Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Nykøbing F. Sygehus

Nykøbing F. Sygehus er et af Region Sjællands fire sygehuse, hvor borgere kan få både akut og planlagt behandling, enten ved at være indlagt eller som ambulant patient.

Akut behandling

 • Medicinske patienter, herunder apopleksipatienter (funktionsnedsættelse efter blodprop eller blødning i hjernen) 
 • Kirurgiske patienter
 • Ortopædkirurgi (Led- og knoglekirurgi)
 • Traumer
 • Gynækologi og obstetrik (Kvindesygdomme, graviditet og fødsel)
 • Pædiatri (Børnesygdomme)

Planlagt behandling

 • Intern medicin; endokrinologi (Hormon- og stofskiftesygdomme), gastroenterologi og hepatologi
  (Mave-, tarm og leversygdomme), geriatri (ældresygdomme), kardiologi (hjertesygdomme), lungesygdomme, nefrologi (nyresygdomme) inkl. dialyse, reumatologi (gigt- og rygsygdomme, bindevævssygdomme)
 • Kirurgi
 • Ortopædkirurgi (Led- og knoglekirurgi)
 • Gynækologi og obstetrik (Kvindesygdomme, graviditet og fødsel)
 • Pædiatri (Børnesygdomme)
 • Arbejdsmedicin
 • Anæstesi (Bedøvelse)
 • Billeddiagnostik (Røntgen og scanning)
 • Klinisk biokemi, herunder AK-klinik (Laboratorie)
 • Øre-næse-hals ambulatorium inkl. høreklinik og søvnklinik
 • Dialyse
 • Øjenambulatorium

Ud over ovenstående specialer behandles også patienter med øjensygdomme (ikke akutte patienter) på Nykøbing F. Sygehus. Dette sker i et samarbejde med øjenafdelingen på Næstved Sygehus.

Sygehusledelsen for Nykøbing F. Sygehus ønsker at bevare og udvikle Nykøbing F. Sygehus som et attraktivt og moderne sygehus, der har høj kvalitet og kontinuitet i det enkelte patientforløb i højsædet. Målet er et patientforløb, der er godt, sikkert og optimalt koordineret uden unødvendig ventetid.
Patienten er i centrum og skal opleve inddragelse, tilgængelighed, opmærksomhed, klar information og opfølgning. Samarbejde med kommuner og praktiserende læger prioriteres højt for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

 

 Aktuel Kvalitetsfokus

 

På Nykøbing F. Sygehus arbejder vi med kvalitet ud fra et brugerstyret perspektiv. Vi arbejder med ”Patienten som partner” og inddrager de pårørende som naturlige ressourcepersoner. Den årlige ”Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser” (LUP) anvendes til at skærpe opmærksomheden på udvalgte områder af kvalitet og brugerinddragelse. Der ud over inddrages sygehusets ”Patient- og Pårørenderåd” i diverse drøftelser og nye tiltag til gavn for vores brugere.

Sygehuset deltager i flere afprøvninger af konceptet ”Den behandlingsansvarlige læge”; et landsdækkende projekt, der har til hensigt at pege på forskellige modeller til at arbejde med få sundhedsfaglige kontaktpersoner. Sygehuset deltager ligeledes projektet "Tæt på dig" – sammen om at skabe nære rehabiliteringstilbud til borgere med Type 2 diabetes, KOL og hjertesygdom til borgere i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune; et samarbejde vi er rigtig glade for. Vi samarbejder også med Kommunerne via ”Broen til bedre Sundhed”; et tiltag, der fokuserer på at forbedre levestandarden for borgerne på Lolland og Falster – ikke kun for nuværende, men også i fremtiden.

 


 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.09.14
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00