Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Bedre sammenhængende patientforløb

Målet "Bedre sammenhængende patientforløb" udgøres af de fem målepunkter Belægning, Akutte genindlæggelser inden for 30 dage, Ventetid til genoptræning, Somatisk færdigbehandlingsdage på sygehuse og Ajourførte medicinoplysninger (Praktiserende læge).


Til at måle, om borgeren oplever/opnår bedre sammenhængende patientforløb, fokuseres der inden for dette mål på samarbejdet mellem sygehuset, kommunen og praktiserende læge.

Derfor bruger man målepunkter, der blandt andet kigger nærmere på, om kommunen er klar til at tage vare på borgeren, når han eller hun bliver udskrevet fra hospitalet. Der er i alt fem målepunkter, som måler på overgangene imellem sygehus, kommune og praktiserende læge.

Her kan du kigge nærmere på det enkelte målepunkt og blive klogere på, hvad der måles på, og hvordan Region Sjælland klarer sig.​​​

Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage

Beskrivelse: Her måles, om region, kommune og praktiserende læge arbejder godt sammen for at undgå, at borgeren genindlægges.

Mål: Antal somatiske (fysisk sygdom) genindlæggelser (akut indlæggelse senest 30 dage efter seneste udskrivning) som andel af samlet antal somatiske indlæggelser i procent.​​​​Ventetid til genoptræning

Beskrivelse: Dette målepunkt måler, hvor mange dage borgeren venter på genoptræning i kommunen, efter de har fået udarbejdet en genoptræningsplan på sygehuset.

Mål: Medianventetid til genoptræning, opgjort i dage.​​

​​​


Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene 

Beskrivelse: Med dette målepunkt måles der, om kommunen er klar til at tage vare på borgeren, så snart sygehuset anser borgeren for at være færdigbehandlet. 

Det vil helt konkret sige, hvor mange dage borgeren ligger på afdelingen på sygehuset, selvom han eller hun godt kan udskrives til kommunen med eventuel videre behandling dér.

Mål: Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse per 1.000 borgere. ​​ 

​​​
 


Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læger)

Beskrivelse: Her måles der om den praktiserende læge ajourfører patientens samlede mængde ordinerede medicin, når der ændres i et eller flere medicinpræparater.

Mål: Antal ajourføringsmarkringer i FMK(Fælles medicinkort) i almen praksis for borgere med kommunal medicinadministration, målt i procent.​Fastholdelse på arbejdsmarkedet

Mål: Andelen af borgere (25-64 år) i beskæftigelse seks måneder efter somatisk/psykiatrisk indlæggelse blandt borgere (25- 64 år) uden forudgående somatisk/psykiatrisk indlæggelse det seneste år, og hvor borgeren er i beskæftigelse måneden før indlæggelsen og ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser. ​

Oprettet
26.01.17
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:

Såd​a​n opfylder Region Sjælland målet "Bedre sammenhængende patientforløb":

NKP1ahojrekolonne.jpg
​​​Traffiklys00ab.jpg

Brug for mere information ?

Læs mere om de otte nationale mål hos Danske Regioner: