Søg
 

FAQ

Få svar på hyppigt stillede spørgsmål om Pure i Region Sjælland

 Om Pure og Region Sjællands Forskningsportal

   
 • Hvad er Pure?
  Pure er systemet bag Region Sjællands forskningsportal, der formidler hvad der forskes i på regionens sygehuse.
 • Hvem har det overordnede ansvar for Pure og portalen?
 • Det regionale biblioteksudvalg (VID-udvalget), som består af repræsentanter fra alle sygehusene i Region Sjælland har det overordnede ansvar.
  Fagbiblioteket står for den daglige drift og sørger for, at de forskningspublikationer, der udgår fra Region Sjælland, bliver registreret i Pure og derefter vist på portalen.
 • Hvem kan få oprettet en personprofil i Pure?

  Alle der har udgivet forskningspublikationer, som er affilieret til Region Sjælland.  
  Kontakt Pure helpdesk​ hvis du ikke allerede har en profil i Pure og gerne vil have en.

Om forskningsregistrering i Pure

 • Hvilke publikationer registrerer Fagbiblioteket i Pure?
  Alle forskningspublikationer fra år 2019 og frem, som er er affilieret til Region Sjælland registreres af Fagbiblioteket i Pure.
 • Hvor ofte bliver publikationer registeret i Pure?
  Forskningspublikationer bliver registreret af Fagbiblioteket løbende.
 • Hvordan finder Fagbiblioteket frem til publikationerne?
  Fagbiblioteket har opsat alerts i PubMed, der overvåger de publikationer, der udgår fra Region Sjælland. Så snart vi modtager en alert om en Region Sjælland publikation, registrerer vi publikationen og dens forfattere.
  Der kan være publikationer vi ikke finder lige med det samme, ligesom der kan være publikationer vi ikke bliver opmærksomme på, hvis de ikke findes i PubMed.
 • Hvilke publikationer skal jeg selv registrere i Pure?
  Eventuelt andre publikationer, som er publiceret uden affiliation til Region Sjælland er den enkelte forsker velkommen til selv at registrere. Se vejledningen om hvordan.
 • Hvad gør jeg, hvis der mangler en ny publikation på min profil?
  Hvis publikationen er affilieret til Region Sjælland kan du sende information om publikationen til pure@regionsjaelland.dk, så vil den blive lagt i Pure af Fagbiblioteket.
  Du kan også vælge selv at uploade den til Pure. Her kan du følge samme vejledning som ved eksterne publikationer.
 • Hvad gør jeg hvis min publikation allerede ligger i Pure, men ikke på min profil?
  Hvis en publikation, du er medforfatter på, vises på forskningsportalen, men ikke fremgår af din personprofil kan du skrive til pure@regionsjaelland.dk, så sørger Fagbiblioteket for at få din personprofil knyttet til den pågældende publikation i Pure. Du kan også benytte knappen 'Tilknyt mig' der vises nederst på publikationen i Pure og skrive en kommentar herom til selve publikationen. Så får vi en besked i systemet om at du har angivet en ændring til publikationen.  ​ 
 • Hvorfor bør jeg importere mine publikationer fra PubMed?
  For at sikre at dine publikationer fremstår så korrekt som muligt, anbefales det at du så vidt muligt importerer dine publikationer fra PubMed i stedet for manuelt at inddatere dem.
  På den måde undgår du slåfejl, og du sikrer også at korrekt information som f.eks. medforfattere samt DOI/link til elektronisk version af publikationen vises på portalen.
 • Jeg har allerede en Pure-profil på et universitet eller i en anden region. Kan I overføre mine publikationer til Region Sjællands forskningsportal?
  Det er muligt at hente publikationsposter ind fra andre Pure-installationer via det der kaldes en CERIF XML fil. Ret henvendelse til dit tidligere/andet arbejdssted og bed dem om at dele filen med dig. Denne fil kan dernæst importeres i Region Sjællands forskningsportal. ​ 
  På din personlige profil kan du også vælge at linke til dine andre offentlige forskerprofiler, herunder dine andre Pure-profiler. Derudover kan du vælge at importere publikationsposter fra din ORCID profil til Pure. Her kan du følge samme vejledning​​ som ved eksterne publikationer og under Importer fra online kilde vælge ORCID i stedet for PubMed.
 • Registreres publikationer med forfattersamarbejder?
  Ved forskningspublikationer med forfattersamarbejder tilknyttes kun de personer der fremgår af forfatterlisten. Dvs. har du bidraget til en forskningspublikation som collaborator og derfor ikke står på forfatterlisten, registrerer Fagbiblioteket ikke publikationen.
 • Hvad med andre forskningsaktiviteter?
  Du er velkommen til selv at tilføje andre forskningsaktiviteter, som f.eks. deltagelse i konferencer. Dette gøres under ’Tilføj ny’ på den personlige profil i Pure​.
 • Hvad er PlumX metrikker og Altmetrics?
  På nogle publikationer vises der PlumX metrics og Altmetrics. Begge typer af metrikker siger noget om, hvordan en publikation er blevet brugt og citeret.
  Læs mere om PlumX her: https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
  Læs mere om Almetrics her: https://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/

Din profil i Pure

 • Personlig profil i Pure?
  Ønsker du at rette i eller tilføje informationer til din profiloversigt på portalen, kan du gøre det ved at logge ind i Pure og vælge ’Rediger profil’. Du kan f.eks. tilføje et profilbillede, vise andre ansættelsessteder eller linke til andre af dine forsker ID eller profiler.
 • Hvordan knytter jeg mit ORCID til Pure?
  Du kan synkronisere din profil i Pure med ORCID - dit unikke forskerid. På den måde slipper du for at opdatere flere steder.
  Se trin for trin guide​
 • Hvad er PlumX metrikker og h-indeks på min personlige profil?
  På din personlige profil ser du nogle citationsdata og et h-indeks. Det er kun ​dig selv, der kan se disse oplysninger. De udstilles ikke på portalen.
  Disse metrikker og h-indekset dannes ud fra de publikationer, der er knyttet til din profil i Pure og ud fra det i systemet tilknyttede metrikværktøj PlumX.
  Det baseres på bl.a. citationer fra citationsdatabasen Scopus, men også andre kilder. Se hvilke her:  https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/citation-metrics/. Bemærk at det tager Pure op til 7 dage fra en ny publikation er registreret til at citationsdata er helt opdaterede. 
 • Hvad er Fingeraftryk?
  Region Sjællands forskningsportal bruger Pure’s ’Fingerprint Engine’ funktion. Her analyserer og udtrækker Pure emneord fra publikationer med engelske titler og abstrakts.
  De maskingenererede emneord, der kommer ud af dette kaldes for Fingeraftryk. De gør det muligt at undersøge hvilke emner en afdeling eller person forsker i, eller hvad en publikation omhandler. 

Brug for mere hjælp?

Henvendelse kan ske til vores helpdesk på pure@regionsjaelland.dk

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.12.20
Opdateret
24.11.21
Link til denne side:
Andre sider under Forskningsregistrering
 

 Kontakt

 
Viden, Information og Dokumentation

Fagbiblioteket VID henvender sig til personale på regionens sygehuse
og i psykiatrien med formålet
at understøtte forskning og faglig udvikling.

Vi hjælper det sundhedsfaglige personale, der ikke har adgang til biblioteksassistance på egen uddannelsesinstitution.

Klik her for oversigt over typer af hjælp til systematisk litteratursøgning.​​Kontakt og bestilling af materiale
 

 Genveje