Søg
 

Patientklager og -erstatningssager

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over din kontakt til det præhospitale område.

Vi sætter kvaliteten i højsædet og arbejder på at skabe tryghed i behandlingen i det præhospitale område.

Det præhospitale område står for indsatsen uden for sygehusene. Det er indsatsen fra en person har et akut behov for hjælp, til personen er modtaget på et sygehus.

Alligevel kan det hænde, at du som patient oplever forhold i forbindelse med din kontakt til det præhospitale område, som du ønsker at klage over.

Vi er naturligvis interesseret i at lære af dette og rette forhold, der måtte give anledning til utilfredshed.

Styrelsen for Patientsikkerhed: Samlet klageindgang

Styrelsen for Patientsikkerhed er en samlet indgang til patienter eller pårørende, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du kan klage over, og få hjælp til at finde det relevante klageskema:


Du kan også kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed ved at sende en mail til: pob@patientombuddet.dk 

Patientvejledningen: Dine rettigheder som patient

Ønsker du uvildig vejledning og rådgivning om dine rettigheder og mulighed for at klage og søge erstatning eller få hjælp til at formulere klagen eller sende den videre til den rette myndighed, kan du kontakte Patientvejlederne.

Patientvejlederne har tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt:

Se også: Dine rettigheder som patient 

Patienterstatningen: Erstatninger for behandlings- og lægemiddelskader

Hvis du mener, at du har været udsat for komplikationer, fejl eller mangler i din undersøgelse, behandling eller transport, som kan resultere i en erstatningsberettiget skade, kan du rette henvendelse til Patienterstatningen:


På hjemmesiden kan du også finde oplysninger om erstatningsmuligheder og få hjælp til at anmelde en skade.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.04.15
Opdateret
12.08.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Fra 4. juli og frem til 5. august er telefon- og åbningstid:

Mandag - fredag: 8.00 -15.00

 

 Mere information