Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

LUP Somatik (fysisk sygdom)

Resultaterne fra LUP Somatik 2016 viser, at patienterne i høj grad er tilfredse med forløbet som helhed

​​​

I LUP-undersøgelsen for det somatiske område i Region Sjælland deltog 21.780 patient​er i undersøgelsen for 2016. Patienterne er fordelt i tre grupper:

 • Planlagt ambulante patienter (behandling uden indlæggelse)
 • Planlagt indlagte patienter
 • Akut indlagte patienter

Planlagt ambulante patienter har størst overordnet tilfredshed

For alle tre patientgrupper under LUP Somatik gælder det, at de i høj grad er tilfredse med kontakten med sygehusenes ansatte, og at de oplever at blive mødt med venlighed og imødekommenhed. 

Her kan du læse, hvad de tre patientgrupper fortæller, at de er mest tilfredse med:

Akut indlagt patienter:

 • Personalet er venligt og imødekommende
 • Patienterne er tilfredse med plejen
 • Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig

Planlagt indlagt patienter:

 • Personalet er venligt og imødekommende
 • Patienterne er tilfredse med plejen
 • Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig​

Planlagt ambulant patienter:

 • Personalet er venligt og imødekommende
 • Personalet er forberedt på patienternes ankomst
 • Ambulatoriets lokaler er rene

​Der er flest tilfredse patienter blandt ambulante patienter, som ligger på samme niveau, som landsgennemsnittet.

Patienterne er mindre tilfredse med information om bivirkninger

Generelt angiver patienterne i LUP Somatik, at de er mindre tilfredse, når det handler om information om bivirkninger i forbindelse med ny medicin, som de skal tage efter udskrivelse fra regionens sygehuse.

Her kan du læse, hvad de tre patientgrupper fortæller, at de er mindre tilfredse med:

Planlagt ambulant patienter:​

 • Pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger om behandling
 • Information om bivirkninger i forbindelse med ny medicin, der tages efter besøg
 • Oplever at en/flere har ansvar for det samlede forløb af indlæggelser/besøg

Planlagt indlagt patienter:​

 • Oplever at en/flere har ansvar for det samlede forløb af indlæggelser/besøg
 • Information om bivirkninger i forbindelse med ny medicin, der tages efter besøg
 • Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand​

Akut indlagt patienter:​

 • Pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger om behandling
 • Information om bivirkninger i forbindelse med ny medicin, der tages ​der tages efter besøg
 • Patientens mulighed for at deltage i beslutninger om behandling​​

Region Sjællands arbejde med LUP Somatik

I Region Sjælland arbejdes der generelt med patienttilfredsheden og med at inddrage patienten i egen behandling. Det sker blandt andet ved at inddrage patienternes erfaringer, og til det formål har alle regionens sygehuse oprettet borgerpaneler.

Region Sjælland og alle sygehusene læser hvert år den nyeste LUP undersøgelse og tager undersøgelsens resultater til efterretning. De enkelte afdelinger gennemfører forbedringsinitiativer på områder, hvor undersøgelsen viser, at der er lav tilfredshed, og der fastsættes konkrete mål på de områder, hvor der er forbedringspotentiale.

Du kan læse mere om den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser​ hos enheden for brugerundersøgelser​​​

​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.06.15
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Andre sider under Patienttilfredshed
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00
Sygehusenes arbejde med LUP Somatik


Holbæk Sygehus har indarbejdet en målsætning om øget patienttilfredshed i driftsaftalerne. Afdelingerne har planlagt, at personalet skal på kommunikationskursus.


Nykøbing F. Sygehus har uddannet 40 ”inddragelsesagenter” der skal understøtte arbejdet med at styrke brugerinddragelsen.


Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse arbejder særligt på at sikre en god og tydelig kommunikation til patienterne i tilfælde af ventetid. 


Sjællands Universitetshospital arbejder på at udvikle metoder til at indsamle data via tidstro målinger af patienttilfredshed.


​​​