Søg
 

COVID-19 vaccine: Spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål om COVID-19 vacciner i Region Sjælland.

Du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål i vores svarguide nedenfor. Vi opdaterer løbende spørgsmål og svar på siden.

Øvrige spørgsmål kan du måske finde svar på hos andre sundhedsmyndigheder, som for eksempel:

Udover Corona Callcenteret i Region Sjælland, har flere myndigheder og organisationer oprettet hotlines for at hjælpe dig med svar på spørgsmål om COVID-19. Sundhedsstyrelsen har samlet en oversigt:

Hvordan ved I, hvornår det er min tur?

Der er fire måder, hvordan borgere bliver udvalgt til vaccination.

1. CPR-udtræk​

Du kan blive valgt ud fra din alder og tilbudt vaccination.
Sundhedsdatastyrelsen har data om befolkningens sundhed og er databehandler for Statens Serum Institut.
 

2. Bopælskommune

Du kan blive valgt, hvis du er beboer i plejeboligere eller borgere over 65 år, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje. Kommunen tilbyder vaccination og noterer på en liste, om du vil vaccineres. 

Listen bliver sendt til Statens Serum Institut, som registrerer ønsket  dit vaccination i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). 

Dette gælder for følgende målgrupper:

 • Beboere i plejeboliger inklusiv friplejebolig, midlertidige pladser og akutpladser.
 • Borgere alder på 65 år  og over, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem.

3. ​Behandlingsansvarlig læge

Den læge, der har ansvaret for din behandling, laver en sundhedsfaglig vurdering af risikoen for, hvordan din tilstand vil blive påvirket ved smitte af COVID-19. Lægen indsender liste med CPR-nummer, som tilbydes og ønsker vaccination.

Listen indsendes til regionen, der videresender listen til Statens Serum Institut, som registrerer ønsket om vaccination i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). 

Dette gælder for eksempel følgende målgrupper:

 • Borgere i særligt øget risiko for et alvorlig forløb ved COVID-19 med aktuel sygehuskontakt.
  Visitation sker ved behandlingsansvarlig læge på sygehus. Praktiserende læge kan henvise til sygehus med henblik på eventuel visitation til vaccination.

 • Borgere med tilstande og sygdomme med øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation kan ske via praktiserende læge eller behandlingsansvarlige læge på sygehus.

 • Udvalgte pårørende, der fungerer som uundværlige omsorgs- eller plejepersoner til en person, der kan være i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation sker enten via risikopersonens læge eller den pårørendes praktiserende læge.

4. Arbejdsgiver

Din arbejdsgiver indsender lister med CPR-nummer på ansatte, der får tilbudt og ønsker vaccination. Listen indsendes til Statens Serum Institut, som opretter ønsket i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) for enten booking til vaccinationscenter eller få tildelt tid på arbejdsplads. 

Dette gælder for eksempel følgende målgrupper:

 • Udvalgt sundheds- og plejepersonale uden for sygehus. For eksempel 
  • ​ansatte i det præhospitale beredskab ​
  • medarbejdere på plejecentre, inklusiv friplejebolig, midlertidige pladser og akutpladser i hjemmeplejen med videre
  • medarbejdere på socialområdet, herunder inklusiv handicaphjælpere 
  • ansatte i praksis sektor 
  • ansatte i den private sundhedssektor.

   Den enkelte arbejdsplads indsamler lister, der indsendes til henholdsvis kommune eller region, der videresender lister til Statens Serum Institut.
 • Udvalgt sundheds- og plejepersonale på sygehus bliver udvalgt af arbejdsgiver.
 • Ansatte med særlige samfundskritiske nøglefunktioner bliver udvalgt af den enkelte arbejdsplads.

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Vaccinationsprogrammet er godt igang.

De første COVID-19-vacciner kommer af flere mindre leverancer. Der er derfor behov for at prioritere hvilke grupper af befolkningen, som først skal tilbydes vaccination.

Rækkefølgen af dem der skal vaccineres bliver hele tiden justeret ud fra ny viden om vaccinerne og det antal vacciner der er til rådighed.

De første vaccinationer prioriteres til borgere med øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, samt sundhedspersonale der kan komme i tæt kontakt med COVID-19 smittede borgere/patienter.

Aktuelt bliver alle landets plejehjemsbeboere og front personale vaccineret. Samtidigt bliver alle borgere der får både hjemmehjælp og hjælp til personlig pleje over 64 år et tilbud om vaccination.

Udvalgt personale i samfundskritiske nøglefunktioner, som ikke umiddelbart kan erstattes, fordi arbejdet kræver ekspertviden og lang oplæringstid.

Tidshorisonten er afhængig af, hvor hurtigt vaccinerne bliver produceret, og hvor mange Danmark får leveret ad gangen. 

På sigt vil alle danskere blive tilbudt en vaccination mod COVID-19. Når borgere tilbydes vaccination mod COVID-19, vil de få en henvendelse fra myndighederne i e-Boks eller per brev. 

Her står information om hvor, hvordan og hvornår de kan blive vaccineret. Dette vil løbende blive opdateret, når vaccinationsprogrammet er nærmere fastlagt.

Læs mere om:

Får jeg en mail om, at jeg har fået besked i E boks om vaccination mod corona?

Du kan modtage en mail, at der er ny post til dig i din e-Boks, hvis du har været inde på e-Boks og tilmelde dig til at modtage mail.

Som noget nyt har e-boks lavet en app, som det er muligt at benytte. Den hedder 'e-Boks Plus'.

Læs mere om e-Boks Plus fra e-Boks.dk.​

Hvad gør jeg, når hele mit NemID nøglekort er snart brugt på at booke en ledig tid

Inden du løber tør for koder på dit NemID nøglekort, kan du hente en app fra NemID - NemId nøgleapp. På den måde er du ikke afhængig af antal koder på nøglekortet.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med NemID nøgleapp.​

Kan jeg selv vælge, hvilke vaccine jeg vil have?

Nej, det kan man ikke. Det styres af de nationale og regionale myndigheder.

Fordi der aktuelt er begrænsede leverancer af vacciner, og fordi vaccinerne skal opbevares og håndteres under helt særlige forhold, er der nødt til at være en stram styring af fordelingen af vacciner. Det er også for at sikre, at der ikke er for stort spild af vacciner. I det gratis tilbud kan du derfor ikke selv vælge, hvilken type vaccine du får. Det samme gælder i øvrigt også for børnevaccinations-programmet og andre gratis vaccinationsprogrammer i Danmark.

Indtil videre vil alle COVID-19 vacciner, der leveres til Danmark, blive distribueret i det gratis vaccinationstilbud, og det vil derfor heller ikke være muligt selv at købe vaccinen med recept.

Hvis du ikke tager imod tilbuddet, når du får brev i e-boks, så mister du ikke retten til at få en gratis vaccination på et senere tidspunkt. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at du tager imod tilbuddet, når du får det.

I Danmark vil der kun blive bruge godkendte og veldokumenterede vacciner, som er vurderet både effektive, sikre og velegnede til de målgrupper, der får dem tilbudt.

Hvor mange gange skal jeg vaccineres?

Det vil have betydning, hvilke vacciner du får, hvor mange doser du skal have, før du er beskyttet.

Du skal vaccineres to gange. På dag 1 og enten dag 21 eller 28. Det afhænger hvilke vaccine du modtager (fra hvilke firma).

 1. vaccine: Pfizer/BioNtech – dag 1 og 21. Det kan være op til dag 42 i særlige situationer.
 2. vaccine: Moderna – dag 1 og 28.
 3. vaccine: formentlig AstraZeneca/Oxford University – dag 1 og 28.

Kan jeg blive vaccineret på min bopæl, da jeg ikke kan transportere mig?

     

Hvis du får tilskud til befordring i din kommune, skal du kontakte kommunen for at høre om de yder tilskud til befordring til vaccination. Det kan enten være i et COVID-19 vaccinationscenter eller en adresse, som den Mobile Coronavaccine Enhed kører til.

Lægen kan ikke træffe beslutning, om du er berettiget til kommunal befordring til vaccinationen.

Læs lovgivning bag: Befordring jævnfør Serviceloven LBK nr 1287 af 28/08/2020 § 117.​

Hvis jeg siger nej til vaccination og fortryder?

Man kan ombestemme sig. Men tidspunktet og lokaliteten for vaccination kan vi ikke sige noget om på forhånd. Det kan være, at man må vente til vaccinen bliver tilgængelig på testcentrene.

Alle på et sygehus bliver dog ikke vaccineret samme dag. Så det kan give lidt tid til at tænke sig om i.

Skal jeg vaccineres, hvis jeg har haft corona?

Det anbefales, at alle tager imod vaccinen. Hvis du har været syg, skal der dog gå mindst 4 uger fra du har blevet rask igen. 

Man ved ikke, hvor lang tid kroppen kan 'genkende' corona-virus, og dermed kan bekæmpe den. Hvis antistofferne forsvinder med tiden, vil du kunne blive smittet igen. Derfor anbefaler myndighederne, at du bliver vaccineret, selvom du har haft sygdommen.

Desuden tyder foreløbige data på, at vaccinen bliver mere effektiv, hvis du tidligere har haft corona – det kan sammenlignes med en 3. dosis.​

Vaccinen må først gives fire uger efter alle akutte infektioner og større operationer. Det gælder også COVID-19, hvis du har været syg med symptomer.​

Kan jeg være smittebærer, når jeg er vaccineret?

Det forventes, at vaccinen beskytter mod smitte. Men det vides ikke med sikkerhed, om du kan bære smitten med rundt. 

Derfor skal du fortsat holde afstand, bære mundbind og vaske hænder eller bruge håndsprit, selvom du er vaccineret.

Hvis jeg er smittet med COVID-19, vil vaccinen give mig et mildere forløb?

Det vides endnu ikke, om vaccination vil medføre et mildere forløb hos dem, der er vaccineret og alligevel udvikler COVID-19.

Kan jeg få andet stik, hvis jeg får COVID- 19 efter første vaccine?

De meget få, der smittes med ny COVID-19 mellem 1. og 2. dosis vaccine, skal ikke have 2. dosis før minimum 4 uger efter man er symptomfri.

Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er i behandling med antibiotika?

Det gælder for alle vacciner, at de først kan gives fire uger efter alle akutte infektioner (inkl COVID-19 hvis du har været syg med symptomer) og efter større operationer.

Jeg har allergi. Kan jeg tåle vaccinationen?

De fleste personer med allergi kan tåle vaccination. Hvis du tidligere har haft en kraftig reaktion i forbindelse med vaccination, skal du tale med din egen læge, om eller hvordan du skal vaccineres mod coronavirus.

Hvis du bliver vaccineret mod en sygdom, er det almindeligt, at du kan opleve bivirkninger som f.eks. rødme ved indstiksstedet, feber og muskelømhed. Der kan også opstå alvorlige bivirkninger i sjældne tilfælde. Myndighederne holder nøje øje med vaccinernes sikkerhed både før, under og efter, at de godkendes.

Når du bliver vaccineret mod COVID-19, nedsætter du risikoen for selv at blive smittet og blive syg. Ligesom med al anden medicin kan COVID-19-vacciner også give mulige bivirkninger. Hyppigst i form af rødme og ømhed ved indstiksstedet og forbigående feber.

Før en vaccine godkendes, er den testet i store forsøg med titusindvis af forsøgspersoner. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at den beskytter mod sygdommen, og at de bivirkninger, vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

Hvis du stadig er tvivl, skal du ringe og spørge din praktiserende læge til råds.

Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg har kunstig nyre eller kunstige organer?

Sædvanligvis kan du godt blive vaccineret. 

Effekten af vaccinen kan dog være lavere, hvis du får immunsupprimerende behandling.

Har det betydning for vaccinen, at jeg har kunstigt knæ, hofte eller fået plastikoperation?

Det har ikke betydning for vaccinen. 

Men gældende for alle vacciner er, at de må først kan gives fire uger efter alle akutte infektioner og efter større operationer.
Det gælder derfor også, hvis du har været syg med COVID-19 og har haft symptomer eller har fået opereret nyt kunstigt knæ og hofte. 

Med hensyn til plastikoperationer, så afhænger det af, hvor et stort et indgreb der er tale om. Du er derfor nødt til at kontakte den speciallæge, der har foretaget indgrebet inden for den sidste måned.

Kan jeg droppe mundbind, afstand og håndsprit, når jeg er vaccineret?

Nej. Man skal fortsat følge de almindelige forholdsregler om afstand og god hygiejne.

Skal jeg gå i isolation efter jeg er blevet vaccineret? 

Nej – du skal ikke gå i isolation fordi du er blevet vaccineret.

Men det er fortsat vigtigt, at du følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer om mundbind, afstand og håndsprit, samt de restriktioner der gælder for samfundet.

Du kan stadig blive smittet fra du har fået 1. stik indtil 1-2 uger efter du har fået 2. stik, alt efter hvilken vaccine, du har fået. 

Vaccinationen beskytter først:

 • 7 dage efter du har fået Pfizer-BioNTech vaccinen
 • 14 dage efter du har fået Moderna vaccinen. 

Du skal gå i isolation, hvis du har symptomer på COVID-19. 

Du kan godt få symptomer på COVID-19, hvis man lige op til 1. vaccination har været i nær kontakt med smittede, så du dermed er blevet smitte før vaccinationen. Du kan også få symptomer, hvis du er en af de få 5-10%, der viser sig ikke at være dækket efter vaccinationerne.

Skal jeg testes for COVID-19, hvis jeg er blevet vaccineret?

Hvis du udvikler COVID-19 lignende symptomer, efter du er vaccineret, er anbefalingen fortsat, at du lader dig teste. Da det ikke kan vides med sikkerhed, om vaccinen har virket på dig. 5-10% vil ikke være beskyttet efter vaccination, alt afhængig af hvilken vaccine, de har modtaget.

Undersøgelser har vist, at vaccinen var 95% effektiv til forebyggelse af COVID-19 en uge efter den sidste dosis for alle aldersgrupper, der var med i undersøgelsen. Det gælder også hos dem, der havde underliggende sygdomme som astma, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk samt personer med et BMI over 30. 

Effektiviteten på 95% blev målt til det samme på tværs af køn, alder og etnicitet.

Hvorfor skal jeg blive siddende efter vaccinationen?

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlige bivirkninger efter en vaccination.

Yderst sjældent kan reaktionen være akut åndenød og blodtryksfald. Derfor skal du blive siddende, så sundhedspersonalet kan observere dig i 15 minutter efter vaccinationen. Hvis det skulle ske, er sundhedspersonalet altid parate til at starte behandling med det samme.

Efter vaccination: Sådan skal du forholde dig.​

Indberet bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen:
Meld en bivirkning ved en COVID-19 vaccine - for borgere.​​

Beskytter vaccinationen mod de nye mutationer?

De mutationer man ind til videre har kendskab til beskytter vaccinerne imod.

De firmaer der udvikler vaccinerne, holder løbende øje med om deres vacciner dækker for mutationerne.

Hvor længe virker vaccinationen?

Det er endnu ukendt, hvor længe vaccinen virker. 

Men vaccinen er blevet godkendt, fordi man ved den er meget effektiv i hvert fald i nogle måneder. Det vil det have betydning, hvilke vacciner man får, hvor effektive de er

Se filmen 'Værd at vide om vaccinationer fra Sundhedsstyrelsen​.

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


​​Bemærk - din henvendelse er anonym og besvares ikke.

Kommentarer til 'Fik du svar på dit spørgsmål?' bliver læst, men bliver ikke besvaret.

Hvis flere stiller samme spørgsmål om vacciner, vælger vi at opdatere denne side ved at skrive spørgsmål og svar på nogle af disse kommentarer.​
Oprettet
21.12.20
Opdateret
26.01.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Corona Callcenter
Tlf. 70 20 42 22
Med NemId bestil tid på
vacciner.dk
Uden NemID bestil tid via
Tlf. 70 20 42 33


Få svar på:

 • Generelle spørgsmål om COVID-19.

 • Faglige spørgsmål om COVID-19

 • Hjælp til psykiske udfordringer

Telefontid:
09.00 til 12.00 og 13.00 til 19.30 alle dage.

Myndighedsfælles hotline:
Tlf. 70 20 02 33
Åben 06 - 00 alle dage.