Søg
 

LUP Fødende

I 2016 sættes der for anden gang fokus på partnerens oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

I 2016 sættes der særlig fokus på to temaer: kvinders forberedelse på det komplicerede fødselsforløb og tidlig udskrivelse af førstegangsfødende. 

Hvert år måles kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Målingen gennemføres én gang årligt på vegne af de fem regioner i Danmark. Målingen, der kaldes LUP Fødende, blev iværksat for første gang i 2012, fordi man ønskede at få ensartet viden om kvinders oplevelser under graviditet, fødsel og barsel. Det er derfor femte gang, at målingen LUP Fødende er blevet foretaget. 

Resultat af målingen

Spørgeskemaet er blevet udsendt til 1435 kvinder i Region Sjælland, der har født i perioden 1. august til og med 31. oktober 2016. 46 % besvarede spørgeskemaet.

Fødende har en samlet god oplevelse og er tilfredse med hjælp og rådgivning  

Her kan du læse, hvad de fødende er mest tilfredse med. Mere end 9 ud af 10 fødende er overordnet mest tilfredse med: ​ 

  • At de får den rådgivning af sundhedsplejersken de har behov for 
  • At de får svar på spørgsmål ved henvendelse til sygehuset efter udskrivelse
  • At den samlede oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god.  ​

Herudover oplever 93% af kvinderne, at personalet involverer partneren i det ønskede omfang. 

Indsatsområder på baggrund af undersøgelsens resultater  

Inden for andre områder er de fødende mindre tilfredse med deres forløb på Region Sjællands sygehuse og hospitaler. Det gælder for eksempel:  

  • At der er forbedringspotentiale, hvad angår forberedelsen af de fødende på et kompliceret fødselsforløb samt håndtering af amning 
  • At der er forbedringspotentiale, hvad angår dialogen mellem den fødende og personalet om fødslen efter kvinden har født 
  • At tilfredsheden med selve opholdet på sygehuset er lidt lavere i Region Sjælland i forhold til landsgennemsnittet 

Region Sjællands arbejde med LUP Fødende 

Region Sjælland og alle sygehusene læser hvert år den nyeste LUP undersøgelse og tager undersøgelsens resultater til efterretning. Der fastsættes konkrete mål på områder, hvor der på tværs af alle sygehusene er forbedringspotentiale, ligesom den enkelte afdeling gennemfører forbedringsinitiativer på områder, hvor undersøgelsen viser, at der er lav tilfredshed.

På fødselsområdet arbejdes der på at bedre oplysning om komplikationer i forhold til fødslen, samt at skabe en ensartet kommunikation i løbet af graviditet, fødsel og barsel.

Du kan læse mere om den landsdækkende undersøgelse af fødendes patientoplevelser hos enheden for brugerundersøgelser​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.06.15
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Andre sider under Patienttilfredshed
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00