Søg
 

Tidligere konferencer

Beskrivelse af konferencerne i 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.

2014: Antikoagulation og behandling af angst

Under denne overskrift blev der i år sat fokus på det vanskelige område, antikoagulation, hvor der er mange nye præparater og anbefalinger til forskellige patientgrupper og på behandling af angst og uro.

Oplægsholderne tog udgangspunkt i disse lægemiddelområder med en tilgang på tværs af specialer, sektorer og uddannelsesbaggrund.

Formen vekslede mellem oplæg og deltageraktivitet og belyste problemstillingerne med konkrete cases.

Dagens program
Præsentation af konferencens oplægsholdere

Oplæg

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12179181">

Antikoagulation, De mange medikamentelle muligheder (pdf)
Birgitte Klindt Poulsen, Overlæge, Klinisk farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12179139">

Selvmonitorering og/eller selvbehandling (pdf)
Maja Jørgensen, uddannelsesansvarlig overlæge, Cent​​er for Trombose og Hæmostase.​

 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12179171">

Er nye lægemidler pengene værd (pdf)
Jakob Kjellberg, professor, programleder for sundhed.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12179156">

Når AK-behandlingen skal afbrydes (pdf)
Jørn Dalsgaard Nielsen, Videncenter for Antikoagulant Behandling, Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12179135">

Benzodiazepiner, Farmakologisk angstbehandling (pdf) 
Peter W. Jepsen, Overlæge, lic.med., Region Hovedstadens Psykiatri.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12179106">

AK-behandling - de mange regimer (pdf)
Steen Husted, Ledende overlæge, dr. med., Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.​​​

Belastningsreaktioner, angst og søvnforstyrrelser (pdf)
Linh Duong, 1.reserlæge, Ph.d.

2013: Metabolisk syndrom og patient empowerment

På konferencen i 2013 blev der sat fokus på patienter med metabolisk syndrom, hvor non-medikamentel og medikamentel behandling blev belyst og drøftet.

Hvor langt kan man komme uden lægemidler? Hvor simpelt kan man behandle, når lægemidler er nødvendige? Og hvordan får patientens egne ressourcer bedst muligt spil?

Der blev arbejdet i krydsfeltet mellem den evidensbaserede medicinske viden og dokumenterede muligheder for patient empowerment.

På konferencen blev der bl.a. arbejdet med disse spørgsmål om værktøjer, roller og ansvar:

  • Hvad er det seneste nye om lægemiddelbehandling af diabetes-2, hypercholesterolæmi og hypertension? 
  • Hvordan opnår vi patient empowerment som støtte til behandling uden eller med lægemidler? 
  • Hvordan kan det dokumenteres? 
  • Hvad kan patienten selv gøre både før og efter en medikamentel behandling?

Formen vekslede mellem oplæg og deltageraktivitet med udgangspunkt i konkrete cases, som deltagerne bearbejdede i løbet af dagen.​

2012: Sikker medicinering ved sektorovergange

Under denne overskrift afholdt Den regionale Lægemiddelkomité konference den 4. december 2012.

I år satte konferencen fokus på at understøtte indsatsen for at minimere fejl, når patienten bevæger sig mellem sektorerne eller i andre situationer, hvor ansvaret for medicinering ændres.

Regionens egne data og en række publicerede undersøgelser viser, at der er stor risiko på patienternes vej mellem hjem og sygehus eller mellem sygehus og hjem.

I sundhedsvæsenet er der stillet værktøjer til rådighed, blandt andet det fælles medicinkort (FMK), og der er udarbejdet regionale retningslinjer for at understøtte sikkerheden.

Men har vi tilstrækkelig øje for patientens medicinering gemmen hele sundhedssystemet på tværs af sektorer? Hvordan sikrer vi bedre overblik over den enkelte patients samlede medicinering, og hvor ligger ansvaret for korrekt medicinering ved sektorovergange?

Konferencen satte fokus på disse spørgsmål om værktøjer, roller og ansvar.​

2011: Polyfarmaci og medicinsanering - Behandler vi sygdommen eller patienten?

Under denne overskrift afholdt Den regionale Lægemiddelkomité konference den 7. december 2011.

I sundhedsvæsenet er vi meget ambitiøse i behandlingen af den enkelte sygdom. Men har vi tilstrækkeligt øje for patientens samlede sygdomsbillede, når vi ordinerer medicin? Hvordan øger vi opmærksomheden på patienten som helhed og ikke blot på den enkelte sygdom? Hvordan sikrer vi bedre overblik over den enkelte patients samlede medicinering?

Konferencen satte fokus på disse spørgsmål gennem inspirerende oplæg om polyfarmaci.

2010: Sikkerhed og risici ved medicinering

Under overskriften "Medicin - styr på sikkerheden" afholdt Den Regionale Lægemiddelkomité konference den 22. november 2010.

På konferencen satte Den regionale Lægemiddelkomite fokus på, hvilke tiltag der skal til for at gøre medicinering mere sikker.

Fordi medicinering sker i et tværfagligt og tværesektorielt samarbejde, gik konferencen igen i år på tværs af primær- og sekundærsektoren og på tværs af somatik og psykiatri.​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.08.15
Opdateret
20.05.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den regionale Lægemiddelkomite, Region Sjælland
Sekretariat
Sygehusapoteket
Jernbanegade 3B, 2.sal
4000 Roskilde
Tlf. 24982512