Søg
 

COVID-19 vaccine: Spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål om COVID-19 vacciner i Region Sjælland.

Du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål i vores svarguide nedenfor. Vi opdaterer løbende spørgsmål og svar på siden.

Øvrige spørgsmål kan du måske finde svar på hos andre sundhedsmyndigheder, som for eksempel:

Udover Corona Callcenteret i Region Sjælland, har flere myndigheder og organisationer oprettet hotlines for at hjælpe dig med svar på spørgsmål om COVID-19. Sundhedsstyrelsen har samlet en oversigt:

Coronapas - Hvordan kan jeg dokumentere COVID-19?

Vi har skrevet om Coronapas for både test og vaccination på hjemmesiden:

COVID-19: Symptomer og senfølger.

Er du vaccineret med eller indkaldt til Astra Zeneca vaccine?

Astra Zeneca er taget ud af vaccinationsindsatsen. 

Du vil blive indkaldt til anden vaccine, hvis du er indkaldt til vaccination til Astra Zeneca. Hvis du har fået 1. stik med Astra Zeneca, vil du i stedet blive vaccineret færdig med et stik af en mRNA-vaccine. Det er enten Pfizer BioNTech eller Moderna.

Læs nyheden fra Sundhedsstyrelsen (SST) (16. april 2021)
Læs Spørgsmål og svar om Astra Zeneca på SST.dk på 

Kan jeg blive vaccinereret som målgruppe 5?

Alle øvrige borgere bliver efter planen vaccineret inden juli 2021.

Alle borgere over 65 år vil modtage invitation til vaccination i løbet april 2021.

Er du under 65 år skal en læge vurdere, om din sygdom vil blive forringet væsentlig, hvis du skal vente 1-3 måneder. Så vil du blive vaccineret som led i din aktuelle behandling på sygehuset. Hvis du ikke har et planlagt ambulant besøg inden for de næste måneder, kan du blive henvist af din læge.

Alle henvisninger bliver vurderet af en speciallæge i Henvisningsenheden. Det gælder både henvisninger fra sygehus og egen læge. Her vurderer de, om du opfylder kriterierne for at få vaccination hurtigere end efter alder.

Billedet viser flowdiagram, om du er i målgruppe 5 og kan få fremskyndet vaccination eller bliver vaccineret ud fra din alder.

Billedet viser flowdiagram, om du er i målgruppe 5 og kan få fremskyndet vaccination eller bliver vaccineret ud fra din alder.

Klik på billedet for fuld størrelse.

Se liste fra Sundhedsstyrelsen over sygdomme og tilstande med øget risiko.​

Venteliste: Kan jeg komme på en akutliste til vaccination?

Det er ikke muligt at komme på en akutliste eller venteliste til hurtigere vaccination, hvis der skulle være en vaccinedose til overs.

Region Sjælland har et tæt samarbejde med kommunerne omkring vaccination af sårbare borgere. Derfor har vi allerede noteret de sårbare borgere, som vil blive kontaktet, hvis der skulle være vacciner til overs.

På samme måde har vi prinicipper for fordeling af restvaccinedoser i Region Sjælland.​​

Skal jeg testes for corona før min vaccination?

Det er ikke nødvendigt at du bliver testet for COVID-19, før du bliver vaccineret. Du kan sagtens blive vaccineret uden test.

Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du lade dig teste og følge retningslinjerne i udgivelsen Anbefalinger til vaccinerede personer fra Sundhedsstyrelsen.

Hvordan ved I, hvornår det er min tur?

Der er fire måder, hvordan borgere bliver udvalgt til vaccination.

1. CPR-udtræk​

Du kan blive valgt ud fra din alder og tilbudt vaccination.
Sundhedsdatastyrelsen har data om befolkningens sundhed og er databehandler for Statens Serum Institut.
 

2. Bopælskommune

Du kan blive valgt, hvis du er beboer i plejeboligere eller borgere over 65 år, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje. Kommunen tilbyder vaccination og noterer på en liste, om du vil vaccineres. 

Listen bliver sendt til Statens Serum Institut, som registrerer ønsket  dit vaccination i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). 

Dette gælder for følgende målgrupper:

 • Beboere i plejeboliger inklusiv friplejebolig, midlertidige pladser og akutpladser.
 • Borgere alder på 65 år  og over, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem.

3. ​Behandlingsansvarlig læge

Den læge, der har ansvaret for din behandling, laver en sundhedsfaglig vurdering af risikoen for, hvordan din tilstand vil blive påvirket ved smitte af COVID-19. Lægen indsender liste med CPR-nummer, som tilbydes og ønsker vaccination.

Listen indsendes til regionen, der videresender listen til Statens Serum Institut, som registrerer ønsket om vaccination i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). 

Dette gælder for eksempel følgende målgrupper:

 • Borgere i særligt øget risiko for et alvorlig forløb ved COVID-19 med aktuel sygehuskontakt.
  Visitation sker ved behandlingsansvarlig læge på sygehus. Praktiserende læge kan henvise til sygehus med henblik på eventuel visitation til vaccination.

 • Borgere med tilstande og sygdomme med øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation kan ske via praktiserende læge eller behandlingsansvarlige læge på sygehus.

 • Udvalgte pårørende, der fungerer som uundværlige omsorgs- eller plejepersoner til en person, der kan være i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation sker enten via risikopersonens læge eller den pårørendes praktiserende læge.

4. Arbejdsgiver

Din arbejdsgiver indsender lister med CPR-nummer på ansatte, der får tilbudt og ønsker vaccination. Listen indsendes til Statens Serum Institut, som opretter ønsket i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) for enten booking til vaccinationscenter eller få tildelt tid på arbejdsplads. 

Dette gælder for eksempel følgende målgrupper:

 • Udvalgt sundheds- og plejepersonale uden for sygehus. For eksempel 
  • ​ansatte i det præhospitale beredskab ​
  • medarbejdere på plejecentre, inklusiv friplejebolig, midlertidige pladser og akutpladser i hjemmeplejen med videre
  • medarbejdere på socialområdet, herunder inklusiv handicaphjælpere 
  • ansatte i praksis sektor 
  • ansatte i den private sundhedssektor.

   Den enkelte arbejdsplads indsamler lister, der indsendes til henholdsvis kommune eller region, der videresender lister til Statens Serum Institut.
 • Udvalgt sundheds- og plejepersonale på sygehus bliver udvalgt af arbejdsgiver.
 • Ansatte med særlige samfundskritiske nøglefunktioner bliver udvalgt af den enkelte arbejdsplads.

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Vaccinationsprogrammet er godt igang.

De første COVID-19-vacciner kommer af flere mindre leverancer. Der er derfor behov for at prioritere hvilke grupper af befolkningen, som først skal tilbydes vaccination.

Rækkefølgen af dem der skal vaccineres bliver hele tiden justeret ud fra ny viden om vaccinerne og det antal vacciner der er til rådighed.

De første vaccinationer prioriteres til borgere med øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, samt sundhedspersonale der kan komme i tæt kontakt med COVID-19 smittede borgere/patienter.

Aktuelt bliver alle landets plejehjemsbeboere og front personale vaccineret. Samtidigt bliver alle borgere der får både hjemmehjælp og hjælp til personlig pleje over 64 år et tilbud om vaccination.

Udvalgt personale i samfundskritiske nøglefunktioner, som ikke umiddelbart kan erstattes, fordi arbejdet kræver ekspertviden og lang oplæringstid.

Tidshorisonten er afhængig af, hvor hurtigt vaccinerne bliver produceret, og hvor mange Danmark får leveret ad gangen. 

På sigt vil alle danskere blive tilbudt en vaccination mod COVID-19. Når borgere tilbydes vaccination mod COVID-19, vil de få en henvendelse fra myndighederne i e-Boks eller per brev. 

Her står information om hvor, hvordan og hvornår de kan blive vaccineret. Dette vil løbende blive opdateret, når vaccinationsprogrammet er nærmere fastlagt.

Læs mere om:

Får jeg en mail om, at jeg har fået besked i E boks om vaccination mod corona?

Du kan modtage en mail, at der er ny post til dig i din e-Boks, hvis du har været inde på e-Boks og tilmelde dig til at modtage mail.

Som noget nyt har e-boks lavet en app, som det er muligt at benytte. Den hedder 'e-Boks Plus'.

Læs mere om e-Boks Plus fra e-Boks.dk.​

Hvad gør jeg, når hele mit NemID nøglekort er snart brugt på at booke en ledig tid

Inden du løber tør for koder på dit NemID nøglekort, kan du hente en app fra NemID - NemId nøgleapp. På den måde er du ikke afhængig af antal koder på nøglekortet.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med NemID nøgleapp.​

Kan jeg blive vaccineret på min bopæl, da jeg ikke kan transportere mig?

     

Hvis du får tilskud til befordring i din kommune, skal du kontakte kommunen for at høre om de yder tilskud til befordring til vaccination. Det kan enten være i et COVID-19 vaccinationscenter eller en adresse, som den Mobile Coronavaccine Enhed kører til.

Lægen kan ikke træffe beslutning, om du er berettiget til kommunal befordring til vaccinationen.

Læs lovgivning bag: Befordring jævnfør Serviceloven LBK nr 1287 af 28/08/2020 § 117.

Skal jeg gå i isolation efter jeg er blevet vaccineret? 

Nej – du skal ikke gå i isolation fordi du er blevet vaccineret.

Men det er fortsat vigtigt, at du følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer om mundbind, afstand og håndsprit, samt de restriktioner der gælder for samfundet.

Du kan stadig blive smittet fra du har fået 1. stik indtil 1-2 uger efter du har fået 2. stik, alt efter hvilken vaccine, du har fået. 

Vaccinationen beskytter først:

 • 7 dage efter du har fået Pfizer-BioNTech vaccinen
 • 14 dage efter du har fået Moderna vaccinen. 

Symptomer på influenza op til 48 timer efter vaccination


Du skal gå i isolation, hvis du har symptomer på COVID-19. 

Du kan godt få symptomer på COVID-19, hvis man lige op til 1. vaccination har været i nær kontakt med smittede, så du dermed er blevet smitte før vaccinationen. Du kan også få symptomer, hvis du er en af de få 5-10%, der viser sig ikke at være dækket efter vaccinationerne.

Hvorfor skal jeg blive siddende efter vaccinationen?

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlige bivirkninger efter en vaccination.

Yderst sjældent kan reaktionen være akut åndenød og blodtryksfald. Derfor skal du blive siddende, så sundhedspersonalet kan observere dig i 15 minutter efter vaccinationen. Hvis det skulle ske, er sundhedspersonalet altid parate til at starte behandling med det samme.

Efter vaccination: Sådan skal du forholde dig.​

Indberet bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen:
Meld en bivirkning ved en COVID-19 vaccine - for borgere.​​​​

Astra Zeneca vaccinen er sat på pause

Myndighederne har pr. marts 2021 sat vaccination med Astra Zeneca vaccinen på pause. Vaccinen skal undersøges og vurderes nærmere, inden endelig beslutning tages om, hvorvidt den samlet set er egnet til at vaccinere med.

Medarbejdere i regioner og kommuner er hidtil blevet vaccineret med Astra Zeneca. Hvis du har fået 1. stik med Astra Zeneca, som nu er blevet sat på pause, kan du ikke booke tid til 2. stk, før beslutning er truffet. 

Vaccination med 2. stik er udsat indtil videre.

Læs mere om yderligere pause af Astra Zeneca på SST.dk

Læs mere om Astra Zeneca på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


​​Bemærk - din henvendelse er anonym og besvares ikke.

Kommentarer til 'Fik du svar på dit spørgsmål?' bliver læst, men bliver ikke besvaret.

Hvis flere stiller samme spørgsmål om vacciner, vælger vi at opdatere denne side ved at skrive spørgsmål og svar på nogle af disse kommentarer.​
Oprettet
21.12.20
Opdateret
13.08.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Corona Callcenter
Tlf. 70 20 42 22
Med NemId bestil tid på
vacciner.dk
Uden NemID bestil tid via
Tlf. 70 20 42 33


Få svar på:

 • Generelle spørgsmål om COVID-19.

 • Faglige spørgsmål om COVID-19

 • Hjælp til psykiske udfordringer

Telefontid:
09.00 til 12.00 og 13.00 til 19.30 alle dage.

Myndighedsfælles hotline:
Tlf. 70 20 02 33
Åben 06 - 00 alle dage.