Søg
 

Kræftsygdomme i blodet (Hæmatologi)

Her kan du læse mere om kvaliteten af behandlingerne i Region Sjælland af patienter med kræftsygdomme i blodet.

Cirka 2.800 danskere rammes hvert år af en af disse fire hæmatologiske kræftsygdomme:

·         Lymfomer (kræft i lymfesystemet)
·         Akut leukæmi (akut blodkræft)
·         Myelomatose (kræft i knoglemarven)
​·         ​Kronisk myeloproliferative sygdomme(sygdomme i knoglemarven)

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling.​

Kvaliteten af behandlingen af patienter med hæmatologiske sygdomme opgøres én gang årligt og udgives i fire forskellige årsrapporter, en for hver kræftsygdom.​

Det er Den Hæmatologiske Fællesdatabase, der indsamler data og udgiver rapporter. Årsrapporterne dækker 2015.

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Kvaliteten af behandlingerne undersøges ved at kigge nærmere på en række indikatorer (målepunkter) med tilhørende kvalitetsmål.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan Region Sjælland klarer sig inden for behandlingen af de fire hæmatologiske sygdomme.

Lymfomer (kræft i lymfesystemet)

Lymfekræft er ondartede sygdomme, som udgår fra immunforsvarets celler. Hvert år rammes cirka 1.400 af lymfomer, mens cirka 500 rammes af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Der er 22 indikatorer for behandlingen af lymfomer. Syv af disse indikatorer er der fastsat kvalitetsmål for.

Region Sjælland opfylder fem af kvalitetsmålene, og det placerer Region Sjælland på landsgennemsnittet.

Læs hele årsrapporten for kræft i lymfesystemet

Akut leukæmi (akut blodkræft)

Årsrapporten er opdelt i de to underområder akut leukæmi(ALD) og De myelodysplastiske syndromer (MDS). Hvert år rammes cirka 300 danskere af akut leukæmi, mens 200 nye patienter registreres i relation til de myelodysplastiske syndromer(MDS).

Der er 22 indikatorer for behandlingen af akut leukæmi. Der er fastsat kvalitetsmål for seks af dem.

Region Sjælland opfylder alle kvalitetsmål.   

Læs hele årsrapporten for akut blodkræft

Myelomato

se (kræft i knoglemarven)

Der bliver hvert år registreret cirka 400 nye tilfælde af myelomatose (kræft i knoglemarven).

Der er 12 indikatorer for behandlingen af myelomatose. To af dem er der fastsat kvalitetsmål for.

Region Sjælland opfylder begge kvalitetsmål. En tilsvarende tendens ses i resten af Danmark.

Læs hele årsrapporten for kræft i knoglemarven

Kroniske myeloproliferative sygdomme (sygdomme i knoglemarven)

Der er otte indikatorer for behandlingen af kroniske myeloproliferative sygdomme (sygdomme i knoglemarven). Der er fastsat kvalitetsmål for to af dem.

Region Sjælland opfylder begge kvalitetsmål.

Læs hele årsrapporten for sygdomme i knoglemarven

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Resultaterne af årsrapporterne drøftes løbende af regionens fagfolk og i Det Sundhedsfaglige Råd for Intern Medicin, Hæmatologi.

Region Sjælland har som mål fortsat at ligge i top på de indikatorer, som der på nuværende tidspunkt er kvalitetsmål for.

Derudover sker der et løbende forbedringsarbejde, så der også bliver fastsat kvalitetsmål for øvrige indikatorer. På den måde vil man fra regionens side hele tiden holde øje med kvaliteten af behandlingen af kræftsygdomme i blodet.

Du kan læse mere om hele det hæmatologiske område på sundhed.dk​

​​​
Oprettet
06.12.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00