Søg
 

Struktur og indhold

Læs mere om uddannelsens opbygning og indhold.

Introduktionsperiode

Sygeplejersker som opstarter uddannelsesforløb i forbindelse med Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje er i deres introduktionsperiode ansat i intensivt afsnit og gennemgår et introduktions- og oplæringsprogra​​m. Perioden afsluttes med evaluering og bedømmelse af periodens forløb.

1. del

Uddannelsens første del indeholder teoretisk og praktisk uddannelse, hvor den kliniske del foregår på godkendt intensivt afsnit i Region Sjælland, og den teoretiske del foregår i Region Hovedstaden. Der indgår i alt 205 timers teoriforløb fordelt på 34 undervisningsdage, som afvikles i moduler á 4-5 dage i perioderne januar - juni eller september - december. Uddannelsens første del afsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

2. del

Uddannelsens anden del har en varighed på 1 år. Indeholder klinisk uddannelse, undervisning og praktik. Perioden planlægges så sygeplejersker under uddannelse er i praktik i primært et intensivt afsnit, hvor hovedparten af den kliniske uddannelse foregår. Derudover afvikles 2 praktikforløb - praktikophold på 6 uger i et opvågningsafsnit og praktikophold på 6 uger i et intensivt afsnit. Uddannelsens anden del afsluttes med aflevering og bedømmelse af en afsluttende opgave, som tager udgangspunkt i en sygeplejefaglig problemstilling fra den intensive praksis.

Sygeplejersken kan herefter kalde sig:
Specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje​ 

Fagligt indhold

I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens cirkulære indeholder specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje:

 • Respirationssvigt og ventilationsstrategier
 • Hæmodynamik og hjerte- kredsløbssvigt
 • Shocktyper
 • Gastroen​​terologiske lidelser
 • Nyreinsufficiens og svigt
 • Neurologiske lidelser/skader
 • Metabolisme
 • Hæmatologi og immunologi
 • Multitraumer m.m.
 • Infektioner
 • Obstetrik
 • Endokrinologi
 • Børn
 • Dokumentation, etik og kvalitetsudvikling
 • Opvågningspatienten
 • Sedation, relaksering og smertebehandling
 • Apparatur og fejlfinding
 • Introduktion, prøver gennemgang af prøver og evaluering

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.12
Opdateret
09.08.18
Link til denne side:
Andre sider under Specialuddannelsen i intensiv sygepleje
Læs bekendtgørelsen om special-uddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. ​​