Søg
 

Patientoplevelsen i Akutafdelinger, Akutmodtagelser og skadeklinikker

Overordnet er 66 procent af patienterne tilfredse med deres besøg i akutafdelinger, akutmodtagelser og skadesklinikker i Region Sjælland.

​​

​78 procent af patienterne mener, at de er blevet behandlet på en måde, så de nu er trygge ved at tage hjem.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter for første gang akut ambulante patienters oplevelser. Dette gælder for patienter i akutmodtagelser samt mindre skadestuer og akutklinikker. I Region Sjælland blev spørgeskemaet sendt ud til 2.541 patienter og besvarelsesprocenten var 40 procent. I undersøgelsen deltager Akutafdelingerne på sygehusene i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster, akutmodtagelserne i Roskilde og Næstved(Skadeklinik) samt Skadeklinikkerne i Kalundborg og Odsherred. Enhederne er meget forskellige, og resultaterne kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes.

Tryghed, ventetid og smertebehandling

Patienterne i Region Sjælland har den højeste tilfredshed i forhold til personalets lydhørhed af deres beskrivelse af sygdom eller skade. Derudover viser undersøgelsen, at patienterne føler sig meget velkomne i regionens akutmodtagelser og skadesklinikker og at de har en meget høj grad af tryghed, når de efter endt behandling tager hjem igen.

Andelen af patienter som er trygge ved hjemsendelse fra akutafdeling/akutmodtagelse/skadeklinik i Region Sjælland:Den laveste tilfredshed er i relation til ventetider. Kun 8-13 procent af patienterne, angiver en høj tilfredshed med de informationer, som de får vedrørende ventetider.

Ligeledes angiver 33 procent af patienterne, at de ikke fik dækket deres behov for smertelindring under opholdet i akutafdeling, akutmodtagelsen og skadeklinikken.

Hvad nu?

Resultaterne danner et rigtig godt grundlag for det fremadrettede arbejde med at forbedre patienttilfredsheden og de vil medføre en bred vifte af initiativer sygehusene og skadeklinikkerne. Målet er, at patienter og pårørende skal føle sig trygge i hele forløbet. 

Læs mere om undersøgelsen her ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.01.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Patienttilfredshed
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

 
Tidligere LUP-undersøgelse
 

Se resultaterne fra LUP-undersøgelsen i 2013 for