Søg
 

Køretøjer

Al kørsel med ambulancer, akutbiler og siddende sygetransport disponeres fra regionens vagtcentral i Næstved. Vagtcentralen er beliggende i Præhospitalt Center og er bindeleddet mellem 112-alarmerne, ambulancerne og sygehusenes akutafdelinger.

En tredjedel af de patienter, der får hjertestop bliver genoplivet på stedet eller undervejs til sygehuset, fordi den livreddende akutte behandling starter på stedet med de rigtige kompetencer og fortsætter på sygehuset.


En af Region Sjællands ambulancer.

Ambulancer

Ambulancerne og ambulancepersonalet er et solidt fundamentet i den præhospitale indsats , der bliver ydet, før du når sygehuset. Ambulancerne køres af Falck, der med mandskab på regionens vagtcentral er med til at sikre en optimal disponering af alle beredskaber.
Det er vigtigt, at der disponeres de rigtige og nødvendige ressourcer ud fra meldingen fra 112 meldingen

I ambulancerne er der en ambulancebehandler og en ambulanceassistent. Ambulancebehandleren er uddannet til at kunne starte behandlingen af patienten på stedet og fortsætte under transporten til hospitalet, eksempelvis ved at give medicin og lægge drop, hvilket de gør med baggrund i en række instrukser for akut behandling.

Paramedicinere

Paramediciner er uddannet og autoriseret til at behandle særlige akutte tilfælde. Paramedicinerne kan derfor selvstændigt give mere medicin end ambulancebehandlerne og har en række udvidede kompetencer til blandt andet smertebehandling.

Paramedicinerne kører til de mere komplicerede opgaver og kan samtidig hjælpe ved transporter mellem sygehusene.


En af Region Sjællands Akutbiler.

Akutbiler

Akutbilerne er typisk bemandet med paramedicinere eller reddere med en mindre tillægsuddannelse.

Hvis ulykken eller sygdommen kan være livstruende, sendes en akutbil ud sammen med ambulancen. I andre tilfælde tilkalder ambulancepersonalet akutbilen til assistance.

Akutbilerne kan ikke transportere patienter. De bliver typisk tilkaldt til ulykker, hvor der er svært tilskadekomne, bevidstløse eller patienter med hjertestop. Bilerne har altså erfarent personale, medicin og avanceret udstyr til akut og livreddende behandling på stedet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.01.12
Opdateret
01.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Åbningstid:
mandag – torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-15.00.