Søg
 

Patientsikkerhed

Her kan du læse om patientsikkerhed i Region Sjælland.

 
Din sikkerhed som patient

Det skal være sikkert at blive behandlet og være patient i Region Sjælland.

Vi prioriterer din sikkerhed som patient højt. Derfor arbejder vi systematisk og målrettet med at lære af de fejl, der er sket, og forebygge at lignende opstår i dit møde med sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

I dette arbejde gør vi blandt andet brug af informationer fra utilsigtede hændelser rapporteret ind til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Region Sjælland arbejder med projekt Patientsikkert Sygehuse på alle sygehuse. I Psykiatrien arbejdes der med projekt Sikker Psykiatri. 

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser er kendte eller ukendte hændelser eller fejl, som opstår i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling eller medicinering.
Dette kan for eksempel være, når en patient får udleveret medicin, der ikke er korrekt i forhold til det, der er ordineret, eller manglende tilbagemelding på prøvesvar. 

Region Sjælland vil lære af fejl

Region Sjælland arbejder hele tiden med at lære af fejl og sørge for, at de ikke sker igen. Derfor er det meget vigtigt, at vi kender til de utilsigtede hændelser, som forekommer i sundhedsvæsenet, så vi kan forebygge.  

Indberet utilsigtede hændelser  

Sundhedspersonale er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser. Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser. Du kan klikke her, for at indberette utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet som patient eller pårørende (følg vejledningen på siden).  

Oprettet
02.04.14
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00


HSMR-tal:
Dødelighed på hospitaler

 

HSMR viser antallet af dødsfald på et sygehus eller en region som procent af det gennemsnitlige antal forventede dødsfald.

 

HSMR ​står for hospitals-standardiserede mortalitetsrater.


Du kan her læse mere om HSMR og se de seneste HSMR-opgørelser på sundhed.dk

 

HSMR leveres for sidste gang i marts 2016, hvor der kommer tal for 4. kvartal 2015.
 

​​