Søg
​​​
 

Mere effektivt sundhedsvæsen

Målet "Mere effektivt sundhedsvæsen" bliver målt ud fra de to målepunkter gennemsnitlig liggetid pr. indlæggelse og produktivitet på sygehusene. Region Sjælland har målopfyldelse på begge målepunkter.


​Liggetid per indlæggelse

Mål: Gennemsnitlig indlæggelsestid på sygehuse, dage.

Beskrivelse: Indlæggelsestid på sygehuse beregnes som det gennemsnitliglige antal indlæggelsesdage for alle somatiske(fysisk sygdom) sygehusudskrivninger.​​​​​Produktivitet på sygehusene

Mål: Produktivitetsniveau, indeks (hele landet=100). Årlig udvikling i produktivitet i procent.

Beskrivelse: Produktivitetsniveauet opgøres som forholdet mellem den korrigerede produktionsværdi og de korrigerede tilrettede driftsudgifter målt i forhold til landsgennemsnittet. Det vil sige der måles om sygehusene bliver gradvist bedre til at bruge ressourcerne til, at yde god behandling og pleje til borgerne.

Et produktivitetsniveau på 102 svarer således til en produktivitet, der er 2 procentpoint højere end gennemsnittet for hele landet.

Oprettet
26.01.17
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:

Såd​an opfylder Region Sjælland målet "Mere effektivt sundhedsvæsen":

NKP8hojrekolonne.png
 ​Traffiklys00ab.jpg

Brug for mere information?

Læs mere om det nationale kvalitets program, hvo​r de otte nationale mål indgår: