Søg
​​​​​​
 

Hurtig udredning og behandling

Målet "Mere effektivt sundhedsvæsen" baserer sig på de tre målepunkter. Ventetid til planlagt sygehusoperation og til psykiatrien, Somatiske(fysisk)/psykiatriske patienter udredt inden for 30 dage og Kræftpakkeforløb gennemført inden for tiden.

De to første målepunkter for henholdsvis ventetid og udredningsforløb måles på tre forskellige patientgrupper henholdsvis sygehuse, psykiatrien voksne og psykiatrien børn/unge. Målopfyldelsen for Region Sjælland kan du se i højre side, mens d​u kan se selve resultaterne længere nede på side.​​​​Ventetid til planlagt sygehusoperation

Mål: Gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation, dage.

Beskrivelse: Beregningen af målepunktet tager udgangspunkt i sygehusbehandlingens forskellige faser – fra forundersøgelse, over udredning til den endelige behandlingsindsats.Ventetid til psykiatrien

Mål: Ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt er ventetiden fra henvisning modtaget til første kontakt (besøg eller indlæggelse).

Beskrivelse: Ventetider er beregnet på baggrund af alle planlagte afsluttede og uafsluttede indlæggelser på offentlige sygehuse, samt alle ambulante kontakter. ​​

​​

Overholdelse af udredningsretten for somatiske og psykiatriske patienter*

Mål: Andel patienter udredt inden for 30 dage ud af alle udredte patienter i procent.

Beskrivelse: Udredningsforløbets længde beregnes som antal kalenderdage fra henvisningsdato til forløbets slutning (første registrering af klinisk beslutning) fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes på grund af patientens ferie, behandling for anden sygdom eller lignende.​​

Kræftforløb gennemført inden for angivne standardforløbstider

Mål: Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og kræfttype, målt i procent, pr. år.

Oprettet
26.01.17
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:

Såd​an opfylder Region Sjælland målet "Hurtig udredning og behandling​":

NKP5hojrekolonne.jpg ​​​Traffiklys00ab.jpg ​​

Brug for mere information?

Læs mere om det nationale kvalitets program, hvor de otte nationale mål indgår: