Søg
 

​​​Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan

Se Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan for større ulykker og hændelser.


Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan skal sikre, at der ved større ulykker og hændelser ydes en sammenhængende beredskabsindsats af alle de aktører, der indgår i sundhedsberedskabet.

Foruden beskrivelsen i den overordnede plan er der et mere konkret og operationelt niveau, hvor korte og handlingsorienterede instrukser og action cards beskriver opgavefordeling, og hvad man skal gøre i konkrete situationer. Se Region Sjællands dokumenthåndteringssystem D4

Tager udgangspunkt i regionens daglige drift

Beredskabsdokumenterne følger en kendt struktur og fungerer som støtte for organisationens medarbejdere i en akut situation.

Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan tager udgangspunkt i regionens daglige drift og følger de gældende beredskabsprincipper, som blandt andet indebærer, at den, der løser en opgave til dagligt, også er den, der løser en tilsvarende opgave ved uventede begivenheder såsom større ulykker eller katastrofer.

Download plan og bilag

Den overordnede beskrivende plan for regionens samlede sundhedsberedskab er suppleret med delplaner for aktører, som indgår i sundhedsberedskabet. Både plan og bilag kan hentes her:

Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan (pdf) Bilag 1: Plan for Akut Medicinsk Koordination (pdf) Bilag 2: Plan for Region Sjællands krisestyringsorganisation (pdf) Bilag 3: Plan for præhospital indsats (pdf) Bilag 4: Plan for de somatiske sygehuses og Psykiatriens beredskaber (pdf)Bilag 5: Karantæneplanen (pdf) Bilag 6: Plan for lægemiddelberedskab, herunder antidot (pdf) 
Bilag 7: Plan for blodberedskabn (pdf)
Bilag 8: Plan for den primære sundhedstjenestes beredskab (pdf) Bilag 9: Massevaccination (pdf) Bilag 10: Ordforklaringer (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.01.16
Opdateret
08.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Akuthjælp på mobilen

Akuthjælp på mobilen

Med regionernes gratis akuthjælp-app kan du hurtigt få overblik over dine muligheder for akuthjælp.