Søg
 

Sygehuspræster: Beredskab i Region Sjælland

Følgende præster er udpeget til at betjene patienter, pårørende og personale på Region Sjællands sygehusafsnit for patienter med Covid19-virus.

Slagelse Sygehus

1.Sognepræst og feltpræst Katja Rosholm Schiøler, tlf.  51 53 97 90,  kal@km.dk

2.Sognepræst og feltpræst Nina Dyrhoff Nyegaard. tlf. 29 85 00 21 , ndn@km.dk

3. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Søren Fahnøe Jørgensen. tlf. 20 20 13 01, sfj@km.dk

4. sognepræst Marianne Myssen, tlf. 58 54 51 30,  marm@km.dk

5. kst. sognepræst Marie Høgh, tlf. 40 53 03 59,  mahoe@km.dk

Derudover er følgende sygehuspræst til rådighed for samtale pr. tlf. og skype:

Kst. sognepræst og sygehuspræst Palle Kongsgaard, tlf.  24 96 07 78/ 51 50 89 03., ppko@km.dk

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

1. Sygehuspræst Katrine Louise Raun, tlf. 30 32 32 99, kalr@km.dk (orlov indtil  1/3)
 
Indtil 1/3:  sygehuspræst: Ebba Neimann Rasmussen, tlf. 22 31 28 38,  enr@km.dk
 
2. Sygehuspræst og beredskabspræst Ulla Britt Holm Sørensen, tlf. 20 21 25 66, us@km.dk
 
3. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Thomas Feddersen, tlf. 40 15 02 12,  thf@km.dk
 
Sjællands Universitetshospital,Køge
 
1. Sygehuspræst Linda Ishøj Frederiksen, tlf. 51 85 59 36, lif@km.dk 
 
2. Sognepræst og feltpræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19, jbb@km.dk
 
3. Sognepræst Signe Asbirk, tlf. 24 85 50 55, sia@km.dk
 

Holbæk Sygehus

1. Sygehuspræst Thomas Gudbergsen, tlf. 23 67 30 53, tgu@km.dk
 
2. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Mette Brunshuus, tlf. 22 11 13 22, mebr@km.dk
 
3. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Hanne Mejlhede, tlf. 40 59 97 18, hme@km.dk
 

Nykøbing Falster Sygehus

1 Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis, tlf. 29 47 06 33 , bf@km.dk
 
2. Diakoni og arresthuspræst Kathrine Asklund Brorsen, tlf. 61 55 27 30, kasb@km.dk
 
3. sognepræst og beredskabspræst Hans Maaløe, tlf. 21 43 91 75/54 78 66 67, hmaa@km.dk
 
4. sognepræst Jesper Bacher, tlf. 54 60 81 18  jeba@km.dk
 
5. Sognepræst og feltpræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19, jbb@km.dk
 

Næstved sygehus

1. Sygehuspræst Hanne Kofoed Sørensen, tlf. 40 87 17 37, hks@km.dk
 
2. Beredskabspræst og sognepræst Lillian Jordan Nielsen, tlf. 50 65 20 08,  lsaa@km.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.01.21
Opdateret
05.01.21
Link til denne side: