Søg
 

Patienternes tilfredshed med behandlingen på sygehusene

Patienterne er generelt tilfredse med deres møde med sygehusvæsnet i Region Sjælland. 96 procent af de ambulante patienter og 91 procent af de indlagte patienter har et samlet positivt indtryk af deres ambulante besøg eller indlæggelse.

​​

Stort set samtlige patienter oplever en god modtagelse på sygehuset, de har en ansvarlig kontaktperson og føler en høj grad af tillid til behandlingen.

Undersøgelsen viser også, hvor sygehusene kan forbedre sig. Her peger patienternes svar på, at sygehusene for eksempel skal blive bedre til at informere om livsstilens betydning for helbredet og til at inddrage de pårørende til indlagte patienter.

Det viser den årlige undersøgelse af patienternes tilfredshed – Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2013, hvor flere end 36.000 patienter fra Region Sjælland har svaret på et spørgeskema om deres oplevelser med sundhedsvæsnet. Svarene bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på sygehusene.

Eksempler på resultater fra LUP 2013

  • 96 procent af de ambulante patienter og 91 procent af de indlagte patienter har et positivt samlet indtryk (godt/virkelig godt) af deres besøg eller indlæggelse.
  • 98 procent af ambulante patienter og 96 procent af de indlagte patienter er tilfredse med modtagelsen i ambulatorierne og afdelingerne.
  • 97 procent af patienterne oplever at have en kontaktperson, der tager ansvar for forløbet.
  • 97 procent af de ambulante patienter oplever at have fået den rette sygeplejefaglige behandling, mens 94 procent oplever at have fået den rette lægelige behandling. Blandt de indlagte patienter gælder det henholdsvis 94 procent og 92 procent.

Du kan læse hele rapporten "Patienters oplevelser i Region Sjælland" ved at klikke her (pdf)

Du kan læse mere om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på undersøgelsens egen hjemmeside.

Oprettet
07.05.14
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Patienttilfredshed
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

 
Tidligere LUP-undersøgelse
 

Se resultaterne fra LUP-undersøgelsen i 2013 for