Søg
 

Rapportér en utilsigtet hændelse

Som patient og pårørende kan du rapportere om utilsigtede hændelser i det præhospitale område. Dermed kan sundhedsvæsenet lære af de fejl og nærved fejl, der forekommer inden for området.

Medarbejderne i det præhospitale område i Region Sjælland bestræber sig på at yde patienterne den bedste behandling og pleje.

Det præhospitale område står for indsatsen uden for sygehusene. Det er indsatsen fra en person har et akut behov for hjælp, til personen er modtaget på et sygehus.

Alligevel kan der ​opstå situationer, hvor patienter og/eller pårørende mener, at noget kunne være gjort anderledes eller bedre.

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.  

Utilsigtede hændelser kan for eksempel være: 

  • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
  • falder og brækker armen, fordi patienten falder ned fra en båre  
  • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk 

En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler, jf. Sundhedsloven, kapitel 61.

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse

Utilsigtede hændelser skal rapporteres til DSPD, Dansk Patient Sikkerheds Database, ved hjælp af følgende skemaer:

For at hændelsen kan blive analyseret og brugt til læring er det vigtigt, at du udfylder alle felter omhyggeligt, blandt andet med oplysninger om hændelsessted og med en god beskrivelse af, hvad der skete.

Når du rapporterer en hændelse modtager du automatisk en kvittering for, at din hændelse er modtaget i rapporteringssystemet.

Du kan læse mere om rapporteringssystemet på www.dpsd.dk

Hjælper til at højne patientsikkerheden 

Når du som patient eller pårørende rapporterer en utilsigtet hændelse bliver hændelsen sendt til analyse det sted, hvor hændelsen er sket.

Hændelsen analyseres ud fra spørgsmålene: Hvad skete der, hvorfor skete det og hvordan kan vi forebygge, at det sker igen.

Rapportering af utilsigtede hændelser medvirker til at højne patientsikkerheden. En tommelfingeregel for, hvornår der er tale om en utilsigtet hændelse, kan være: ”det her kunne være gjort bedre” eller ”det her var tæt på at galt”.  

Svarer ikke til en klage

Du får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop din rapport, men du har visheden om, at din rapport er gennemgået med henblik på at øge patientsikkerheden

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at indgive en klage over sundhedsvæsenet.

Hvis du ønsker at klage over din kontakt til det præhospitale område, kan du læse mere her:

Patientklager og -erstatningssager

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.04.15
Opdateret
31.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Fra 4. juli og frem til 5. august er telefon- og åbningstid:

Mandag - fredag: 8.00 -15.00

 

 Mere information