) – 3 dage - Kursusbeskrivelseprogram

Kursus C:
Kvalitative metoder og spørgeskemaer i sundhedsvidenskabelig forskning - 2 dage - Kursusbeskrivelse + program

Kursus D:
Fra forskning til klinisk praksis – 1 dag - Kursusbeskrivelse + program

Kursus E:
Artikelskrivning og fremstillingsformer – 1 dag - Kursusbeskrivelse + 
 
 

Form

Oplæg/foredrag med efterfølgende dialog og diskussion. Analyse, vurdering og diskussion af forskningsartikler.
 

Kursusleder og undervisere

Se program for de enkelte kurser.
 

Sted 

Hotel Scandic Ringsted                                                                  ​
Nørretorv 57                                                                                             4100 Ringsted

 

Deltagerantal

Max. 30 deltagere
 

Kursusafgift

Ingen
 

Ansøgning

Klik her for tilmelding www.evaluer.dk
 

Kontaktoplysninger i Koncern HR - Uddannelse og Udvikling

Kursusadministrator                             Uddannelseskonsulent
Joan Igel Nielsen                                  Lotte Stattau
Telefon 2132 0533                               Telefon 2485 5594
Mail  jine@regionsjaelland.dk                Mail losta@regionsjaelland.dk

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.01.12
Opdateret
07.05.20
Link til denne side: