Søg
​​​​​​​​​​​​​​​
 

Holbæk Sygehus

Sygehuset i Holbæk er et af fire sygehuse i regionen, hvor borgere kan få både akut og planlagt behandling, enten ved at være indlagt eller som ambulant patient.

Akut behandling

 • Medicinske patienter
 • Kirurgiske patienter
 • Ortopædkirurgi (Led- og knoglekirurgi)
 • Traumer
 • Gynækologiske/obstetriske patienter (Kvindesygdomme, graviditet og fødsel)
 • Pædiatri (Børnesygdomme, inklusiv behandling af svær overvægt)
 • Apopleksi (funktionstab efter blodprop eller blødning i hjernen)

Planlagt behandling 

 • Intern medicin; endokrinologi (Hormon- og stofskiftesygdomme), gastroenterologi og hepatologi (Mave-,tarm og leversygdomme), geriatri (ældresygdomme), kardiologi (hjertesygdomme), lungesygdomme, nefrologi (nyresygdomme) inkl. dialyse, reumatologi (gigt- og rygsygdomme, bindevævssygdomme)
 • Kirurgi
 • Ortopædkirurgi (Led- og knoglekirurgi)
 • Gynækologi og obstetrik inkl. fertilitetsbehandling (Kvindesygdomme, graviditet og fødsel, samt behandling mod barnløshed)
 • Pædiatri (Børnesygdomme)
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Anæstesi (Bedøvelse)
 • Billeddiagnostik (Røntgen og scanning)
 • Klinisk biokemi, herunder AK-klinik (Laboratorie) 

Holbæk Sygehus har fokus på at skabe sammenhængende patientforløb, hvor patienter møder ind om morgenen og får foretaget alle undersøgelser samme dag - også selvom patienten skal undersøges af personale fra flere specialer. Dette sker i enheden for tværfaglig udredning og behandling, hvor patienter kan blive undersøgt og/eller behandlet på »samme dag under samme tag«. Fysisk sker det i Fælles Medicinsk Ambulant Center.

Sygehuset har særlig fokus på det store antal patienter, der har flere sygdomme på samme tid, ofte med komplekse problemer til følge. 


 

Kvalitetsarbejdet i Holbæk

Patient- og pårørenderåd

Holbæk Sygehus har etableret et patient- og pårørenderåd. Rådet sikrer, at patienter og pårørende bliver hørt og får medindflydelse. Ved at kombinere patienters og pårørendes viden og erfaring med de ansattes faglige viden opnås et bedre grundlag for beslutninger og løsninger på sygehuset.

Læs mere på sygehusets hjemmeside: Patient- og pårørenderåd

Patientsikkerhed

Holbæk Sygehus samarbejder med Hospitalsenheden Horsens og Cincinnati Childrens´s Hospital om udviklingen af en dansk version af ”watcher”-begrebet. Metoden sikrer, at der systematisk holdes særligt øje med de patienter, som er i risiko for en forværring i helbredstilstanden. Projektet påbegyndes i 2016. Samarbejdet med Cincinnati Children’s Hospital giver mulighed for at udveksle erfaringer og følge webinarer.​ 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.09.14
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00