Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​
 

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Der er fastsat tre målepunkter for styrket indsats for kronisk syge og ældre patienter. Det er mål på antal indlæggelser blandt borgere med sygdommene KOL og diabetes type 2 samt​ antallet af forebyggelige indlæggelser blandt borgere over 65 år.​​​​​Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL

Beskrivelse: Dette målepunkt måler, hvor mange borgere over 18 år med sygdommen KOL, der indlægges akut på sygehusene.​

Mål: Antal indlæggelser per 1.000 borgere (18+ årige) med KOL.​​​​​​​

 
​​​

Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2

Beskrivelse: Målepunktet måler, hvor mange borgere over 18 år med diabetes type 2, der indlægges akut på sygehusene.
Mål: Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med diabetes type 2.​​​​​
​​​
 
​​

Forbyggelige indlæggelser blandt ældre

Beskrivelse: Dette målepunkt dækker over indlæggelser for visse sygdomme og tilstande blandt ældre borgere, som kommunerne sammen med regionen ofte har gode muligheder for at forebygge. 
Det handler blandt andet om at forebygge indlæggelser som følge af dehydrering, blærebetændelse, brud og tryksår. Med målepunktet afdækker man hvor gode kommunen og egen læge er til at forebygge indlæggelser på sygehuset blandt ældre borgere.
Mål: Antal forebyggelige indlæggelser per 1.000 ældre (65+ år).​​
​​​
 
​​​

Overbelægning på medicinske afdelinger på offentlige sygehuse

Beskrivelse: Målepunktet udregnes ved, at tælle antallet af patienter på de medicinske afdelinger, som er udsat for overbelægning. Dette udregnes forsimplet ved, at se på det samlede antal senge på de medicinske afdelinger og så sammenholde det med antallet af patienter. Overbelægning finder sted når antallet af patienter overstiger antal af senge. 
Mål: Antal overbelægningssengedage på medicinsk blok pr. region som andel af alle sengedage opgjort på medicinsk blok pr. region, målt i procent. ​​
​​​​​

Køb af antipsykotisk medicin blandt ældre borgere med demens

Beskrivelse: ​Målepunktet måler antal borgere med demens over 64 år, som har købt antipsykotisk medicin i et bestemt år og så sammenholdt med antal borgere med demens over 64 år pr. 1. januar i et givent år. Antipsykotisk medicin er afgrænset til alle lægemidler i ATC-gruppe N05A (antipsykotiske lægemidler), undtagen lithium (ATC N05AN) der anvendes til bipolare lidelser. Borgere med demens er pr. 1 januar i opgørelsesåret
Mål: Andel af ældre borgere over 64 år med demens, som har købt antipsykotisk medicin. ​
Oprettet
26.01.17
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:

Såd​an opfylder Region Sjælland målet "Styrket indsats for kronikere og ældre patienter":


NKP2ahojrekolonne.png
​​​Traffiklys00ab.jpg

Brug for mere information?

Læs mere om de otte  nationale mål hos Danske Regioner: