Søg
 

Uddannelsesforløb

Uddannelsen tager i alt to år fordelt på en introduktionsperiode og en klinisk periode.

Anæstesisygeplejerske i aktion

6 måneders introduktionsperiode efterfulgt af 18 måneders specialuddannelsesperiode, som indeholder:

  • Formaliseret teoriundervisning, der afsluttes med en skriftlig prøve.
  • Rotation mellem forskellige anæstesiologiske specialer.
  • 6 uger i opvågningsafsnit.
  • Minimum 6 uger på andet sygehus.

Under uddannelsen er der vejledning, supervision og undervisningstimer i klinisk praksis.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der handler om et sygeplejefagligt problem fra sygeplejerskens egen praksis. Der vil være en del hjemmearbejde under hele uddannelsesforløbet.

Introduktionsperiode

I introduktionsperiodens start arbejder sygeplejersken sammen med en uddannet anæstesisygeplejerske, fortrinsvis en af de tildelte vejledere. Kursisten oplæres til at varetage sygeplejemæssige opgaver til især ukomplicerede anæstesiologiske forløb.

Teoriundervisningen afvikles på syv fælles undervisningsdage, som er planlagt i samarbejde mellem alle uddannelsesansvarlige i regionen. Derudover afvikles teoriundervisning i egen afdeling.

Oplæring sker ud fra fastlagte mål, som er beskrevet i uddannelsesordningen og det lokale oplæringsprogram. Der foretages en gensidig evaluering under forløbet, og perioden afsluttes med en skriftlig vurdering af, om sygeplejersken har nået de fastlagte mål og kan begynde den kliniske periode.

Den kliniske periode

Specialuddannelsen varer 18 måneder inklusiv ferie. Uddannelsen er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse, hvor sygeplejersken administrerer anæstesi med stigende kompleksitet.

Sidst i specialuddannelsen vil der blive afholdt et humanistisk teorikursus (ca. 10 dage).

Teorikursus

I specialuddannelsen afvikles et naturvidenskabeligt teorikursus bestående af seks ugekurser, der afholdes på Rigshospitalet. Dette kursus afsluttes med en skriftlig eksamen.

Seks ugers uddannelse på andet sygehus

I uddannelsens sidste 12 måneder indgår minimum seks ugers praktik på andet sygehus for at give bredde og variation i uddannelsen. En mere detaljeret beskrivelse af denne praktik findes i den lokale uddannelsesordning.

Uddannelsen på andet sygehus kan eventuelt tilrettelægges som et udvekslingsophold i en anden region eller i et andet nordisk land via NORDPLUS programmet.

Sygdom og fravær

  • Maks. 2 uger i introduktionsperioden = 10 arbejdsdage (74 timer).
  • Maks. 4 uger under den kliniske uddannelse = 20 arbejdsdage (eksklusiv ferie + 6. ferieuge).
  • Maks. 10 procent af timetallet på teorikursus = 3 teoridage.

Afsluttende opgave

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, som bedømmes af en ekstern censor i samarbejde med opgavevejleder.

Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået.

Der ydes op til 5 timers vejledning i forbindelse med opgavens udarbejdelse, og der gives 3-5 studiedage til opgaveskrivning. Der må herudover påregnes en del ekstraarbejde.

Bevis og titel

Der udstedes et af Sundhedsstyrelsen godkendt bevis for tilfredsstillende gennemført specialuddannelse. Sygeplejersken kan herefter kalde sig specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje (anæstesisygeplejerske).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
02.03.18
Link til denne side:
Andre sider under Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
Læs bekendtgørelsen om special-uddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. ​