Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Urologi

Urologi er et medicinsk område, som omhandler sygdomme, skader og medfødte misdannelser i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer.

​​I Region Sjælland kan du møde Urologisk Afdeling på enten Roskilde eller Næstved Sygehus, og afdelingen er en del af Sjællands Universitetshospital. 

Næstved udføres operationer, hvor du kommer hjem igen samme dag, som operationen bliver foretaget. Hvis du skal indlægges i forbindelse med din undersøgelse eller behandling, skal du til afdelingen på Roskilde Sygehus.

 

Måling af kvalitet

Kvaliteten af behandlingen af patienter med urologiske kræftsygdomme opgøres én gang årligt og udgives i forskellige årsrapporter, én for hver kræftsygdom. Kvaliteten undersøges ved at kigge nærmere på nogle forskellige indikatorer.

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

​I det følgende har vi samlet informationer om kvaliteten af behandlingen inden for urologien med udgangspunkt i fem databaser og årsrapporter om prostata-, testikel-, penis-, blære- og nyrekræft.  

Prostatakræft​

Prostatakræft rammer ca. 4500 danske mænd hvert år. Ca. 750 mænd i Region Sjælland fik sidste år stillet diagnosen, og det er typisk ældre mænd, der rammes af sygdommen.

Kvaliteten af behandlingen af prostatakræft er målt i Region Sjælland ved at kigge nærmere på seks forskellige indikatorer. Resultaterne fra den seneste årsrapport viste, at regionen samlet set lever op til standardmålene i to ud af seks indikatorer.

Du kan læse hele årsrapporten for prostatakræft her.

Testikelkræft

På landsplan er der ca. 300 danske mænd, der hvert år får konstateret testikelkræft, der er den mest almindelige kræftform hos mænd i alderen 20-39 år.

I den seneste årsrapport er der opsat tre kvalitetsmål for behandlingen af testikelkræft. Samlet set lever regionen op til et ud af tre mål. I Næstved lever de op til tre ud af tre mål, mens Roskilde i den seneste årsrapport ikke lever op til nogen af de tre kvalitetsmål.

Du kan læse hele årsrapporten for testikelkræft her.

Peniskræft

Peniskræft er en sjælden kræftform med ca. 60 nye tilfælde om året i Danmark, og sygdommen rammer meget sjældent yngre mænd under 50 år.

I årsrapporten for peniskræft kan det læses, at der kun er fastsat et enkelt kvalitetsmål for behandlingen af sygdommen i Region Sjælland. Det hænger blandt andet sammen med, at de fleste kvalitetsmål handler om kirurgisk behandling af sygdommen, og det foregår på Rigshospitalet i København.

Næstved Sygehus opfylder indikatoren, mens Roskilde Sygehus ikke gør. Det er et målepunkt, der undersøger hvor stor en andel af de patienter, der diagnosticeres med peniskræft, som er i kontakt med et højtspecialiseret center inden for 60 dage.

Du kan læse hele årsrapporten for peniskræft her.

Blærekræft

Hvert år opstår der blærecancer hos ca. 2000 danskere, og der er tre gange flere mænd end kvinder, der får diagnosen. Både antallet, der får stillet diagnosen og antallet, der dør af sygdommen, er generelt faldende.

Region Sjælland opfylder alle fem standardmål, der er opsat for behandlingen af blærekræft i regionen. Inden for blærekræft måler man blandt andet på hvor mange patienter, der overlever et år efter diagnosetidspunktet. Det er et af de målepunkter, som Region Sjælland opfylder.

Du kan læse hele årsrapporten for blærekræft her.

Nyrekræft

Lidt under 800 danskere får hvert år konstateret nyrekræft i Danmark. Størstedelen af dem er mænd, og de fleste er over 50 år, når de får stillet diagnosen. I Region Sjælland får ca. 100 patienter hvert år stillet diagnosen, men antallet af personer, der dør af sygdommen, er faldende.

I den seneste årsrapport for kvaliteten af behandlingen af nyrekræft, er der opsat kvalitetsmål for ti indikatorer. Region Sjælland lever samlet set op til syv ud af de ti indikatorer. Det drejer sig for eksempel om den indikator, der angiver at maksimalt 5% af de kirurgisk behandlede patienter reopereres eller får komplikationer inden for 30 dage.

Du kan læse hele årsrapporten for nyrekræft her

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

På nær prostatakræft er kræftsygdommene inden for det urologiske område nogle forholdsvis små sygdomsområder. Det vil sige, at der ikke er så mange borgere, der bliver ramt af en af disse kræftformer, og derfor har man heller ikke lige så meget data til rådighed. Region Sjælland undersøger hele tiden, om man kan måle kvaliteten på andre måder, så behandlingerne hele tiden forbedres, også inden for sygdomsområderne inden for urologien, der har færre patienter end andre, større sygdomsområder.

Her kan du læse mere om hele det urologiske område på sundhed.dk.  ​

Oprettet
07.07.17
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Information ift. kræft

Ved mistanke om kræft

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12320781">

Maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179349">