Søg
 

Den Regionale Lægemiddelkomite

Lægemiddelkomiteen skal bidrage til at skabe sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patienter og samfund.

Fik du svar på dit spørgsmål? 

Arbejder for rationel lægemiddelbehandling​

I Region Sjælland har vi én lægemiddelkomite, Den regionale Lægemiddelkomite (LMK). LMK arbejder både for primærsektoren (fx de praktiserende læger) og sygehussektoren (sygehuse og Psykiatrien). 

Lægemiddelkomiteen har 13 medlemmer​, der på forskellig vis repræsenterer både primær- og sekundærsektor.

I LMK arbejder vi for at skabe sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling, så det er til gavn for både dig som patient og for samfundet. 

Vurderer forholdet mellem effekt, bivirkninger og pris

Derfor anbefaler LMK lægemidler ud fra en samlet vurdering af forholdet mellem Effekt på den ene side og bivirkninger og pris på den anden. Forhold omkring patientsikkerhed, holdbarhed og opbevaring samt miljøpåvirkning indgår ligeledes i vurderingen. 

De lægemidler som LMK anbefaler tager også hensyn til anbefalinger fra Medicinrådet​ og er samtidig en integreret del af det elektroniske system, som lægerne ordinerer medicin i.

Kommissorium for Lægemiddelkomiteen

​Kommi​sorium for LMK 2017​

LMK har 24 faglige udvalg under sig (fx udvalg inden for speciale som Smerte, Neurologi, Reumatologi og Patientsikkerhed), der løbende foretager indstilling til LMK mht. anbefalinger om god og fornuftig brug af lægemidler.

Se medlemmer af Lægemiddelkomiteen​​

Senest fra LMK

Nyheder fra Den Regionale Lægemiddelkomite.

Medlemmer af LMK

Lægemiddelkomiteen har 13 medlemmer, der på forskellig vis repræsenterer både primær- og sekundærsektor.​

Konferencen 2016: Den sidste medicin

Konferencen satte i år fokus på den sidste del af livet.

Konferencen 2015: Behandling af smerter

Konferencen satte fokus på de mange facetter i behandling af smerter - såvel den akutte som den kroniske smertebehandling.

Tidligere konferencer

Beskrivelse af konferencerne i 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.

Årsrapport for LMK

Her finder du seneste årsrapport for Den Regionale Lægemiddelkomite.

Oprettet
11.12.14
Opdateret
04.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den regionale Lægemiddelkomite, Region Sjælland
Sekretariat
Sygehusapoteket
Jernbanegade 3B, 2.sal
4000 Roskilde
Tlf. 24982512