Søg
 

Bivirkninger af vaccination

Alle lægemidler kan give risiko for bivirkninger, også vacciner. Læs mere om hvilke der er almindelige, og hvornår du skal kontakte din læge.

Der er en risiko for bivirkninger forbundet med alle lægemidler, også vacciner. 

Der er en række almindelige, men ikke alvorlige bivirkninger som vi kender fra de vacciner, vi allerede bruger. De er så almindelige, at nogle ikke engang kalder det bivirkninger. Det er for eksempel forbigående ømhed og rødme, der hvor man er blevet stukket. 

Andre almindelige ikke alvorlige bivirkninger kan være utilpashed, træthed, muskel- og ledsmerter og feber.

Disse kendte og ufarlige bivirkninger er tegn på, at immunsystemet er blevet sat i arbejde af vaccinen. Nogle af reaktionerne kan også være en reaktion på de hjælpestoffer en vaccine altid indeholder.

Reaktioner på vaccinationer

    

Før en vaccine godkendes, er den testet i store lodtrækningsforsøg med titusindvis af forsøgspersoner. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at den beskytter mod sygdom.

Det er også afgørende, at de bivirkninger, vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

For vacciner mod sjældne sygdomme, som alle vaccineres mod, for eksempel stivkrampe, accepteres meget få og milde bivirkninger. For vacciner mod alvorlige og hyppige sygdomme som for eksempel ny coronavirus vil de fleste acceptere lidt kraftigere bivirkninger.

Er der langtidsbivirkninger ved vaccinen?

    

Da vaccinen er ny, og kun har været anvendt i kortere tid, er der endnu ikke kendskab til langtidsbivirkninger. Den samlede erfaring med vaccinerne er indsamlet over kortere tid end vanligt, fordi udviklingstrinene er foregået parallelt. 

Man kan ikke udelukke, at der kan optræde uventede bivirkninger, men fra andre vacciner ved man dog, at næsten alle bivirkninger efter vaccination viser sig inden for de første seks uger, og at det er meget sjældent, at de viser sig senere.

Lægemiddelmyndighederne overvåger også vaccinerne nøje efter, at de er godkendt, sådan at man kan reagere, hvis der viser sig at være øget risiko ved vaccinen. Det kan for eksempel være bivirkninger, der ikke viste sig i forsøgene, eller det kan være kendte bivirkninger, der forekommer hyppigere end i forsøgene.

Overvågning sker blandt andet ved hjælp af bivirkningsindberetninger fra borgere og sundhedspersoner.

Indberet bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen:
Meld en bivirkning ved en COVID-19 vaccine - for borgere.​​

Hvorfor skal jeg blive siddende efter vaccinationen?

    

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlige bivirkninger efter en vaccination.

Yderst sjældent kan reaktionen være akut åndenød og blodtryksfald. Derfor skal du blive siddende, så sundhedspersonalet kan observere dig i 15 minutter efter vaccinationen. Hvis det skulle ske, er sundhedspersonalet altid parate til at starte behandling med det samme.

Indberet bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen:
Meld en bivirkning ved en COVID-19 vaccine - for borgere.​​

Jeg er vaccineret. Min arm er rød og hævet - er det farligt?

    

Hvis du bliver vaccineret mod en sygdom, er det almindeligt, at du kan opleve bivirkninger som f.eks. rødme ved indstiksstedet, feber og muskelømhed. Der kan også opstå alvorlige bivirkninger i sjældne tilfælde. Myndighederne holder nøje øje med vaccinernes sikkerhed både før, under og efter, at de godkendes.

Når du bliver vaccineret mod COVID-19, nedsætter du risikoen for selv at blive smittet og blive syg. Ligesom med al anden medicin kan COVID-19-vacciner også give mulige bivirkninger. Hyppigst i form af rødme og ømhed ved indstiksstedet og forbigående feber.

Før en vaccine godkendes, er den testet i store forsøg med titusindvis af forsøgspersoner. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at den beskytter mod sygdommen, og at de bivirkninger, vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

Hvordan holder I øje med bivirkninger ved COVID-19 vaccination?

    

Myndighederne overvåger al ny medicin efter at de er taget i brug.

For vaccinerne mod COVID-19 er der ekstra opmærksomhed. Hvis læger og firmaerne får kendskab til bivirkninger, er de forpligtigede til at indberette enhver mistanke til Lægemiddelstyrelsen. 

Fra hvert land samles informationen. Det rapporteres videre til det Europæiske Lægemiddel Agentur. I Danmark er det Lægemiddelstyrelsen, der har ansvaret for at overvåge de danske indberetninger om mulige bivirkninger ved vaccinen.

Indberet bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen:
Meld en bivirkning ved en COVID-19 vaccine - for borgere.​

Hjælp Lægemiddelstyrelsen med at overvåge ny COVID-19 vacciner

    

Alle personer kan indberette bivirkninger og dermed hjælpe Lægemiddelstyrelsen med at overvåge ny medicin. 

De almindelige og ikke-alvorlige bivirkninger, som for eksempel rødme, ømhed og almen utilpashed behøver du som borger ikke indberette. Derimod er det vigtigt, at du indberetter nye og mere alvorlige bivirkninger. 

Indberet bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen: 
Meld en bivirkning ved en COVID-19 vaccine - for borgere.​

Vaccinationskort

    

COVID-19 vaccination kan blive skrevet på det internationale rejsevaccinationskort på linje med alle andre vacciner. Der er ikke truffet aftale om udstedelse af et egentlig COVID-19 rejsepas. Det er noget andet end det internationalle rejsevaccinationskort.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.21
Opdateret
12.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Corona Callcenter
Tlf. 70 20 42 22
Med NemId bestil tid på
vacciner.dk
Uden NemID bestil tid via
Tlf. 70 20 42 33


Få svar på:

  • Generelle spørgsmål om COVID-19.

  • Faglige spørgsmål om COVID-19

  • Hjælp til psykiske udfordringer

Telefontid:
09.00 til 12.00 og 13.00 til 19.30 alle dage.

Myndighedsfælles hotline:
Tlf. 70 20 02 33
Åben 06 - 00 alle dage.