Søg
 

Psykiatrien

Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter med akut opstået sygdom modtages i psykiatriske akutmodtagelser.

For at sikre alle borgere i regionen en lige adgang til psykiatriske behandlingstilbud er der én indgang til Psykiatrien, Psykiatriens Visitationsklinik, hvor borgerne henvises til rette behandlingstilbud.

Ambulant behandling - Distriktspsykiatrien

Distriktspsykiatrien er lokale enheder i Psykiatrien og tilbyder ambulant og tværfaglig behandling. Behandlingen foregår enten hjemme hos patienten eller som dagtilbud i Distriktspsykiatrien. Kommunerne har også tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger, men Psykiatrien er det mest specialiserede og alsidige tilbud i regionen.

Psykiatriske patienter har typisk brug for behandling gennem længere tid, og derfor er det vigtigt at støtte patienterne i at opretholde en god hverdag derhjemme med tæt kontakt til familie og venner. De fleste behandles ambulant, eventuelt med kortere periodevise indlæggelser over årene. De ambulante enheder er alle placeret i de større byer i regionen.

Psykiatriens sygehuse

Psykiatriens sygehuse ligger i Vordingborg, Roskilde og Slagelse. Alle tre steder er der døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser, hvor borgere kan henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp. I Roskilde ligger også børne- og ungdomspsykiatrien. I Slagelse er nogle af Psykiatriens specialfunktioner samlet, for eksempel den almene retspsykiatri og den landsækkende Sikringsafdeling.   

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.09.14
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00