Søg
 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Næstved Sygehus dækker alle medicinske sygdomsområder med planlagt og ambulant behandling. Næstved Sygehus har døgnbemandet skadestue.
Slagelse Sygehus er et af Region Sjællands fire sygehuse, hvor borgere kan få både akut og planlagt behandling.

Næstved Sygehus

Behandling på Næstved Sygehus

Patienter med behov for udredning og behandling, hvor behandlingsbehovet ikke er akut

Sygehuset har en døgnbemandet skadestue med lægebemanding alle ugens dage fra 12-22. Skadestuen er organisatorisk en del af Akutafdelingen i Slagelse. 

Planlagt behandling

 • Intern medicin (geriatri (ældresygdomme), diabetes (sukkersyge), kardiologi (hjertesygdomme), lungesygdomme)
 • Urologi (urinvejskirurgi)
 • Enhed for genoptræning og rehabilitering
 • Ortopædkirurgi (Led- og knoglekirurgi, inkl. hofte- og knæalloplastikcenter)
 • Gynækologi og obstetrik (Kvindesygdomme, graviditet og fødsel)
 • Pædiatri (Børnesygdomme)
 • Klinisk immunologi
 • Onkologi inkl. Stråleterapi (Kræftbehandling inklusiv stråleterapi)
 • Anæstesi (bedøvelse), ambulatorium og udgående funktion, samt smerteklinik
 • Billeddiagnostik (Røntgen og scanning)
 • Klinisk immunologi (blodbank og vævstyper, laboratorie)
 • Klinisk biokemi, herunder AK-klinik og AK-skole (Laboratorie)
 • Patologisk anatomi og cytologi

Næstved Sygehus har fokus på at skabe sammenhængende patientforløb, hvor patienter møder ind om morgenen og får foretaget alle undersøgelser samme dag - også selvom patienten skal undersøges af personale fra flere specialer. Dette sker i enheden for tværfaglig udredning og behandling, hvor patienter kan blive undersøgt og/eller behandlet på »samme dag under samme tag«.

Slagelse Sygehus

Behandling på Slagelse Sygehus 

Borgerne i nærområdet skal opleve, at Slagelse Sygehus er det mest kompetente til at udrede og behandle patienter med almindelige sygdomme. Det betyder, at sygehuset har særlig fokus på det store antal patienter, der har flere sygdomme på samme tid, ofte med komplekse problemer til følge. 

Akut behandling

 • Medicinske patienter
 • Kirurgiske patienter
 • Ortopædkirurgi (Led- og knoglekirurgi)
 • Neurologi (Hjerne- og nervesygdomme)
 • Traumer
 • Karkirurgi
 • Intensiv behandling

Planlagt behandling

Intern medicin (hormon- og stofskiftesygdomme, Mave-, tarm og leversygdomme, ældresygdomme, hjertesygdomme, lungesygdomme, nyresygdomme inkl. dialyse, gigt- og rygsygdomme/bindevævssygdomme)

 • Høreklinik
 • Kirurgi (kirurgi på ikke-ondartede sygdomme og kræftkirurgi)
 • Karkirurgi
 • Ortopædkirurgi (Led- og knoglekirurgi)
 • Neurologi (Hjerne- og nervesygdomme)
 • Arbejdsmedicinsk klinik
 • Jordemodercenter
 • Anæstesi (Bedøvelse)
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Billeddiagnostik (Røntgen og scanning)
 • Klinisk biokemi, herunder AK-klinik (Laboratorie)
 • Klinisk immunologi (blodbank og vævstyper, laboratorie)

Region Sjælland har bygget et nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse, Danmarks mest moderne psykiatrisygehus. Sygehuset samler en lang række afdelinger, blandt andet retspsykiatrien i Region Sjælland, der omfatter Sikringsafdelingen. Placeringen lige op til Slagelse Sygehus giver unikke muligheder for at kombinere behandling af fysiske sygdomme og psykiatrisk behandling. 

Ringsted Sygehus

Behandling på Ringsted Sygehus

 • Plastikkirurgi og brystkirurgi
 • Klinisk biokemi (blodprøver og laboratorie)
 • Røntgen og scanning
 • Anæstesi (bedøvelse) 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.09.14
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00