Søg
 

Ansøgning

Ansøgere skal have dansk autorisation og minimum to års klinisk erfaring.
Vi ansætter, som udgangspunkt, nye sygeplejersker til specialuddannelsen to gange årligt.

Anæstesisygeplejerske

I ansøgningen bliver der lagt vægt på, at ansøgere har:

  • fagligt engagement i udvikling af sygeplejen,
  • personlige ressourcer til at gennemgå et til tider meget krævende uddannelsesforløb.

Anæstesisygeplejerskens funktions- og ansvarsområde

Der henvises til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og cirkulære for uddannelsen:

Bekendtgørelsen om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (Lov nr. 395) Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (Lov nr. 93)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
04.05.18
Link til denne side:
Andre sider under Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
Læs bekendtgørelsen om special-uddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. ​